Logistik- och it-företaget Strömberg bygger ut tryckeriet – för att säkerställa kundernas kommunikation

STRD4_webb

ANders Molin, koncernchef och Rob Peart, inköpschef på Strömberg berättar om sina tankar kring logistik, tryck och kommunikation.

ANders Molin, koncernchef och Rob Peart, inköpschef på Strömberg berättar om sina tankar kring logistik, tryck och kommunikation.

Strömberg tar hand om sina kunders marknadskommunikation. Med stor kunskap inom logistik har man utvecklat avancerade it-lösningar som gör att man idag effektivt distribuerar kundernas budskap oavsett kanal. För att säkerställa leveranserna producerar man allt större volymer tryckt material och it-avdelningen har växt till 20 personer.

Denna artikel är skriven av Primotek och publiceras som en del av den kostnadsfria tjänsten ”Öppet innehåll”.

Det spelar ingen roll om det är enheter till ett event, dr-enheter eller email – genom automatisering skapar man kostnadseffektiva lösningar som ger kunden kontroll över sina aktiviteter.

Trots att man trycker både digitalt och i offset ser man sig inte som ett tryckeri.

– Vi är inget tryckeri, absolut inte, säger koncernchefen Anders Molin.

Bygger eget tryckeri för att klara leveranserna

För att säkra leveranser, servicenivå och kvalitet har man senaste åren vuxit kraftigt inom digitaltryck men också byggt upp ett mindre offsettryckeri för kuvert, visitkort och marknadsföringsmaterial. Men detta är bara en konsekvens av att man har uppdraget att säkerställa leveransen av kundernas kommunikation.

– Vi har dubblat printvolymerna bara senaste året och vi ser fortsatt stor tillväxt, säger inköpschef Rob Peart som tillsammans med Anders Molin berättar om Strömbergs utveckling och framtidsplaner.

Nyligen kompletterade man sitt stora digitaltryckeri med en Xerox Igen 5 och en onlinekopplad Bourg efterbehandlare, två Versant 2100 med Plockmatic Pro50 efterbehandlare från Primotek.

Hjärtat i logistiken

Strömberg har idag tre affärsområden. Inom logistik, som är hjärtat i verksamheten, lagerför man kundernas marknadsmaterial. Till detta har man byggt en it-infrastruktur med beställningsverktyg och flöden.

– Förr var detta väldigt enkelt då man bara satte upp en webbshop – men i takt med att det blir allt mer integration med kundernas system så har det blivit mer komplicerat, säger Rob Peart.

– Idag måste man ha en lösning där det enda kunden gör är att initiera jobbet. Detta kräver avancerade systemstöd och utan detta är det ingen idé att ens försöka, enligt Anders Molin.

Resultatet är dock det samma – det blir en order som ska plockas, packas och distribueras – men allt är mycket mer automatiserat och integrerat med kundernas egna system.

– För tio år sedan var allt vi lagerhöll trycksaker. Men då beslutade vi att rikta in oss på marknadsmaterial istället för bara trycksaker vilket har lett till att det idag bara är cirka hälften av det vi lagerhåller som är rena trycksaker.

Det är mycket butikskampanjer som hanteras där kunderna kan styra produktion och distribution både centralt och lokalt.

Materiallogistik blir Servicelogistik

Nästa steg inom logistikområdet är en tjänst man kallar servicelogistik som innebär att man uppgraderar och underhåller utrustning, till exempel datorer, i butiksmiljöer. I Danmark har man en handfull större kunder inom hemelektronikbranschen.

– Vi åker runt och uppgraderar mjukvaror på datorer och spelkonsoler i butiker runt om i hela Danmark.

IT-företag med eget tryckeri

I affärsområdet Kommunikation bygger Strömberg systemlösningar som gör det möjligt för kunderna att kommunicera i flera olika kanaler. IT-avdelningen har växt till 20 personer samtidigt som antalet egenutvecklade lösningar har minskat – men integrering med kundernas system ökar kraftigt.

– För tio år sedan var alla våra system egenutvecklade men idag är runt 50 procent av lösningarna inköpta system som är integrerade med våra egna och med kundernas.

STRD4_webb

Detta är en utveckling som man tror kommer fortsätta. Det blir fler och mindre inköpta verktyg som kopplas ihop till en unik lösning som löser kundernas behov.

Webbshoppar är ett exempel där det finns en uppsjö av lösningar och där man inte tror sig kunna skapa något bättre själva. Kunderna vill ha mycket mer än bara en beställningssida idag – de vill ha en utåtriktad webbplats som fungerar som ett kommunikationsnav och då finns det väldigt många bra lösningar på marknaden.

– Utan en stor egen it-avdelning har vi inte en chans att tillfredsställa kundens behov av integration, enligt Rob.

