Mittmedias tryckerikapacit ska minska ordentligt

Antalet tryckerier minskar kommande fem åren tror vd Thomas Peterssohn. ”Kanske som följd av ett samarbete med andra tryckeriföretag”. Krav på sena lämningstider har historiskt drivit fram en alltför dyr tryckeristruktur. Nu måste vi gå åt andra hållet och flytta tillbaka lämningstider och öka standardiseringen. Det viktigaste är att öka beläggningen i befintliga anläggningar.

 

Konkursstatistik för grafisk industri 1994-2007

Ämnen i artikeln: konkurser

I arbetet med att bygga upp den del av branschkoll som kommer att innehålla statistik och bakgrundsfakta om den grafisk branschen dyker jag ner i en del intressant fakta (inte alltid livsnödvändig men intressant). 

Källa: Tillväxtverket och SCB, Bearbetat av Branschkoll

(Klicka på bilden för att förstora.)

Här tex har jag på SCB hittat antalet konkurser för olika branscher. För att kunna jämföra med andra branscher har jag valt att använda begreppet ”konkursutsatthet” som innebär att jag för varje år har delat antalet konkurser med antalet aktiva företag – det beskriver alltså hur stor del av branschen som varje år har gått i konkurs.

Äldre data har jag inte kunnat få ut så detaljerat som man skulle vilja – det som du ser nedan är konkursutsatthet för den samlade grafiska branschen inklusive förlag så som det var indelat i den gamla branschindelningen (SNI 2002). År 2007 kom en helt ny indelning som har en renare uppdelning och där förlagen ligger för sig (de har ju inte längre egen produktion som förr i tiden).

Jag har jämfört grafisk bransch dels med ”Alla branscher” men också med ”Andra företagsservicefirmor” som bland annat innehåller reklambyråer.

Du ser själv att grafisk industri ligger klart högre än andra branscher – men avståndet minskar. Just nu håller jag på att uppdatera siffrorna för 2008 och 2009. Kunder till Branschkoll kommer snart att kunna ta del av materialet.

Ämnen i artikeln: konkurser
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Databaser för individanpassade trycksaker

En artikel som beskriver hur man jobba med databaser för kampanjer som innehåller variabel element – sk individanpassad kommunikation. Kanaler som används kan vara trycksaker, webbsidor, sms m.m.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Kommunikationsbranschens konkurser ökar mer än andra

Ämnen i artikeln: konkurser

Senaste konkursstatistiken från UC visar att antalet konkurser totalt fortsätter att minska även om takten inte är lika hög som tidigare. Men Informations- och kommunikationsbranschen går mot strömmen och ökar ganska kraftigt i maj jämfört med samma period 2009.

Ämnen i artikeln: konkurser
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nya kollektivavtal klara

Grafiska Företagens Förbund och GS (Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch) har tecknat avtal för de kommande 20 månaderna, fram till den sista januari 2012. Avtalsperioden innebär att man kommer i takt med den övriga industrin.

Den 1 augusti 2010 ska en pott bildas om 0,9 procent av lönesumman,

redaktionen@branschkoll.se
Annons

7 miljoner Kindle säljs 2010

Ämnen i artikeln: Amazonböckere-böckerKindle
Ämnen i artikeln: Amazonböckere-böckerKindle
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Bokhandlarnas försäljning minskar

Ämnen i artikeln: AdlibrisböckerBokus

I ett stort reportage i tidningen Svensk Bokhandel (nr 9-2010) skriver man att ”fjolåret blev ett tungt år för svenska bokhandlar”.

Ämnen i artikeln: AdlibrisböckerBokus
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Reklaminvesteringarna ökade 15% (Q1-10)

Ämnen i artikeln: reklaminvesteringSifo
Ämnen i artikeln: reklaminvesteringSifo
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Intresset för direktreklam ökar … och minskar

Ämnen i artikeln: direktreklamIcebreakODR

En undersökning bland svenska konsumenter visar att intresset för oadresserad direktreklam (ODR) ökar samtidigt som allt fler säger helt nej. Undersökningen är gjord av företaget Icebreak och

Ämnen i artikeln: direktreklamIcebreakODR
redaktionen@branschkoll.se
Annons

VHS-avtalet förlängs ytterligare ett år

Ämnen i artikeln: ramavtalVHS

Det statliga ramavtalet för tryckeritjänster som är upphandlat av VHS (därför kallat VHS-avtalet i branschen) kommer att förlängas ytterligare ett år och löper fram till slutet av 2011.

– Förberedelser för ett nytt ramavtal har påbörjats och jag kommer att göra uppföljningar på ramavtalet genom kund- och leverantörsenkäter under hösten, säger avtalsansvarig Maritha Nergell till Branschkoll.

Ämnen i artikeln: ramavtalVHS
redaktionen@branschkoll.se
Annons

VHS-avtalet flyttas från VHS

Ämnen i artikeln: ramavtalVHS

Under hösten eller allra senast den 1 januari 2011 kommer Kammarkollegiet att vara ansvarig för det statliga ramavtalet för tryckeritjänster.

Ämnen i artikeln: ramavtalVHS
redaktionen@branschkoll.se
Annons
[esi bk-get-single-ad group_id="2165" cache="public" ttl="0"] [esi bk-get-single-ad group_id="2167" cache="public" ttl="0"]
[esi bk-get-single-ad group_id="2168" cache="public" ttl="0"]