Nordvalls bygger ny etikettfabrik

Pressmeddelande 2010-02-04

Nordvalls är en av de ledande leverantörerna av etikettlösningar till den skandinaviska läkemedelsindustrin. Som ett led i vår offensiva satsning förvärvar Nordvalls från årsskiftet en ny fabriksfastighet i Sjöbo. Fastigheten som är på 4.900 kvm köps av Biomet Cementing Technologies, ett medicintekniskt företag med produktion av ortopediska implantat.

”Fastigheten är i ett mycket gott skick och standardmässigt mycket lämplig för produktion riktad till läkemedelsindustrin. Trots detta kommer vi att göra en hel del anpassningar för att optimera lokalerna till vår verksamhet. Detta kommer att ske under första halvåret 2011 och vi planerar att starta upp vår produktion i den nya fabriken efter semestern. Namnet på den nya fabriken blir Nordvalls Pharma”, säger Niklas Grufstedt VD på Nordvalls.

”Vi samlar nu all vår verksamhet mot läkemedelsindustrin som omfattar såväl självhäftande etiketter som bipacksedlar och inlagor till våra flerblads- och bookletetiketter under samma tak. Detta innebär att vi därmed flyttar vår nuvarande etikettproduktion mot läkemedelsindustrin och hela den verksamhet som vårt dotterbolag Tomelilla Tryckservice AB bedriver till den nya fabriken i Sjöbo. Personalmässigt rör det sig om cirka 25 personer” säger Christer Persson, platschef på Nordvalls Pharma.

Etiketter till läkemedelsindustrin är och har länge varit en kärnverksamhet på Nordvalls. Fram till 70-talet var etikettverksamheten helt uppbyggd på apotek och läkemedelsindustrin. Vi har lärt oss mycket och byggt upp en stor kunskap som vi tar med oss in i denna satsning och det känns mycket spännande att kunna erbjuda våra kunder alla de fördelar vi själva ser.

Satsningen ger oss möjlighet att ytterligare öka driftssäkerheten i vår verksamhet. Nu får vi tillgång till två separata produktionsanläggningar som till stora delar kan backa upp varandra i det fall någon allvarlig driftsstörning skulle uppstå. Detta har länge varit ett önskemål eller krav från vissa av våra kunder och det känns mycket bra att kunna erbjuda detta.

I nya fullt anpassade lokaler kommer vi att ytterligare höja standarden på produktkvalitet, miljöarbetet och arbetsmiljön. Optimala flöden kommer även att underlätta vår produktionsstyrning och möjliggöra effektivitetsförbättringar.

”Den nya fabriken ger oss möjlighet att växa rejält, inom pharma såklart, men även mot övriga branscher som livsmedel/dryck, kemtekniskt, skog/papper och logistik. Flytten av pharma-verksamheten ger ju helt naturligt utrymmesmässigt nya möjligheter för den verksamhet som blir kvar i vår nuvarande fabrik, avslutar Niklas Grufstedt.

Posterföretag i konkurs

Andra aktörer ser fortsatt positiv utveckling i nischen.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Naturvårdsverkets fakta om plast – och hur den kan hanteras bättre

Ämnen i artikeln: ÅtervinningPlast

IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en checklista på hur företag jobba smartare med plast.

Ämnen i artikeln: ÅtervinningPlast
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nytt samarbete ska få fler att panta sina förpackningar

Ämnen i artikeln: ÅtervinningBower

Förpackningsinsamlingen, FTI, har inlett ett samarbete med återvinningsappen Bower med målet att ännu fler förpackningar ska lämnas till återvinning.

Ämnen i artikeln: ÅtervinningBower
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ketchup i pappersflaska

Kraft Heinz Company har aviserat att de startar ett samarbete med förpackningsutvecklaren Pulpex för att tillsammans ta fram en träfiberbaserad flaska för Heinz ketchup.

