Monterbyggare tog kliv uppåt

Vill du fortsätta läsa?

Den här artiklen är en del av Branschkoll Print eller Branschkoll Promotion. Vill du läsa den tecknar du en prenumeration nedan eller loggar in om du redan har en.

Välj hur du vill prenumerera på Branschkoll

Det finns två olika prenumerationer att välja på. Oavsett så ingår inloggning till alla på ditt företag.

PRINT, PACK & ETIKETT
(Inkl. Promotion)

1.400 kr/månad

Läs allt på Branschkoll om tryckeri-, pack & etikett samt produktmedia.

promotion

Från:
298 kr/månad

Läs allt vi skriver om produktmediabranschen

Annons

Vingas hållbarhetschef lämnar – söker sin efterträdare

redaktionen@branschkoll.se
Annons

De 10 största promo-nyheterna i USA 2021

redaktionen@branschkoll.se
Annons

100.000 snabbtest om dagen från Apotea

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Plato Group förvärvar leverantör med fokus på hållbarhet

En stor leverantör köper en mindre för att få tillgång till deras kunskap och produkt-utbud inom hållbarhet.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Signcom anställer Ted Arnesson

Signcom har anställt Ted Arnesson Key Account Manager. Han har stor branscherfarenhet från bland andra Cadorit och Paperlinx och kommer senast från Antalis.

– Med över 30 års erfarenhet inom både material och maskiner har jag byggt upp en kunskapsbank som jag hoppas och tror ska komma väl till pass. Att med Signcoms breda sortiment kunna erbjuda riktigt bra helhetslösningar blir extra roligt, säger Ted.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Finska pappers-strejken förlängs till den 19 februari

Idag meddelade parterna i den finska pappersstrejken att man inte har kommit i mål med förhandlingarna och att strejken nu förlängs och kan pågå fram till den 19 februari.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nytt datum i april för Sign&Print Scandinavia

Den grafiska mässan Sign&Print Scandinavia blir den 5-7 april 2022.

Det vari i förra veckan som man beslutade att skjuta upp mässan som skulle ha gått i februari. Den ökade smittspridningen och nya restriktioner från myndigheterna låg bakom beslutet att ställa in.

Efter dagens besked om lättnader i restriktionerna har man beslutat om att köra mässan redan i april.

På mässan kommer en lång rad aktörer i den grafiska branschen att ställa ut. Mest maskin- och materialleverantörer men också tryckerier som H-Tryck, Lasertryk och Nilssons Tryckeri.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Villa Gabel tvingas flytta fram mässan

Mässan i Villa Gabel i Oslo som var tänkt till vecka fyra är nu framskjutet på grund av restriktioner där max 30 pers får medverka på arrangemang inomhus.

”Vi kommer tillbaka när hälsomyndigheten kommer med nya restriktioner. Villa Gabel har ”vanlig” verksamhet varje dag”, skriver man i ett Facebook-inlägg.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Postemballage utvecklas med e-handeln och tryck på specialprodukter

E-handels underliggande tillväxt gynnar företaget Postemballage samtidigt som nya produkter utvecklas i kölvattnet av pandemin. Det stundande valet skapar också en efterfrågan på fler post-utskick.

Postemballage i Jönköping har fortsatt full fart och även om man inte direkt har sålt Coronarelaterade produkter så blir det allt mer emballage till e-handeln och utskick av olika slag.

– Det är framförallt bubbelpåsar med tryck som varit stor efterfrågan på, sedan har vi gjort flera utskick som normalt kanske säljare åker ut med till kunder som vi nu har packat och skickat med posten till kunderna istället. Det har till exempel varit nya produkter eller prover som skickats ut som man tidigare har levererat personligt.

För Postemballage är traditionella kuvertet med tryck en stor del av omsättning och där har man under senaste året haft svårt med att hålla lager på vissa produkter och väldigt långa ledtider, på grund av den globala råvarubristen.

– Under slutet av 2021 har ju också prishöjningarna varit en utmaning och som också gör att 2022 kanske börjar lite osäkert. Men jag tror att det kommer bli bra fart för våran del ju närmare sommaren vi kommer eftersom vi har ett stundande val med mycket utskick av valmaterial och valsedlar åt partierna.

Göran nämner att första jobbet med val-utskick bokades in redan i mitten på december som man skall köra under vecka 32 och 33 åt ett stort riksdagsparti.

Nya produkter

Pandemin har skapat nya behov hos företagets kunder berättar Göran.

– Vi har en kund som undrade om vi kunde köra logotryck och ett namn på en arbetshandske för att han var så trött på att alla handskar hamnar i bilen eller i en byggarvagn ihop med andra handskar och då vet man inte vilka som hans och just i Corona-tider vill man ju inte ha någons annans handskar.

Coronatiderna föder helt nya produkter också även om det är lätt att ryckas med i negativa tankar så tror Göran att man måste utvecklas hela tiden för att överleva på ett helt annat sätt idag mot förr.

– Det går inte tro att man kan vara nöjd utan man måste hela tiden sträva framåt och utveckla sin affärside och sin försäljning.

Omsättningsmässigt så har man lyckats behålla samma siffror som året innan vilket Göran är nöjd med.

– Vi har haft perioder med lugnt för att sedan fått extremt mycket under perioder och här har personalen anpassat sin arbetstid på ett föredömligt sätt. Så kul att hela styrkan jobbar för att få nöjda kunder.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Så här påverkar pappers-strejken leveranserna till svenska tryckerier

Pappersleverantörer säger dagligen nej till beställningar – prisuppgången ligger nu på runt 50 procent på ett år.

