Innehåll från CryptoMeisters
annons

Detta är några av företagen som satsat på blockkedjan

EC9B90DD-3932-48C0-8266-2766A967C72E

I och med blockkedjans ökade popularitet har många företagbörjat använda den banbrytande tekniken.

Och varför skulle de inte? Blockkedjan har potential inom en mängd olika sektorer, som hälsovården, inom myndigheter och försäkringsbolag så välsom för banker och fastighetsbyråer.

Även om blockkedjan ursprungligen endast ansågs vara lämpligför banksektorn har den nu börjat tillämpas inom ett flertal olikabranscher. Dessutom värderas blockkedjeplattformar till miljardtals kronor, vilket tyder på fenomenets enorma tillväxt de senaste åren.

Även om det finns nystartade företag som enbart ägnar sig åttekniken vill de flesta börsnoterade företag införa den gradvis. De inser bland annat att blockkedjan kan förbättra säkerhetsprotokolloch effektivisera logistiken på arbetsplatsen.

Nyfiken på vilka företag som redan satsat på den decentraliseradeblockkedjan? Nedan går vi igenom några av dem!

Shell

Det globala oljeföretaget Royal Dutch Shell Plc, med bas utanförNederländerna, stöder i dagsläget Vakt Global blockkedje-plattformen. Målet med denna lösning är att effektivisera handeln med energiråvaror. Detta genom användandet av blockkedjan föratt kunna ersätta pappersbaserad dokumentation med hjälp av så kallade smarta kontrakt. 

Tack vare blockkedjan kan alla former av data om energitransaktioner registreras i en distribuerad databas ochdärmed dra nytta av en förbättrad hantering av data så väl som avveckling. Något som kan göra handeln med energiråvarorsnabbare och mer precist utförd.

Samsung

Samsung Electronics Co, den sydkoreanska teknikjätten ochskaparen av Galaxy-smartphones har blivit en av de störstadrivkrafterna inom införandet av kryptovalutor och blockkedjor. 

Bland annat har företaget tidigare lanserat Nexledger, som är en blockkedjelösning som hjälper företag att integrera blockkedjor i sin infrastruktur. 

Deras senaste innovation, Samsung Wallet1, drar nytta av ettöppet Galaxy-ekosystem som fungerar med Samsung Blockchain Wallet för att Galaxy-ägare ska kunna köpa kryptovaluta och lagratillgångarna säkert. Något som varit mycket efterfrågat bland smartphone-ägare världen över.

Walmart

Walmart är en gigant inom den amerikanska detaljhandeln med en omsättning på drygt 500 miljarder dollar. 

Företaget har haft ett par olika blockkedjeprojekt genom tiderna, varav deras första var med förläggandet med Hyperledger Fabric. Med detta projekt ville de spåra produktionslinjen via DLT ochanvända blockkedjan som ett sätt att hantera sin leveranskedja. Något liknande FSC:s tillämpning av blockkedjan för att säkraefterlevnaden av spårbarhetsreglerna.

Walmarts blockkedja arbetar fortfarande tillsammans med andralivsmedelskedjor för att effektivisera företaget.

Microsoft

Den amerikanska teknikjätten Microsoft, som omsätter över 100 miljarder dollar per år, var ett av de första företagen som övervägde att tjäna pengar på sina egna blockkedjetjänster. 

Quorum (före detta Azure) heter Microsofts revolutionerandetjänster som bygger på blockkedjelösningar. Det är en komplettdistribuerad databas som ger företag möjlighet att växa och drivablockkedjenätverk i stor skala. Ett projekt som Microsoft förväntas investera mer i framöver.

Pfizer

Den snabbhet med vilken vaccinerna distribuerades när den globala pandemin var som störst skulle inte ha varit möjlig förfem år sedan utan den tekniska utvecklingen. Bland annat har Pfizer varit en betydande aktör för detta. 

Tillsammans med andra företag utvecklade Pfizer ettblockkedjeprotokoll som kunde integreras för att effektivt hanteraleveranskedjor över gränser. Tanken bakom detta konceptet var attanvända blockkedjan för att lösa den missanpassning som vanligtvis uppstår mellan återkrav och avtalsskrivning.

Innehåll från CryptoMeisters