Betygens påverkan på framtiden

student_1800

Under skolans gång får vi ofta höra att höga betyg är nyckeln till en lovande framtid. I grundskolan behöver du betyg för att komma in på det gymnasieprogram du är intresserad av och på gymnasiet används betygen för att söka högre utbildningar. Men visste du att dina betyg har en verklig påverkan på livet efter skolan?

Betygens betydelse

Det är lätt att glömma betygens faktiska betydelse när vi bara fokuserar på att det är ett inträdeskrav för utbildningar. Betyg är i själva verket avsedda att återspegla hur väl du förstår och behärskar ett ämne. Bra betyg visar på att du har lärt dig de kunskaper som krävs enligt kursplanen och dessa kunskaper kan vara värdefulla för din framtid. Själva betygen behöver inte alltid ha en direkt påverkan på din framtid efter att du har kommit in på de utbildningar du siktar på. Betygen återspeglar däremot din kunskap, vilket kan vara avgörande.

Hur betygen påverkar dina jobbmöjligheter

Betygen du får i grundskolan och gymnasiet kan ha en stor inverkan på de jobb du får i framtiden. I takt med att allt fler människor fortsätter att vidareutbilda sig blir konkurrensen på arbetsmarknaden allt tuffare. Arbetsgivare kan vara mer noggranna med utbildningar och betyg om de har många ansökningar att välja mellan. Därför är det viktigt att sträva efter att få betyg som ger dig möjlighet att komma in på de utbildningar du är intresserad av. När du har kommit in på en utbildning du trivs med ökar dina chanser att få ett välbetalt jobb som du tycker om.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) har personer som presterat mycket bra i gymnasiet enklare att bli höginkomsttagare i framtiden. Därför lönar det sig på längre sikt att investera i din utbildning och satsa på studierna.

Betyg påverkar mer än bara ditt framtida jobb

Även om betygen påverkar dina jobbmöjligheter finns det flera fördelar som kan motivera dig till att satsa på studierna. Elever som presterar bra i skolan blir inte bara lyckligare i stunden utan de har också visat sig känna sig lyckligare livet ut. De som väljer att plugga vidare efter gymnasiet tenderar även att ha bättre hälsa, mer stabila relationer och leva längre än de som inte tar studenten. Detta kan vara ett resultat av att personer med längre utbildning och bättre betyg ofta har högre inkomst. 

Så höjer du dina betyg

Med rätt vägledning och studieteknik kan du lätt förbättra dina prestationer och nå toppresultat i alla ämnen. En erfaren privatlärare kan hjälpa dig att utveckla en personlig studieplan och hjälpa dig på vägen till att förbättra dina studiefärdigheter. Några aktörer på marknaden är SmartStudies, Läxhjälp.nu och Allakando. Den sistnämnda (Allakando) är utan tvekan störst och verkar enligt recensioner och statistik leverera resultat. Dessutom erbjuder dom en prova-på-lektion samt nöjdhetsgaranti.

Vill du stärka upp ditt CV inför framtiden kan du även ansöka om att få arbeta som studiecoach hos någon av aktörerna. Att arbeta med läxhjälp är ett utmärkt studentjobb vid sidan av dina studier!

Källor:

Statistiska Centralbyrån. (n.d.). Utbildning lönar sig – särskilt för män. Tillgänglig online: https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Utbildning-lonar-sig–sarskilt-for-man/

Stieg, C. (2020). From the best major to finding purpose in life — how going to college affects your happiness. CNBC. Tillgänglig online: https://www.cnbc.com/2020/08/17/does-getting-a-college-degree-make-you-happier.html.