Företagslån för mindre företag

765BAAE8-DC76-4EE6-9303-953F708FF757

Mindre företag som behöver extra kapital för att få sitt företag att växa eller expandera kan ansöka om företagslån. Som namnet antyder är detta en låneform som specifikt beviljas till företagare. Ansökningsprocessen för företagslån är relativt enkel och låntagaren behöver inte ge upp något eget kapital i företaget.

Företagslån fungerar ungefär på samma sätt som traditionella privatlån. Företag ansöker om ett visst belopp hos en långivare, exempelvis en bank eller en nätbaserad långivare, som i sin tur bedömer huruvida de vill bevilja lånet eller inte och i så fall till vilken ränta.

Långivaren ger sedan företaget ett erbjudande och då kan företaget bestämma huruvida villkoren är acceptabla eller inte och vid underskrivet avtal få lånebeloppet utbetalat. Som med vilket lån som helst måste företaget sedan återbetala hela beloppet plus ränta inom satt löptid i månadsbetalningar.

Vad kan företagslån användas till?

Företag kan använda låneformen för nästan alla ändamål som rör företaget, däribland:• För att expandera verksamheten.• För att köpa ny utrustning.• För att betala av skulder.• För att flytta lokaler.• För att anställa ny personal.

Du kan läsa mer om och jämföra olika företagslån hos Kreditval.se.

Detta undersöker långivaren innan lånet beviljas

Oavsett vilken typ av företagslån företaget ansöker om kommer de sannolikt att se många av samma krav för att kvalificera sig och bli beviljad lånet. Nedan listar vi några av de ting långivare kikar på innan de beviljar lån till företag.

Kreditvärdigheten

Om företaget har en etablerad kredithistorik genomför långivaren en kreditupplysning för att se hur företaget har hanterat krediter tidigare. En dålig kredithistorik kan göra det svårt för företaget att bli beviljad lånet. Men en dålig kreditvärdighet kan också resultera i en högre ränta på lånet.

Om företaget ännu inte har någon kreditvärdighet kommer långivaren att kontrollera kreditvärdigheten på företagets ägare. Även här kommer kreditvärdet spela roll för vilken ränta långivaren sätter.

Tid på marknaden

Att starta ett företag är riskfyllt, något som många långivare har i åtanke när de tar emot en låneansökan. För att kvalificera sig för ett företagslån kan det därför krävas att företaget funnits ett par år redan på marknaden.

Finansiella uppgifter

Många långivare kräver detaljerad information om företagets ekonomi, inklusive kassaflödesanalyser, balansräkning, kontoutdrag och framtida prognoser. Ju starkare företagets ekonomiska situation är, desto enklare blir det att kvalificera sig för ett bra företagslån.

88692a85 33e6 4999 8157 a91d4bd9e98b

Ta ut företagslån eller vända sig till investerare?

Vid sidan om företagslån vänder sig många nystartade företag till investerare. De presenterar sin affärsidé i hopp om att få kapital från personer som tror på att de kommer växa i framtiden. 

Vissa branscher har högre potential för investerare. Bland annat finns det en hög efterfrågan på massmedier och techbolag. Men att investera i nystartade företag är generellt riskfyllt eftersom det är omöjligt att beräkna framtida avkastningar.

För företagarna kan det vara fördelaktigt att vända sig till investerare för finansiering, men om det är bättre än ett företagslån är tvivelaktigt. 

Den främsta nackdelen är att man på ett sätt måste dela med sig av sitt företag och dess vinster till utomstående investerare, trots att man gjort allt det hårda arbetet själv. Dessutom är räntan på ett företagslån vanligtvis billigare än den avkastning som krävs på eget kapital.