Print som kommunikationskanal

Printvolymerna har växt kraftigt för Strömberg de senaste åren i takt med att företag går över till mer individanpassad kommunikation och kampanjer som blir mer styrda av händelser. 80 procent av allt tryck är variabelt och upplagorna är små men många.

– Det handlar inte om hur mycket vi skickar ut utan att det är hög frekvens. Ju fler ordrar desto bättre. Det är samma tänk som inom lagerverksamheten, enligt Rob.

– Vi är duktiga på automatisering och det är i de många små jobben som vi levererar det högsta värdet till våra kunder, säger Anders.

Man har nyligen investerat ytterligare i kapacitet inom digitaltryck och har idag flera maskiner av Xerox största pressar för både färg- och svartvitt tryck. Med den senaste investeringen har man också utökat med automatiserad efterbearbetning.

– Idag vill vi att allt ska komma ut färdigt – utan manuell handpåläggning – så det beslutet var enkelt att ta.

Trycksaksproduktion under press

I den totala tjänsten som kunderna köper av Strömberg är trycket en marginell del av både arbetet och kostnaden.

– Men trots detta bedöms vi ofta på resultatet av det vi har tryckt – det är en marginell del av tjänsten som utgör hela slutresultatet. Det är lite läskigt, medger Anders.

I och med detta har kvalitetskraven på trycket höjts de senaste åren och det finns mindre utrymme för misstag i produktionen. Därför satsar man mer på att automatisera alla steg så långt det är möjligt.

Man ställer också högre krav på tryckpressarna som måste leverera högre och jämnare kvalitet.

– Vår produktion ligger hela tiden under press och maskinerna måste prestera på topp – det ställer därmed högre krav på vår relation med leverantörerna av utrustning, säger Rob.

– De måste förstå kraven som våra kunder ställer på oss, annars fungerar det inte, säger Anders.

Offset- och kuvertryck viktigt för att säkerställa leveranserna

Strömberg skiljer på digitaltryck, som är integrerad med kommunikationslösningarna, och statiskt tryck som är det tredje affärsområdet. I kuvert- och offsetpressar producerar man material och emballage till det man skickar ut för sina kunder.

Johan Rise på Primotek, som levererar lösningar inom tryck till Strömberg, tillsammans med Rob Peart och Anders Molin.

Johan Rise på Primotek, som levererar lösningar inom tryck till Strömberg, tillsammans med Rob Peart och Anders Molin.

För några år sedan valde man att göra om en del av sin förmedlingsverksamhet till egen förädling och förvärvade då ett tryckeri i Stockholm.

– Det har varit bra för oss på många sätt. Vi har betydligt kortade ledtider och kan ge service som vi inte kunde tidigare.

Färre aktörer skapar leveransproblem

En av anledningarna till att man valde att producera allt mer på egen hand är att man ser svårigheter i att skapa en 100-procentig leveranssäkerhet med externa leverantörer

– Det räcker med att det fallerar en enda gång så blir vi och kunden lidande. Hela upplägget faller då, säger Rob.

Kunderna ställer allt högre krav på snabbare leveranser i både Norden och i hela Europa.

– På ett sätt så går det åt fel håll i branschen. Med de få aktörer som blir kvar blir det svårt att få leverans tillräckligt snabbt och säkert. Är man inte den viktigaste kunden så riskerar man att hamna längre ner i kön.

– Vi som tar ansvar för kundernas utskick kan inte riskera att hamna i en sådan situation – vi måste producera själva.

Kundernas digitalisering påverkar affärerna

Strömbergs kunder är företag som ofta har någon form av återförsäljarnätverk. Många finns inom branscher som bank, finans, försäkring, läkemedel och fordonsindustrin men också hemelektronikbranschen.

Olika branscher förändras på olika sätt i takt med digitaliseringen. Och Strömberg försöker hela tiden analysera hur detta utvecklas.

Vissa branscher, som bank-, finans och restaurang, var tidiga med att börja ersätta tryckt kommunikation med till exempel skärmar. Andra har många fler exponeringsytor i sin kommunikation då blir det svårare att digitalisera på ett lönsamt sätt.

Anders Molin tror att den bransch som står på tur att digitalisera sin butikskommunikation är detaljhandeln.

– Hela detaljhandeln med till exempel klädbutiker kommer att digitalisera sin butikskommunikation inom en nära framtid.

– Exempelvis affischer kommer att bli digitala när man hittar lösningar som ökar exponeringen och det kommer att få stora konsekvenser, enligt Rob.

Det handlar om att företagen vill ha kontroll över sina kostnader och centralt styra hanteringen. Man vill automatisera så mycket som möjligt.

– Det är bara att titta på alla de tester som görs i butiker just nu så förstår man vad som kommer att hända.

