Merchandise World skjuts upp igen

Den brittiska branschmässan Merchandise World (som anordnas av BPMA och Sourcing City) skjuts upp igen, nya datumen blir 23-24 juni 2021. Alla som företag som avbokar före 31 mars får tillbaka sin pengar.

– Det är en besvikelse att behöva skjuta upp Merchandise world igen, men vi hoppas alla förstår hur vi har tänkt. När vi väl ses igen så är det den perfekta möjligheten för oss alla att driva våra verksamheter framåt, säger David Long som är vd på Sourcing City, i ett pressmeddelande.

Annons

Processkonsulterna Kapero ska effektivisera AMS

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nu vill vi ha myndighetsinformation digitalt

redaktionen@branschkoll.se
Annons

V-TAB ska bygga ”Sveriges modernaste magasinspress” i Vimmerby

V-TAB strukturerar om verksamheten för tryck av direktreklam och tidskrifter. Utöver de 50 personer som sägs upp i samband med stängningen av Östertälje, Falköping och Kungsbacka så berörs nu ytterligare 85 personer direkt eller på sikt av förändringen.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Elanders nya logga nu även i Sverige

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Kaigan TBK investerar i digitaltryck

Kaigan TBK är en fullservicebyrå inom webb, grafisk produktion och tryck. Namnet i sig vittnar om förra årets förvärv av Typografen Bildkompaniet. Senast i raden av investeringar är företagets nya

Kaigan TBK är en fullservicebyrå inom webb, grafisk produktion och tryck. Namnet i sig vittnar om förra årets förvärv av Typografen Bildkompaniet. Senast i raden av investeringar är företagets nya

redaktionen@branschkoll.se
Annons

KST Infoservice trycker Postens pratbrev

I en ny kampanj från Posten kan man diktera brev som sedan trycks och skickas till mottagaren.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Tryckeri visar upp sina trycksaker

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Konjunkturläget uppdaterat – ryckigt i byråbranschen

Den totala barometerindikatorn, för företag och hushåll, steg två enheter mellan april och maj och är nu avsevärt över det historiska genomsnittet. Den höga nivån tyder på fortsatt stark tillväxt i den svenska ekonomin skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste månadsrapport.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Produktionsledare specialiserade på crossmedia

Universitetsutbildningen i variabeldata- och crossmedia-produktion vid Mittuniversitetet i Örnsköldsvik har i veckan presenterat årets examensprojekt.
– Årets avslutande projektarbeten i variabeldata och crossmedia visar att studenterna tillsammans med deltagande företag tar individualiserad grafisk produktion till nya nivåer, säger Malin Wedin programansvarig för utbildningen Grafisk Produktionsledare inriktning digitaltryck.

Universitetsutbildningen i variabeldata- och crossmedia-produktion vid Mittuniversitetet i Örnsköldsvik har i veckan presenterat årets examensprojekt.

Hon konstaterar att individualiserade kampanjer för mindre och medelstora företag ännu är i sin linda och att branschen behöver studenternas kompetens för att kunna utveckla och erbjuda nya grafiska tjänster.

Studenterna får på utbildningen en bred teknisk kunskap inom grafisk teknik i kombination med databaser och projektledning.

Maria Björnler är en av studenterna som valt att genomföra sitt examensprojekt i samarbete med  Ågrenshuset i Örnsköldsvik som är en helhetsleverantör av kommunikationslösningar.

– Vi tycker att det alltid är intressant att ta del av idéer och projekt som nyutbildade studenter kan bidra med, säger Mona Nordin avdelningschef på Prepress & It vid Ågrenshuset.

Studenterna kan välja att arbeta inom grafiska industrin som produktionstekniker inom variabeldata och crossmedia samt produktions- eller projektledare på reklambyråer eller marknadsavdelningar.

– Att tillsammans med studenterna i projektform utveckla och testa nya former av komplexa kampanjer med variabla texter och bilder är inspirerande, säger Fredrik Ulander vid Ågrenshuset. För vår del har det här projektet också inneburit att vi fått tid att utveckla vårt eget teamarbete vid kampanjer av den här typen eftersom vi själva har tekniken till vårt förfogande.

Utbildningen i Örnsköldsvik inom Digitaltryck ökar och utvecklingen inom området innebär att Mittuniversitetet nu expanderar och i höst flyttar in i nya ändamålsenliga lokaler lagom till höstens terminsstart.

Vill du veta mer om utbildningen eller hur ditt företag kan ta del av studenternas kunskap kontakta Malin Wedin på Digital Printing Center vid Mittuniversitetet.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Intellecta säljer delar av sin programvaruplattform

redaktionen@branschkoll.se
Annons