I Finland pågår just nu en strejk hos papperstillverkaren UPM. För de två stora pappersgrossisterna Papyrus och Antalis är UPM leverantör och därmed påverkas leveranserna till de svenska tryckerierna.

Läs mer: Allt om läget i finska strejken finns här

Det råder redan en påtaglig bristsituation på marknaden och strejken förvärrar situationen – det är dock många andra faktorer som också spelar in för hur utvecklingen kommer att bli. Men branschen kan räkna med fler prishöjningar innan sommaren. Båda grossisterna har aviserat för den första redan i februari.

Tidskriftsbranschen hotas nu av ytterligare problem och branschföreträdare säger att tidningar kan behöva lägga ned, sluta sin pappersutgivning eller dra in på lösnummerförsäljningen.

Branschkoll har varit i kontakt med Antalis och Papyrus för kommentarer.

”Skönjer en viss ljusning från mars”

Jonas Palmgren på Antalis berättar:

– UPM-strejken påverkar oss självklart men inte så mycket, det mesta av våra UPM-papper köper vi från deras bruk Nordland Papier i Tyskland. UPM i Finland står för en begränsad del av våra leveranser så därav klarar vi oss relativt bra även om vissa problem, framförallt i lägre ytvikter, uppstår på grund av strejken.

Däremot så fortsätter den totala pappersbristen att vara jobbig. Men man tror att de två första månaderna är de värsta gällande papperskrisen och skönjer en viss ljusning från mars och framåt.

– För bestruket papper är situationen något bättre än för obestruket medan det på kartongsidan närmast är ett katastrofläge. Där ser vi ingen ljusning ens i en väldigt avlägsen horisont. Men sedan påverkar pandemisituationen framöver också, men ingen vet hur förstås. Jag är exempelvis sjuk i covid men sitter hemma och jobbar ändå, men skulle ett bruk drabbas så kan det förvärra krisen vi har, säger Jonas Palmgren.

Flera pappersprishöjningar kommer att komma, så när vi kommer in i februari kan vi räkna in en ungefärlig total 50-procentig prisuppgång de senaste tolv månaderna. Situationen för oss och bruken är just nu att vi dagligen säger nej till beställningar på grund av kapacitetsbristen.

– Finska papperstrejken har ett slutdatum den 5:e februari och ska man förlänga strejken så måste man varsla två veckor innan, sägs det.

Pappers-strejken spär på osäkerheten

Johan Svedung på Papyrus berättar om sitt läge för Branschkoll:

– Vi har haft ett utmanande 2021 där vi har sålt bra volymmässigt jämfört med 2020 och kämpar med lönsamheten. Långa ledtider i kombination med kraftigt ökade priser har präglat året.

Det har också i vissa fall varit svårt att få fram bra information kring leveranser och produktion berättar Johan.

– Vi har ibland haft svårt att få fram information kring planerad produktion vilket gör att vi inte kan lova kunderna leveranser även om de beställer i god tid.

Pappers-strejken som pågår hos UPM i Finland spär såklart på osäkerheten kring hur situationen kommer att utvecklas framåt. För Papyrus är UPM huvudpartner för bestruket silk/gloss och obestruket bulk. Men dessa papper tillverkas inte bara i Finland.

– Att UPM startar året med en strejk på sitt bruk i Finland är naturligtvis inte bra för någon i marknaden med tanke på hur hösten har sett ut med mer efterfrågan än tillgänglig volym. Det påverkar oss så klart, men vi får leveranser från UPMs  bruk i Tyskland löpande – förhoppningsvis hittar man en uppgörelse i Finland inom kort.

Det kom flera prishöjningar under förra året och i dagarna kom det ytterligare en avisering som gäller från mitten av februari.

– Bruken är fullbokade och priset på massa är högt, elpriserna är höga, de har fler ordrar än vad de kan leverera helt enkelt. Dessutom är importen från Asien nästan obefintlig och det finns ett underutbud i Amerika som gör att man är villig att betala för att få volymer från Europa.

Hur ser det ut gällande kartong (grafisk/förpackning)?

– Här upplever vi att det till och med är ännu tuffare sedan en tid med tillgänglighet och längre leveranstider, men vi har ett brett kartongsortiment och försöker naturligtvis hitta alternativ tillsammans med kunderna

Det kommer enligt Johan Svedung att dröja innan det blir balans på marknaden.

– Just nu ser vi ingen direkt ljusning före sommaren varken på finpapper eller kartong.

Vilken framförhållning bör man ha som trycksaksköpare?

– Bruken jobbar sedan en tid med extra korta planeringscyklar som gör det extra svårt. Det gäller att ha en dialog med sitt tryckeri och papperspartner så tidigt som möjligt.

Över hälften av tidskrifterna berörs av pappersstrejken

Organisationen Sveriges Tidskrifter har gjort en undersökning bland sina medlemmar och många är de som nu ser förvärrade problem med papper.

– Jag är väldigt orolig. Strejken i kombination med ökade kostnader slår väldigt hårt mot lönsamheten för våra medlemmar som ger ut papperstidningar, säger Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter på sin sajt.

Organisationen har 330 medlemmar som ger ut papperstidningar och man uppger att 60 procent trycker på papper från UPM. Enligt Sveriges Tidskrifter har medlemmarna löst sin situation fram till den 5 februari men om det blir en förlängning blir det svårare.

– Går strejken in i februari kan det bli allvarliga utmaningar, säger Christer Waldt, print- och distributionschef för Aller media, enligt Sveriges Tidskrifter.

90 procent av medlemmarna köper sitt papper av tryckerierna – övriga har egna kontrakt direkt med bruken.

redaktionen@branschkoll.se
Annons