Merchandise World skjuts upp igen

Den brittiska branschmässan Merchandise World (som anordnas av BPMA och Sourcing City) skjuts upp igen, nya datumen blir 23-24 juni 2021. Alla som företag som avbokar före 31 mars får tillbaka sin pengar.

– Det är en besvikelse att behöva skjuta upp Merchandise world igen, men vi hoppas alla förstår hur vi har tänkt. När vi väl ses igen så är det den perfekta möjligheten för oss alla att driva våra verksamheter framåt, säger David Long som är vd på Sourcing City, i ett pressmeddelande.

Annons

Göteborgs Stad har fem nya tryckerier – avtalsvärde upp till 60 miljoner

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Brand Factory vann Postens storupphandling

Ämnen i artikeln: Brandfactory
Ämnen i artikeln: Brandfactory
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Robot och människa samarbetar i tillverkning

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ricoh först med certifiering av koldioxidkalkylator för trycksaker

Ämnen i artikeln: CO2ISO 16759Ricoh

Ricoh har som första företag uppnått ackreditering enligt ISO 16759 för sin koldioxidkalkylator. Standarden är ett ramverk som ger utvecklare nödvändig information för att skapa tillförlitliga beräkningar av CO2-generering inom grafisk produktion.

Standarden publicerades så sent som i juli och är relevant för alla aktörer i trycksakens värdekedja, från designers, förlag och marknadsavdelningar, till tryckerier och distributionsföretag. ISO 16759 är inte en kalkylator i sig utan en uppsättning regler över vad en kalkylator för trycksaker minimalt ska innehålla för att resultatet ska vara jämförbart med andra verktyg som också följer standarden.

Vi vet att det finns andra CO2-kalkylatorer som redan följer ISO 16759, och vi hoppas att de också kommer att vilja uppnå formell certifiering. Under tiden kan Ricoh utnyttja fördelen av att vara först ut.

Målet är att skapa ett ramverk där köpare kan beräkna CO2-siffror även för andra mediekanaler och i sådana situationer kommer de att kunna ta ett investeringsbeslut baserade på data kring koldioxidavtryck. Vi är långt ifrån detta för närvarande, men detta är en bra start.

Ricohs ackreditering är också fantastiska nyheter för ISO-arbetsgruppen som ansvarar för utvecklingen och innehållet i ISO 16759. Ricohs utveckling av en kalkylator som följer standarden är en belöning för allt slit och hårda arbete. Ackrediteringen är också ett utmärkt stöd för standardens relevans.

Ricoh har länge varit ledande inom hållbarhet. Deras koldioxidkalylator, som vi inte har sett, har utvecklats som en del av Ricoh Carbon Balanced Printing Programme. Grunden för detta program är en process som på ett strukturerat tillvägagångssätt jobbar för att minska ett företags klimatpåverkan och den är utformad för att utbilda tryckerier om hållbar produktion. Projektet har pågått i ungefär ett år och ett antal tryckerier har antagits i programmet.

Ackrediteringen utfördes av brittiska Print & Media Certification.

/Laurel Brunner

Branschkoll publicerar den här artikeln skriven av Laurel Brunner i samarbete med projektet Verdigris enligt följande:

The Verdigris supporters who made it possible to write this article are: Agfa GraphicsCanon EuropeDigital Dots,drupaEFIEcoPrintFespaHPPragati OffsetRicohSplash PRUnity PublishingXeikon and Xerox.

This work by The Verdigris Project is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.

Den översatta texten ovan är förkortad och anpassad till det svenska språket. Originaltexten finns på verdigrisproject.com

Ämnen i artikeln: CO2ISO 16759Ricoh
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Tidningstryckerierna blir branschmedlemmar i GFF

Tidningsutgivarna har upphört med sin branschverksamhet som nu tas över av Grafiska Företagens Förbund (GFF). Överst på agendan står att ta fram en ny branschgemensam ICC-profil.

I verksamheten ryms projekt inom inom färghantering, standarder, olika dokument för bilage- och annonsproducenter samt annan kompetensförsörjning och kompetensutveckling som nu ska hanteras av GFF som redan har medlemmar inom civil- och förpackningsbranschen.

Martin Elofsson (LinkedIn), affärsutvecklande projektledare på GFF, blir ansvarig för tidningstryckeriernas branschmedlemskap i GFF.

– Vi ser stora utmaningar för print i framtiden och tillsammans skapas bättre förutsättningar att bemöta till exempel miljöargument än vad man har på var sitt håll, säger man i en kommentar.

I ett första möte har en prioritering av arbetsområdena gjorts och arbetet med att få fram en ny ICC-profil och tillhörande dokumentation står högst på agendan. Uppdatering av handböcker och instruktioner på dagspress.se görs också och tidningstryckerierna ska även bli involverade i arbetet med Print Power.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Mässorna Print och Sign slås ihop

I våras hölls Print och den 17 september öppnar Sign Scandinavia på Kistamässan. Det är sista gången som mässorna hålls var för sig. Det är förlaget AGI som arrangerar Print och Artexis, ett av Europas största mässbolag, som står bakom Sign Scandinavia.

Branschorganisationen Grafiska Leverantörsföreningen har efterlyst en hopslagning av dessa båda mässor, vilka med branschglidningen alltmer kommit att överlappa varandra, skriver AGI i ett meddelande.

– För oss känns det jättekul att detta nu slås ihop. Gränsdragningen har varit svår mellan vad som ska vara med på den ena och andra mässan och besökarna har haft synpunkter på att de behövt gå på två mässor för att få en heltäckande bild, säger AGIs förläggare Peter Ollén.

15 till 17 september 2015 hålls den första hopslagna Sign & Print Scandinavia på Kistamässan.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ny aktör utnyttjar tryck som marknadsföringskanal

Ämnen i artikeln: Start-up
Ämnen i artikeln: Start-up
redaktionen@branschkoll.se
Annons

The Sun i England minskar gapet till nätet med inkjet

Ämnen i artikeln: Inkjet
Ämnen i artikeln: Inkjet
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Boktryckeriet CPI bytte ägare och gör digital storinvestering

Ämnen i artikeln: CPI
Ämnen i artikeln: CPI
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Strålfors Q2: Omstrukturerings- kostnader tynger resultatet

Ämnen i artikeln: Strålfors
Ämnen i artikeln: Strålfors
redaktionen@branschkoll.se
Annons