Momentum Group lägger bud på Swedol – budkommitténs råd är att acceptera

swedol1

Momentum Group har lagt ett bud på Swedol. Budet uppgår till 46,50 kronor per aktie vilket motsvarar en värdering på 3,8 miljarder. Budkommittén rekommenderar enhälligt Swedols huvudägare att acceptera budet och Swedols huvudägare Nordstjernan, med 67 procent av aktierna, har redan förbundit sig att acceptera budet.

Två alternativ

Swedols aktieägare får välja mellan kontanter till en premie om 39,0 procent jämfört med stängningskursen för Swedols B-aktie den 8 november 2019. Eller ett aktievederlag som motsvarar en premie om 25,1 procent baserat på stängningskurserna för Swedols respektive Momentum Groups B-aktier den 8 november 2019.

Om alternativen säger budkommittén följande:

Kommittén rekommenderar enhälligt Swedols aktieägare att acceptera kontantvederlagsalternativet om SEK 46,50 per aktie, vilket även stöds av en s.k. fairness opinion från Pareto Securities AB (”Pareto”).

Gällande aktievederlagsalternativet uppmanas aktieägarna att följa Momentum Groups aktiekurs under acceptperioden och bilda sig en egen uppfattning om huruvida detta är ett mer fördelaktigt erbjudande än kontantvederlagsalternativet eller ej givet, bland annat, de olika alternativens skatteeffekter. Baserat på Momentum Groups stängningskurs den 8 november 2019 så innebär kontantvederlagsalternativet en väsentligt högre premie, men om Momentum Groups aktiekurs stiger under acceptperioden så kan aktievederlagsalternativet bli lika eller mer attraktivt. Kommittén har en positiv syn på den värdeskapande potentialen i det sammanslagna bolaget men har inte tagit del av detaljerade integrationsplaner eller riskanalyser och kan således inte uttala sig om den framtida värdepotentialen i Momentum Group-aktien.

Pareto Securities har gjort en oberoende granskning av budet och deras rekommendation är även den att acceptera budet.

Acceptperioden beräknas starta den 17 december

Ett av villkoren från Momentum Group är att de blir ägare till mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Swedol.

Ett prospekt avseende erbjudandet är beräknat att publiceras omkring den 9 december 2019. Acceptperioden för erbjudandet beräknas starta den 17 december 2019 och avslutas omkring den 25 februari 2020, med förbehåll för eventuella förlängningar.

Nordstjernan äger aktier i båda bolagen

Eftersom Nordstjernan äger en stor del av Swedol men också en del av Momentum Group så har Swedols styrelseordföranden Lars Lindgren, som är tidigare anställd i Nordstjernan, och styrelseledamoten Peter Hofvenstam, som är verkställande direktör i Nordstjernan, beslutat att inte delta i Swedols styrelses handläggning av eller beslut beträffande erbjudandet.

Skulle betyda små förändringar i Swedols organisation

Momentum Group är angeläget om att behålla kompetens från såväl TOOLS som Swedol i den nya organisationen. För att förverkliga önskvärda synergier kan samordningen av bolagens verksamheter komma att innebära vissa organisatoriska och operationella förändringar, men inga beslut är ännu fattade. I anslutning till Erbjudandets genomförande förutser Momentum Group endast begränsade effekter av transaktionen för de anställda i Swedol vad avser såväl anställning som sysselsättning och de platser där Swedol bedriver verksamhet.”, enligt ett pressmeddelande.

Opti Group köper förpackningsföretag

redaktionen@branschkoll.se

Tingstad förvärvar förpackningstillverkare

redaktionen@branschkoll.se

Ansök om ”affärsutvecklingscheck” för att utveckla ditt företags hållbarhetsarbete

redaktionen@branschkoll.se

Plastproducenterna oroliga för kvalitetsförsämringar när kraven inom återanvändning höjs

redaktionen@branschkoll.se