Denna flaska är en del i arbetet för företaget att uppnå målet att alla förpackningar ska vara helt återvinningsbara, återanvändbara eller komposterbara senast 2025. Förutom detta så har företaget målet att vara nettonollutsläppare av växthusgaser senast 2050, säger man i ett pressmeddelande.

– Förpackningsavfall är en utmaning som vi alla måste göra vårt bästa för att ta itu med. Det är därför vi är fast beslutna att vidta åtgärder för att ta fram hållbara förpackningslösningar för våra varumärken. Den nya flaskan är ett exempel på hur vi tillämpar kreativitet och innovation för att utforska nya metoder för att förse konsumenterna med hållbara förpackningar, säger Kraft Heinz vd Miguel Patricio.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Sex hållbarhetsrapporter från förpackningsbranschen

Hållbarhetsrapporten, där man öppet delar med sig av framsteg (och motgångar) i sitt hållbarhetsarbete, håller på att bli standard för alla företag. För att du ska kunna inspireras och lära av kollegor i branschen har vi här samlat sex förpackningsföretags rapporter.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

De får stöd för att utveckla PFAS- och plastfria livsmedelsförpackningar

Vinnova går in med pengar.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Framtidens förpackning ska utnyttja naturens uppfinningsrikedom

Ämnen i artikeln: Pida

It’s a Wild Life! Det är dags för Pida och i år ska deltagarna hämta inspiration från naturen.

It’s a Wild Life! är temat för Billerudkorsnäs designtävling Pida 2022, där 350 designelever från sju länder gör sitt bästa för att inspirera och imponera med egna tolkningar av vad förpackningsdesign kan lära av naturen.

Pidas idé är att lyfta fram unga, nytänkande talanger för att främja hela förpackningsindustrins utveckling.

It’s a Wild Life är ett tema som uppmuntrar deltagarna att utforska naturens egen uppfinningsrikedom, säger Anders Gathu, Marketing Manager Cartonboard på Billerudkorsnäs som arrangerar Pida. De får hitta egna sätt att använda sig av de vackra och sinnrika lösningar som finns överallt i naturen när det gäller former, mönster, funktioner och hållbarhet.

Packaging Impact Design Award (PIDA) har sedan starten 2005 engagerat tusentals designelever över hela världen. Lokala event kommer att ske under maj och juni och en internationell vinnare kommer att krönas vid den förpackningsmässan Luxe Pack Monaco den 3 oktober 2022.

Mer information om Pida 2022 finns här.

– Vi skapade PIDA för att röra om i grytan och utmana inom förpackningsbranschen, säger Lena Dahlberg, Manager Application Development Paperboard på BillerudKorsnäs. Och det tycker vi att vi lyckats med. PIDA är en frisk fläkt för hela branschen, och eleverna överträffar sig själva år efter år, säger hon i ett pressmeddelande.

Ämnen i artikeln: Pida
redaktionen@branschkoll.se

Pacson rekryterar nyckelpersoner inom hållbarhet

Ämnen i artikeln: Pacson

Sedan några veckor tillbaka är Henric Wahlgren och Henri Waher på plats hos på Pacson.

Henric kommer senast från en tjänst som projektledare hållbar utveckling på Södra Munksjön Utveckling och blir ny hållbarhetsstrateg hos Pacson.

Henri rekryterades från AW technologies där han varit projektledare kvalitetsutveckling och går in i en roll som kvalitetsansvarig på Pacson, enligt ett linkedininlägg.

Ämnen i artikeln: Pacson
redaktionen@branschkoll.se

Finsk förpackningstryckare investerar i tiofärgare

Ämnen i artikeln: Walki

En tiofärgs flexopress med 1.600 mm bredd.

Ämnen i artikeln: Walki
redaktionen@branschkoll.se

E-handlare i försök att skippa kartongförpackningen

Målet med projektet är en förpackningslös leverans.

redaktionen@branschkoll.se
[esi bk-get-single-ad group_id="2165" cache="public" ttl="0"] [esi bk-get-single-ad group_id="2167" cache="public" ttl="0"]
[esi bk-get-single-ad group_id="2168" cache="public" ttl="0"]