Minus 13 miljoner för Intellecta under tredje kvartalet

Pressmeddelande 2010-11-03

”Intellecta ska växa under god lönsamhet” – Richard Olsson, vd och koncernchef Intellecta AB

Intellecta redovisar ett förbättrat rörelseresultat med 13 procent för årets första nio månader. Årets tredje kvartal är vanligen den svagaste perioden under Intellectas verksamhetsår, vilket även gäller för perioden juli-september 2010. Nettoomsättningen uppgick till 120,0 (132,3) MSEK, rörelseintäkterna uppgick till 113,4 (118,6) MSEK och rörelseresultatet blev -13,2 (-6,3) MSEK.

Intellecta fortsätter att stärka sin marknadsposition. Efter rapportperiodens utgång, den 1 oktober, förvärvade Intellecta 100 procent av aktierna i eventbyrån Bodén & Co kommunikation AB. Förvärvet av bolaget utgör ett strategiskt förvärv inom varumärkesbyrån Rewir.

– Förvärvet av Bodén & Co är ett led i vår strävan att på allvar kunna konkurrera med de främsta internationella företagen inom varumärkesområdet. Rewir får nu över 65 medarbetare och en omsättning på över 150 MSEK, säger Richard Ohlson, vd och koncernchef för Intellecta AB. Den organiska tillväxten har även fortsättningsvis högsta prioritet i Intellectas bolag, samtidigt som vi tittar på kompletterande förvärv framför allt inom affärsområdet Consulting.

Efter nio månader redovisar Intellecta ett rörelseresultat på 14,8 (13,1) MSEK, en förbättring med 13 procent. Nettoomsättningen januari-september uppgick till 472,4 (500,1) MSEK, en minskning med 5,5 procent. Kostnadsmassan reducerades till följd av vidtagna sparprogram under 2009 och 2010 med totalt 15 MSEK jämfört med föregående år. Personalkostnaderna svarade för 13,5 MSEK, en minskning med 6 procent. Verksamheterna inom affärsområdet Infolog har rationaliserats vilket har gett resultat, samtidigt som Intellecta har satsat på expansion inom affärsområdet Consulting där tillväxtmöjligheterna bedöms vara goda.

– Resultatförsvagningen under tredje kvartalet beror främst på minskade intäkter. Nettoomsättningen för affärsområdet Consulting sjönk under perioden med 16,4 procent till följd av minskat köpbehov hos våra kunder, säger Richard Ohlson.

Vi ser nu att ekonomin är inne i en långsam återhämtningsfas och att konjunkturen fortsätter att förbättras på den svenska och danska marknaden. Det ger Intellecta ett väldigt bra utgångsläge för en god resultat- och lönsamhetsutveckling framöver i kraft av vår starka finansiella ställning och solida kundbas som bygger på långa kundrelationer.

TREDJE KVARTALET, JULI-SEPTEMBER, 2010 I SAMMANDRAG
Nettoomsättningen uppgick till 120,0 (132,3) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -13,2 (-6,3) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till -10,7 (-5,3) MSEK
Resultat per aktie -2,50 (-1,25) SEK*
* Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.

JANUARI–SEPTEMBER 2010 I SAMMANDRAG
Nettoomsättningen uppgick till 472,4 (500,1) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 14,8 (13,1) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till 9,1 (8,6) MSEK
Resultat per aktie 2,15 (2,00) SEK*
* Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.

Se Richard Ohlson kommentera resultatet:
http://bit.ly/q3-2010-intellecta

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Richard Ohlson, vd och koncernchef Intellecta AB
08-506 288 60, 0709-75 99 11, richard.ohlson@intellecta.se

Intellectas affärsidé är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Intellecta Consulting (byrå- och konsulttjänster) samt Intellecta Infolog (informationslogistik). Vi är cirka 450 medarbetare på nio orter i Sverige och Danmark. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har behov av våra tjänster. Det är också utgångspunkten för en fortsatt internationalisering. www.intellecta.se

Vision – Att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär.

Annons

Posterföretag i konkurs

Andra aktörer ser fortsatt positiv utveckling i nischen.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Naturvårdsverkets fakta om plast – och hur den kan hanteras bättre

Ämnen i artikeln: ÅtervinningPlast

IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en checklista på hur företag jobba smartare med plast.

Ämnen i artikeln: ÅtervinningPlast
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nytt samarbete ska få fler att panta sina förpackningar

Ämnen i artikeln: ÅtervinningBower

Förpackningsinsamlingen, FTI, har inlett ett samarbete med återvinningsappen Bower med målet att ännu fler förpackningar ska lämnas till återvinning.

