Logga in

Ökad vinst för Elanders i andra kvartalet

12 augusti, 2019 | Av: Branschkoll | Dela:

Elanders omsättning under andra kvartalet ökade till 2,72 (2,61) miljarder kronor. Den organiska tillväxten låg strax över noll procent.

”Efterfrågan från kunderna fortsatte att vara god under inledningen av andra kvartalet, men minskade under juni månad i samband med bland annat semesterperioder. Minskningen kunde främst ses inom Supply Chain Solutions, både i Europa och Asien och inom alla kundsegment, förutom Fashion & Lifestyle som växte kraftig”, skriver man i rapporten.

Koncernchef Magnus Nilsson lyfter två saker i rapporten med koppling till affärsområdet för tryck. Dels satsningen på förpackningsproduktion i Skottland som ”utvecklas enligt plan” vilket man skriver ”skapar en ny plattform med organisk tillväxt som kompenserar för de minskande volymer inom traditionellt tryck”.

Men också upplägget med digitaltrycksproduktion i Tyskland med inkjet-teknologi i kombination med offsetproduktion i Ungern beskriver man som ”ett starkt koncept, som många kunder attraheras av”.

Elanders andra kvartalet 2019

  • Omsättningen ökade med fyra procent till 2 719 (2 613) Mkr. Den organiska tillväxten var strax över noll procent.
  • EBITA ökade till 132 (116) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,8 (4,4) procent. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade EBITA till 122 (116) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,5 (4,4) procent.
  • Resultat före skatt ökade till 84 (74) Mkr. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade resultatet före skatt till 91 (74) Mkr, vilket var en förbättring om 22 procent.
  • Nettoresultatet ökade till 59 (42) Mkr motsvarande 1,62 (1,15) kronor per aktie. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade nettoresultatet till 64 (42) Mkr, motsvarande 1,77 (1,15) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet ökade till 251 (127) Mkr. Exklusive effekter från IFRS 16 uppgick operativa kassaflödet till 77 (127) Mkr.

Elanders första halvåret 2019

  • Omsättningen ökade med tio procent till 5 525 (5 035) Mkr, varav fem procentenheter var organisk tillväxt.
  • EBITA ökade till 255 (199) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,6 (4,0) procent. Exklusive effekter från införandet av IFRS 16 ökade EBITA till 237 (199) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,3 (4,0) procent.
  • Resultat före skatt ökade till 156 (120) Mkr. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade resultatet före skatt till 172 (120) Mkr, vilket var en förbättring med 43 procent.
  • Nettoresultatet ökade till 109 (76) Mkr motsvarande 3,02 (2,10) kronor per aktie. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade nettoresultatet till 120 (76) Mkr, motsvarande 3,34 (2,10) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet ökade till 641 (92) Mkr. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade operativa kassaflödet till 297 (92) Mkr.

 

Växande Postemballage i Jönköping investerar i ökad kapacitet och fler tjänster

Postemballage i Jönköping hjälper tryckerier med både tryck på kuvert och med förpackningar för frakt. Men man gör också profilprodukter, kuvertering, printning, fals- och plock, inplastning och annat inom distribution. Under det gångna året har man växt ytterligare och nu investerar man i ökad kapacitet och fler tjänster. (mer…)

Danagårdlitho marknadsför sina miljösatsningar med ny film

Danagårdlitho berättar i en film om hur man jobbar med miljö- och klimatfrågor.

I en tre minuter lång film berättar Linn om hur tryckeriet Danagårdlitho tänker kring trycksaker och miljö. (mer…)

Debatt: Ta bort priskorgarna i offentliga upphandlingar av trycksaker

Grafiska företag fyller ofta i stora priskorgar i samband med anbud i offentliga upphandlingar. Priserna blir snabbt gamla och tar orimligt mycket tid att fylla i.

Offentliga upphandlingar inom grafisk bransch tar orimligt stora resurser för inblandade företag på grund av upphandlingsprocessen och att många tilldelningar överklagas till domstol. Här presenteras en idé på hur man skulle kunna utveckla och förenkla processen.

Tryckeriet Moo erbjuder sina kunder att investera i bolaget

Moo.com planerar att ta in kapital från sina kunder.

Online-tryckeriet Moo, med produktionsanläggningar i England och USA, undersöker intressent bland sina över en miljon kunder att bli gräsrots-finansiärer.

Smurfit Kappa lanserar leksaker i wellpapp

Smurfit Kappa har lanserat en kollektion med leksaker av papper

4evergreen – en ny allians för fiberbaserade förpackningar

4evergreen är en ny industriallians för aktörer inom fiberbaserade förpackningar. Bland medlemmarna finns flera tunga namn inom förpacknings- och pappersindustrin. (mer…)

Svenskproducerade trycksaker är bäst för miljön – ”blir standard för att beräkna CO2-avtryck för trycksaker”

Åtta.45 är det första svenskägda tryckeriet att certifieras för användning av Climate Calc – som beräknar en trycksaks CO2-avtryck. Nu ska många fler följa efter. (mer…)

Digaloos grundare går vidare – här berättar han varför

Efter försäljningen av Digaloo till Taberg Media Group i mars 2018 väljer nu vd:n Jannes Dahlgren att lämna företaget. (mer…)

Workflow Summit: Finns det för mycket mjukvara i grafisk bransch?

Den 12 november var det dags för den grafiska branschen att lära sig mer om automatisering och arbetsflöden när Grafkoms Workflow Summit 2019 hölls i Stockholm. (mer…)