STRD2_webb

Logistik nyckel till framgång inom tryck

Nyckeln för att vara framgångsrik inom en tryckeriverksamhet idag anser man är kunskap inom logistik. Att kunna flytta material från punkt a till punkt b är avgörande oavsett vad du tillhandahåller. Tidsaspekten blir viktigare och att till exempel ha de bästa relationerna med distributörer är avgörande.

– Att trycka och kuvertera finns det många som kan göra – det är inte där vi konkurrerar – vi ska hitta den effektivaste lösningen för att få fram kundernas budskap i rätt tid.

Effektivitet och miljö hand i hand

De större kunderna kräver också bra geografisk täckning. Därför har Strömberg idag egna hubbar i Finland, Norge och Danmark.

– Vi kan leverera betydligt snabbare än om vi inte hade haft våra nordiska hubbar.

Detta ser man också som en fördel för att minska miljöpåverkan.

– I vår ambition att vara ett miljövänligt företag är hubbarna också ett bra sätt att minska påverkan genom att transporterna minskar, säger Rob.

Man gör olika satsningar inom miljöområdet just nu vilket kommer att synas mer under kommande år.

– Vårt långsiktiga mål är att vi ska vara det miljömässigt bästa alternativet i branschen.

Ett av Sveriges största digitaltryckerier

Digitaltryckeriet hos Strömberg består efter höstens uppgradering av två Xerox Igen 150, en Igen 5, två Versant 2100, fyra Nuvera av olika modeller för svartvitt tryck, en Bourg efterbehandlare och två Plockmatic Pro50. Man använder även mjukvaran Freeflow Core.

Denna artikel är skriven av Primotek och publiceras som en del av den kostnadsfria tjänsten ”Öppet innehåll”.

Annons

Ska sälja tryckeriet efter bara några år i branschen

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Namn- och ägarbyte på mindre tryckeri

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Lanserar taktila skyltar

Ämnen i artikeln: Skyltmax

Skyltmax berättar att man nu har lanserat taktila skyltar i sitt sortiment. Detta gör man för att det är ”en efterfrågad produkt som kompletterar företagets tidigare sortiment”.

– För oss är det viktigt att göra skyltar som är tillgängliga för alla. Det är dessutom en mycket efterfrågad produkt bland våra kunder säger produktionschef Andreas NeanderSkyltmax.

En taktil skylt är att hjälpmedel som möjliggör information via både syn och känsel. Allmänna platser och publika lokaler ska enligt lag vara tillgängliga för alla. Informationen skrivs ut i punktskrift, även kallat braille och det finns speciella standarder man följer vid tillverkning.

Läs också: TMG lanserar nischad e-handel för skyltar

– Våra taktila skyltar består av ett akrylmaterial som är reptåligt och har en fin yta. Detta är extra viktigt då skyltarna läses av via både känsel och syn, berättar Andreas vidare.

Skyltarna tillverkas enligt riktlinjer i Svensk standard SS 30600:2015 och följer punktskriftsnämndens skrivregler för punktskrift.

Signmax, bolaget bakom Skyltmax, har idag 69 anställda och omsatte 122 miljoner kronor under helåret som slutade sista april 2021. Bolagets huvudkontor och produktion ligger i Landvetter utanför Göteborg.

Ämnen i artikeln: Skyltmax
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Se ”pilotavsnittet” av Branschkollen här – ny videopodd från Branschkoll

BLOGG: Här kommer en sommarhälsning från Branschkolls redaktion med en nyhet inför hösten.

Vi har under en tid diskuterat hur vi kan dela innehållet på Branschkoll i fler kanaler och landat i att en videopodd är ett kul och bra alternativ.

Tanken är att Branschkolls redaktörer ska diskutera aktuella händelser inom print, promotion och pack en gång varje månad.

”Tanken var aldrig att publicera”

I veckan gjorde vi ett test – ett Pilotavsnitt – och tanken var inte att publicera det. Det är en hel del jobb kvar med innehållet, strukturen, grafiken och övergångar. Men vi tycker att vi kom rätt så nära känslan som vi tänkt oss – och därför kan du nu se det allra första avsnittet nedan.

Som du ser presenterar vi också några av våra partners – de som har våra större annonsformat på branschkoll.se – och tanken är också att skapa nya möjligheter för företag att synas även i det här nya formatet.

Som sagt – ett första pilotavsnitt för att testa konceptet. I höst drar vi igång på riktigt med ett slipat upplägg, bättre grafik och schyssta övergångar :-). Hör gärna av dig med feedback – så kan vi göra detta så bra som möjligt!

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Xerox vd John Visentin har gått bort

Ämnen i artikeln: Xerox

Xerox vd John Visentin har oväntat gått bort på grund av komplikationer från en pågående sjukdom.

