Minus 13 miljoner för Intellecta under tredje kvartalet

Pressmeddelande 2010-11-03

”Intellecta ska växa under god lönsamhet” – Richard Olsson, vd och koncernchef Intellecta AB

Intellecta redovisar ett förbättrat rörelseresultat med 13 procent för årets första nio månader. Årets tredje kvartal är vanligen den svagaste perioden under Intellectas verksamhetsår, vilket även gäller för perioden juli-september 2010. Nettoomsättningen uppgick till 120,0 (132,3) MSEK, rörelseintäkterna uppgick till 113,4 (118,6) MSEK och rörelseresultatet blev -13,2 (-6,3) MSEK.

Intellecta fortsätter att stärka sin marknadsposition. Efter rapportperiodens utgång, den 1 oktober, förvärvade Intellecta 100 procent av aktierna i eventbyrån Bodén & Co kommunikation AB. Förvärvet av bolaget utgör ett strategiskt förvärv inom varumärkesbyrån Rewir.

– Förvärvet av Bodén & Co är ett led i vår strävan att på allvar kunna konkurrera med de främsta internationella företagen inom varumärkesområdet. Rewir får nu över 65 medarbetare och en omsättning på över 150 MSEK, säger Richard Ohlson, vd och koncernchef för Intellecta AB. Den organiska tillväxten har även fortsättningsvis högsta prioritet i Intellectas bolag, samtidigt som vi tittar på kompletterande förvärv framför allt inom affärsområdet Consulting.

Efter nio månader redovisar Intellecta ett rörelseresultat på 14,8 (13,1) MSEK, en förbättring med 13 procent. Nettoomsättningen januari-september uppgick till 472,4 (500,1) MSEK, en minskning med 5,5 procent. Kostnadsmassan reducerades till följd av vidtagna sparprogram under 2009 och 2010 med totalt 15 MSEK jämfört med föregående år. Personalkostnaderna svarade för 13,5 MSEK, en minskning med 6 procent. Verksamheterna inom affärsområdet Infolog har rationaliserats vilket har gett resultat, samtidigt som Intellecta har satsat på expansion inom affärsområdet Consulting där tillväxtmöjligheterna bedöms vara goda.

– Resultatförsvagningen under tredje kvartalet beror främst på minskade intäkter. Nettoomsättningen för affärsområdet Consulting sjönk under perioden med 16,4 procent till följd av minskat köpbehov hos våra kunder, säger Richard Ohlson.

Vi ser nu att ekonomin är inne i en långsam återhämtningsfas och att konjunkturen fortsätter att förbättras på den svenska och danska marknaden. Det ger Intellecta ett väldigt bra utgångsläge för en god resultat- och lönsamhetsutveckling framöver i kraft av vår starka finansiella ställning och solida kundbas som bygger på långa kundrelationer.

TREDJE KVARTALET, JULI-SEPTEMBER, 2010 I SAMMANDRAG
Nettoomsättningen uppgick till 120,0 (132,3) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -13,2 (-6,3) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till -10,7 (-5,3) MSEK
Resultat per aktie -2,50 (-1,25) SEK*
* Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.

JANUARI–SEPTEMBER 2010 I SAMMANDRAG
Nettoomsättningen uppgick till 472,4 (500,1) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 14,8 (13,1) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till 9,1 (8,6) MSEK
Resultat per aktie 2,15 (2,00) SEK*
* Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.

Se Richard Ohlson kommentera resultatet:
http://bit.ly/q3-2010-intellecta

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Richard Ohlson, vd och koncernchef Intellecta AB
08-506 288 60, 0709-75 99 11, richard.ohlson@intellecta.se

Intellectas affärsidé är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Intellecta Consulting (byrå- och konsulttjänster) samt Intellecta Infolog (informationslogistik). Vi är cirka 450 medarbetare på nio orter i Sverige och Danmark. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har behov av våra tjänster. Det är också utgångspunkten för en fortsatt internationalisering. www.intellecta.se

Vision – Att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär.

Annons

Dansk print- och profilaktör startar i Sverige

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Rise anordnar kostnadsfri kurs – ta reda på vad dina produkter innehåller

Den 8 december håller Rise en kostnadsfri grundkurs för dig som vill lära dig mer om kemikalier i dina varor/produkter.

Kursen är digital och är 3,5 timmar.

Som företag är det ditt ansvar att veta om de produkter du sätter på marknaden innehåller skadliga kemikalier. Men hur vet du om en vara innehåller farliga ämnen? Vilka kemikalier är det egentligen som ska fasas ut? Substitutionscentrums grundkurs är till för dig som vill komma igång och arbeta med kemikalier i dina varor

Läs mer och anmäl dig här.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Fyra av fem nordbor litar inte på grön marknadsföring enligt ny studie

Även oberoende tredjepartscertifieringar har problem med tilliten. Så här tycker konsumenter i Norden om hållbar konsumtion.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nydesignad vinkartong för e-handel från Smurfit

Smurfit Kappa har lanserat en ny förpackningslösning som är speciellt anpassad för vin, för att hjälpa företag att dra nytta av den fortsatta tillväxten av vinförsäljning via e-handel.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Finat Label Competition – öppet för anmälan

Ämnen i artikeln: Etikett
Ämnen i artikeln: Etikett
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Investerar i e-handelsförpackningar – ”lösningen är till sin natur hållbar”

Investeringen ska serva hela Europa.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Rätt förpackning kan minska matsvinnet – 30 års forskning sammanfattas i ny bok

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nordic Paper skärper sina klimatmål

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Hylte Kommun ska sälja mark till Stora Enso

Ämnen i artikeln: Formed FiberStora Enso
Ämnen i artikeln: Formed FiberStora Enso
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Hur påverkar förpackningen försäljningen – halvdagsseminarium

Hur kan du paketera, presentera och prissätta dina förpackningar för att synas bättre och öka försäljningen?

redaktionen@branschkoll.se
Annons