Olsson & Co västsvensk gasell 2012

Dagens Industri utsåg dem till gasell på plast 14 av Årets Gaseller i Västra Götalands län.