Innehåll från Gjensidige

Rätt försäkring för ditt företag

forsakring

Försäkringsbolaget Gjensidige är ett av Skandinaviens största försäkringsbolag för nordiska och baltiska privatpersoners hälsa, hem och fordon. Försäkringsbolaget erbjuder också flera olika försäkringslösningar för företag i alla storlekar. Företaget har även specifika tilläggsförsäkringar för olika branscher.

Alla företag som tecknar en försäkring med Gjensidige får grundskydd. Grundskyddet innehåller delarna egendom, ansvar, avbrott och rättsskydd. Egendom innebär ett skydd vid skadegörelse, brand, stöld, naturskada och andra skador på egendom som företaget äger eller hyr. Ansvar täcker person- och sakskador, förmögenhetsskador, ingrediens- och komponentskador samt skador enligt personuppgiftslagen och miljöbalken. Avbrott innebär att försäkringen kan täcka förluster av företags beräknade inkomst, medan rättsskyddet ersätter advokat- och rättegångskostnader 

De olika tilläggsförsäkringarna är utformade efter företages olika behov. Det går till exempel att välja till verktygsförsäkring, biltransport, avbrott på grund av oljeskador, epidemiavbrott, kyl- och frys, mediehantering, överfall och mycket annat. Det finns även en sjukavbrottsförsäkring som kan skydda företaget mot förlorade intäkter på grund av frånvaro. Om en anställd skulle bli långvarigt sjukskriven kan firmans intäkter minska, men en sjukavbrottsförsäkring ersätter den försäkrades andel av de fasta kostnaderna. Det kan vara ett lämpligt tillägg för företag som har tillexempel viktiga personer vars frånvaro skulle ha en stor negativ påverkan på företagets intäkter.

Gjensidige har många års erfarenhet av att försäkra små- och medelstora företag som vill ha ett prisvärt skydd som kan anpassas utifrån vad företaget behöver. Företagsförsäkringen består av ett grundskydd som sedan kan utökas med olika tilläggsförsäkringar, samtidigt som det finns flera specifika tillägg för olika branscher.

Tilläggsförsäkringarna låter företag anpassa försäkringen så att den passar perfekt till just för rätt verksamhet. Man kan välja till så många tilläggsförsäkringar man vill och en fördel är också att det går att lägga till fler tillägg vid vilken tidpunkt som helst under grundskyddets löptid. Det gör försäkringen flexibel och att den kan anpassas om företaget expanderar, börjar arbeta med olika arbetsuppgifter eller byter riktning på sin verksamhet.

Försäkringarna som är särskilt anpassade för olika branscher innehåller redan de tilläggsförsäkringar som brukar behövas. Branscherna som har särskilt utformade försäkringar är bygg- och entreprenad, IT- och datakonsultföretag, reklam, PR och marknadsföring, managementkonsulter och tekniska konsulter. I alla försäkringar för branscherna ingår en ansvarsförsäkring, egendomsskydd, rättsskydd och avbrottsförsäkring. Alla branscher har sedan tilläggsförsäkringar som bolaget inte behöver välja till, utan de ingår redan. Bygg- och entreprenad har till exempel tilläggen verktygsförsäkring, arbeten (genom allriskförsäkring), miljöansvar och nyckelförlust för att nämna några. 

Tekniska konsulter har i stället tillägg som konsultansvar, förmögenhetsbrott, mediahantering och krisförsäkring. Reklam, PR och marknadsföring samt managementkonsulter erbjuds branschtillägget ren förmögenhetsskada som gäller för skadeståndsanspråk. Separata försäkringar som också kan vara lämpliga för företag och som kan tecknas hos Gjensidige är en Cyberförsäkring som skyddar företaget vid cyberintrång och en fastighetsförsäkring som försäkrar kontorsbyggnaden eller andra fastigheter som ägs av företaget.

Innehåll från Gjensidige