Lund

Lunds Universitet söker Biträdande Universitetslektor i Förpackningslogistik


Om jobbet
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vi ser fram emot att anställa en biträdande universitetslektor inom förpackningsteknik, som kan komplettera befintlig och säkerställa framtida kompetens inom forskargruppen.

Anställningens innehåll består av forskning, undervisning och samarbete med näringsliv och myndigheter för att uppnå samhällsförändringar och förnyelse genom kunskapsutveckling och innovation. Beroende på den sökandes kvalifikationer har denne möjlighet att, i samråd med avdelningens ledning, forma anställningens exakta inriktning inom förpackningsteknik.

Beskrivning av arbetsplatsen
Personen som anställs kommer att tillhöra avdelningen för Förpackningslogistik på institutionen för Designvetenskaper. Avdelningens forskargrupp är internationellt ledande inom tvärvetenskaplig forskning om förpackningar kopplat till logistik, teknik, och hållbarhet. Avdelningen har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer, lärare och professorer från många delar av världen. Här sker forskning, innovation och undervisning i ett öppet och kreativt klimat med samarbeten både inom akademin och med industripartners.

Avdelningens seniora forskare har god kunskap inom förpackningsteknik, men har störst forskningsmässigt fokus mot förpackningslogistik. Anställningen kommer därför att ha en viktig roll i att komplettera befintlig kompetens i forskargruppen. Du får möjlighet att tillsammans med oss vidareutveckla och bygga upp kompentens inom området. Till detta arbete kommer även en doktorand att knytas.

Resursmässigt har Lunds universitet avancerad infrastruktur inom många områden som är relevanta för förpackningsteknik. Denna kan utnyttjas vid behov inom anställningen. Anställningens placering är Lund, där du kommer att ha ett kontor på Designcentrum.

Anställningen bidrar med en nyckelkompetens inom grundutbildningen. Du kommer att undervisa i en kurs i förpackningsteknik och -utveckling samt en kurs i förpackningsmaterial. Vi erbjuder även möjligheten att ingå i ett upparbetat nätverk inom Erasmus+ med internationellt erkända lärosäten där det finns goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet av forskningssamarbete och ledningserfarenhet.

Ämne
Förpackingslogistik med inriktning Förpackningsteknik.

Särskild ämnesbeskrivning
Den aktuella anställningen är inriktad mot förpackningsteknik, dvs de tekniska aspekterna av att utveckla, testa, producera och distribuera förpackningar. Detta kan exempelvis vara forskning kring att tillämpa teknik (nya förpackningsmaterial, maskiner, sensorer, tillverkningsprocesser och analysmetoder) för att säkerställa förpackningssystemets funktionalitet, hållbarhet och cirkuläritet.

Ämnet kräver vetenskaplig kompetens inom olika aspekter av förpackningar samt insikter i teoretiska och metodologiska frågeställningar inom forskningsområdet, med fokus på att förstå, förklara och förbättra förpackningssystemets inverkan på hållbar utveckling. Ämnet kräver också god kännedom om metoder för att testa förpackningars hållfasthet och olika förpackningsmaterials egenskaper och tillämpning.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom forskningsområdet, exempelvis avancerade kurser i Förpackningsteknik- och utveckling samt förpackningsmaterial.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad förmåga att samarbeta med och attrahera intresse från omgivande samhälle
 • Bred kunskap inom och förståelse för flera delar av forskningsområdet förpackningsteknik

Övriga meriter

 • Erfarenhet av att arbeta i forskningsintensiva, multidisciplinära miljöer
 • Erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet
 • Erfarenhet av att söka och erhålla extern forskningsfinansiering
 • Visat intresse för ledarskap i akademiska och vetenskapliga sammanhang
 • Erfarenhet av samverkan med näringsliv inom forskningsområdet

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Läs mer här: Länk till originalannons alternativt annonsörens sajt
Annons