Innehåll från 2Secure

Bakgrundskontroller – viktigt steg i rekryteringsprocessen

kontroll

Syftet med en bakgrundskontroll är att säkerställa att den person som du funderar på att anställa, faktiskt är lämplig för tjänsten. En bakgrundskontroll kan innehålla allt från en enkel kontroll av referenser till en mer omfattande inspektion av bakgrunden och historiken hos den potentiellt anställda. Allt för att skapa en så trygg rekryteringsprocess som möjligt.

Bakgrundskontroller är vanligtvis genomförda av ett externt företag eller byrå, och de bör utföras grundligt och professionellt. Personuppgifter i en ansökan, intervjuanteckningar, bakgrundsanalyser och uppgifter från referenser får registreras och sparas så länge det anses vara nödvändiga för ansökningsförfarandet.

En bakgrundskontroll är ett hjälpsamt verktyg för att säkerställa att du gör det bästa möjliga anställningsbeslutet. När det genomförs bakgrundskontroller inför en rekrytering finns det några viktiga saker att tänka på. För det första bör du alltid få den potentiellt anställda personens samtycke innan du börjar processen. För det andra bör du vara tydlig med dina motiv. Beskriv gärna vad du letar efter och varför. Slutligen bör du använda dig av ett välrenommerat företag eller en byrå som specialiserar sig på denna typ av tjänster. 

Med dessa tips i åtanke kan du vara säker på att din bakgrundskontroll kommer att vara grundlig och till hjälp när du fattar ditt anställningsbeslut.

Vad bör ingå i en bakgrundskontroll?

Vilka informationspunkter som undersöks i en bakgrundskontroll beror helt på vilken typ av tjänst kandidaten är aktuell för, men vanligtvis innefattar de minst ID-verifiering, kontroll av brottsregister och eventuellt negativ ekonomisk information som till exempel betalningsanmärkningar eller skuldsaldo. Verifiering av CV och negativ media är också vanliga kontrollpunkter.

Vid rekrytering av ledande befattningshavare såsom styrelsemedlemmar eller en VD-roll, kan negativ media, intressekonflikter och bolagskopplingar vara intressant i en lämplighetsbedömning.

Vid rekrytering till positioner med ekonomiansvar är till exempel ekonomisk brottslighet, konkurser eller skulder till Kronofogdemyndigheten sådant som påverkar arbetsgivarens lämplighetsbedömning.

Vid rekrytering av legitimerad personal, inom t.ex. inom vårdsektorn, är indragen licens, tillsynsärenden som lett till disciplinpåföljd och vissa typer av vålds- eller tillgreppsbrott istället relevant information.

Bakgrundskontroller genomförs på olika nivåer beroende på vilken position kunden ska tillsätta och förekommer över hela världen. När det gäller större roller med större inflytande och markant insyn i organisationen kommer kontrollen att vara mer omfattande. 

Syfte med bakgrundskontroll

Många företag och organisationer samarbetar med ett flertal partners och leverantörer och vetskapen om vem du gör affärer med kan vara avgörande för ditt företags fram eller nedgångar. 

En bakgrundskontroll handlar om att verifiera de uppgifter den sökande lämnat, alltså dennes cv, samt att samla in den offentliga information som finns att tillgå om personen. 

Syftet är alltså  inte att bedöma den sökandes kompetens, utan att undersöka om det kan finnas framtida risker med att anställa personen. Vilken information som ska anses vara väsentlig står dessutom alltid i relation till vilken tjänst det rör sig om.

Imy arbetar för att skydda alla personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i fel händer.

Innehåll från 2Secure