Materialpriset skjuter i höjden – Stark efterfrågan från USA driver på

Timmer

Den starka efterfrågan på skogsindustrins produkter håller i sig och leder till stigande priser. Det gäller trävaror, men även priserna på förpackningsmaterial och massa har stigit kraftigt. En del av förklaringen ligger i en stark amerikansk marknad. Om detta kan vi läsa i en rapport från Skogsindustrierna.

– Samtidigt som priserna stiger på papper och massa har produktion och leveranser från de svenska bruken varit i stort oförändrad. Det tyder på en oväntat stark efterfrågan, konstaterar Katrin Heinsoo, analytiker inom papper och massa på Skogsindustrierna, i rapporten.

Stor efterfrågan från USA

USA fortsätter att vara den snabbast växande marknaden för svensk skogsindustri. Byggvirke går starkt, men även exporten av papper och kartong ökar.  

– Hittills i år har exporten av papper till USA ökat med 17 procent jämfört med förra året och det är i huvudsak förpackningsmaterial som efterfrågas. Massaexporten går också bra till USA. Här ökade leveranserna med hela 60 procent till och med april, säger Katrin Heinsoo.  

Ett betalningsvilligt USA har drivit upp priserna på svenska trävaror, eftersom produktionen inte har ökat i samma takt som efterfrågan. Ändå har sågverken satt produktionsrekord under våren.  

Den starka trävarumarknaden har också varit en bidragande orsak till en återstart av flera sågverk i framförallt norra Sverige.  

– Det här är av stor regional betydelse och skapar förutsättningar för ett levande Sverige. I Västernorrland, Gävleborg, Värmland och Jönköping står till exempel skogsnäringen för upp till tio procent av förädlingsvärdet och cirka sju procent av antalet sysselsatta, avslutar Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna. 

Åtta.45 investerar i ny plattform för digitaltryck – köper tre nya pressar

Åtta.45 investerar i flera inkjetpressar, en arkpress och ny mjukvara.

redaktionen@branschkoll.se

De köper Lenanders Grafiska

Stora förändringar i produktionen.

redaktionen@branschkoll.se

Startup bygger ny marknadsplats där företag kan byta till miljösmarta förpackningar

Ska bli länken som effektiviserar och automatiserar processen mellan förpackningsleverantörer och köpare. Målet är att hjälpa alla små och medelstora företag att byta till förpackningar som är bättre för miljön.

redaktionen@branschkoll.se

Industrigrupp förvärvar sin tredje etikett-aktör på kort tid – köper också in sig i Norge

Etikettmarknaden konsolideras ytterligare på den svenska marknaden.

redaktionen@branschkoll.se