Ämnen i artikeln: ÅtervinningBower
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ketchup i pappersflaska

Kraft Heinz Company har aviserat att de startar ett samarbete med förpackningsutvecklaren Pulpex för att tillsammans ta fram en träfiberbaserad flaska för Heinz ketchup.

Denna flaska är en del i arbetet för företaget att uppnå målet att alla förpackningar ska vara helt återvinningsbara, återanvändbara eller komposterbara senast 2025. Förutom detta så har företaget målet att vara nettonollutsläppare av växthusgaser senast 2050, säger man i ett pressmeddelande.

– Förpackningsavfall är en utmaning som vi alla måste göra vårt bästa för att ta itu med. Det är därför vi är fast beslutna att vidta åtgärder för att ta fram hållbara förpackningslösningar för våra varumärken. Den nya flaskan är ett exempel på hur vi tillämpar kreativitet och innovation för att utforska nya metoder för att förse konsumenterna med hållbara förpackningar, säger Kraft Heinz vd Miguel Patricio.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Sex hållbarhetsrapporter från förpackningsbranschen

Hållbarhetsrapporten, där man öppet delar med sig av framsteg (och motgångar) i sitt hållbarhetsarbete, håller på att bli standard för alla företag. För att du ska kunna inspireras och lära av kollegor i branschen har vi här samlat sex förpackningsföretags rapporter.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

De får stöd för att utveckla PFAS- och plastfria livsmedelsförpackningar

Vinnova går in med pengar.

redaktionen@branschkoll.se

Framtidens förpackning ska utnyttja naturens uppfinningsrikedom

Ämnen i artikeln: Pida

It’s a Wild Life! Det är dags för Pida och i år ska deltagarna hämta inspiration från naturen.

It’s a Wild Life! är temat för Billerudkorsnäs designtävling Pida 2022, där 350 designelever från sju länder gör sitt bästa för att inspirera och imponera med egna tolkningar av vad förpackningsdesign kan lära av naturen.

Pidas idé är att lyfta fram unga, nytänkande talanger för att främja hela förpackningsindustrins utveckling.

It’s a Wild Life är ett tema som uppmuntrar deltagarna att utforska naturens egen uppfinningsrikedom, säger Anders Gathu, Marketing Manager Cartonboard på Billerudkorsnäs som arrangerar Pida. De får hitta egna sätt att använda sig av de vackra och sinnrika lösningar som finns överallt i naturen när det gäller former, mönster, funktioner och hållbarhet.

Packaging Impact Design Award (PIDA) har sedan starten 2005 engagerat tusentals designelever över hela världen. Lokala event kommer att ske under maj och juni och en internationell vinnare kommer att krönas vid den förpackningsmässan Luxe Pack Monaco den 3 oktober 2022.

Mer information om Pida 2022 finns här.

– Vi skapade PIDA för att röra om i grytan och utmana inom förpackningsbranschen, säger Lena Dahlberg, Manager Application Development Paperboard på BillerudKorsnäs. Och det tycker vi att vi lyckats med. PIDA är en frisk fläkt för hela branschen, och eleverna överträffar sig själva år efter år, säger hon i ett pressmeddelande.

Ämnen i artikeln: Pida
redaktionen@branschkoll.se

Pacson rekryterar nyckelpersoner inom hållbarhet

Ämnen i artikeln: Pacson

Sedan några veckor tillbaka är Henric Wahlgren och Henri Waher på plats hos på Pacson.

Henric kommer senast från en tjänst som projektledare hållbar utveckling på Södra Munksjön Utveckling och blir ny hållbarhetsstrateg hos Pacson.

Henri rekryterades från AW technologies där han varit projektledare kvalitetsutveckling och går in i en roll som kvalitetsansvarig på Pacson, enligt ett linkedininlägg.

Ämnen i artikeln: Pacson
redaktionen@branschkoll.se

Finsk förpackningstryckare investerar i tiofärgare

Ämnen i artikeln: Walki

En tiofärgs flexopress med 1.600 mm bredd.

Ämnen i artikeln: Walki
redaktionen@branschkoll.se

E-handlare i försök att skippa kartongförpackningen

Målet med projektet är en förpackningslös leverans.

redaktionen@branschkoll.se
[esi bk-get-single-ad group_id="2165" cache="public" ttl="0"] [esi bk-get-single-ad group_id="2167" cache="public" ttl="0"]
[esi bk-get-single-ad group_id="2168" cache="public" ttl="0"]