Steve Bandrowczak, Xerox operativa chef, tar över som CEO tills vidare.

John Visentin kom till Xerox 2018 och tillsattes då av storägaren Carl Icahn.

Xerox skriver i ett pressmeddelande att man ”är djupt ledsna över denna alltför tidiga händelse och uttrycker sina innerliga kondoleanser till Johns fru, hans fem döttrar och hans familj.”

Ämnen i artikeln: Xerox
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Fem nyrekryteringar till Storbildsbolaget

Ämnen i artikeln: Storbildsbolaget

Storbildsbolaget i Helsingborg förbereder sig för fullt för en flytt. Man har på kort tid anställt fem nya medarbetare.

Alla kommer från nedlagda Holmbergs i Malmö.

– För att rusta oss för framtiden har vi under våren passat på att stärka upp vårt team med fem nyrekryteringar. Det innebär att personalstyrkan vuxit med 25 procent, säger vd Jonas Hellke i en kommentar. De nya ansiktena är säkert bekanta för en del, då alla varit länge i branschen och närmast kommer från Holmbergs i Malmö.

De nya är Jonna Olsen, projektledare (ej med på bilden), Anita Szabo, frakt/distribution och efterarbete, Fredrik Johansson, produktionsansvarig, Jörgen Pelle Nilsson, produktion/tryck och Kari Lehto, prepress.

Läs också: Storbildsbolaget flyttar – ”Tiden för traditionella kontor och industrier är förbi”

– I takt med att orderinflödet ökar är det en balansgång att se till så att vår produktionstakt och service fortsätter hålla den höga nivå som våra kunder är vana vid, säger vd Jonas Hellke.

I slutet av året flyttar man in i helt nybyggda lokaler där man kommer att dubbla sin yta till 3.500 kvadratmeter jämfört med idag. Bygget pågår och enligt uppgift ska golvet nu vara gjutet.

Nybygget ska stå klart i slutet av året. (Bilder: Storbildsbolaget)
Ämnen i artikeln: Storbildsbolaget
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Tryckeri lanserar galleri och print-portal för konstnärer

Ett galleri på nätet där konstnärer kan sälja sin konst i tryckt form. Den här mixen av konst ”finns sannolikt inte någon annanstans”.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Permanent vd-byte på Scandbook

Ämnen i artikeln: Scandbook

Paulius Juska har sedan 1 januari 2022 varit tillförordnad vd för koncernen och Scandbook AB. Han fortsätter nu permanent som koncern-vd samt vd för Scandbook AB och kvarstår även som vd för Scandbook UAB i Litauen.

Tidigare i år tog Håvard Grjotheim en paus för en planerad operation och lämnade över till Paulius Juska. Ett byte som nu blir permanent.

Sedan årsstämman den 7 juni är Håvard Grjotheim arbetande styrelseordförande i bolaget och kommer främst att arbeta med strategiska frågor, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Ämnen i artikeln: Scandbook
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Torsten Jansson köper in sig i Åhléns

Igår skedde en stor affär i svenskt näringsliv, Axel Johnson avyttrade Åhléns till Ayad Al-Saffar som bland annat är huvudägare i Ur & Penn och som nu även blir majoritetsägare av Åhléns.

Bland de andra köparna återfinns Torsten Jansson och Göran Härstedt som genom Härstedt & Jansson Invest AB gått in som ”passiva finansiella minoritetsinvesterare”.

Affären väntas vara klar i augusti och då kommer Ayad Al-Saffar att ta över vd-posten efter Åhléns nuvarande vd Annica Hagen.

– Jag är mycket glad och stolt över att få chansen att driva Åhléns fortsatta utveckling framåt. Det är ett av Sveriges äldsta och finaste varumärken som alltjämt har nästintill 100-procentig varumärkeskännedom och en unik relation till lojala kunder runtom i Sverige. Detaljhandel i butik kommer även fortsättningsvis ha en given position i sällanköpshandeln, och Åhléns kommer att ha en viktig plats i den marknaden, säger Ayad Al-Saffar, i ett pressmeddelande, och fortsätter:

– Som engagerad ägare och ledare vill jag göra Åhléns varuhus till en plats dit kunder kommer inte bara för att handla, utan också för en upplevelse och mötesplats utöver det vanliga. Vi ser stor potential i att fortsätta satsa på Åhlénsvaruhusen och att samtidigt utveckla Åhléns närvaro på nätet. Jag vill rikta ett speciellt tack till Axel Johnson för det förtroende de visat mig genom att låta mig ta över stafettpinnen och ta Åhléns in i framtiden.

Åhléns AB omsatte 4,3 miljarder kronor vid senaste bokslutet (2020-12). Rörelseresultatet skrevs till -270 miljoner kronor. Bolaget har gjort minusresultat flera år i rad.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Canon möjliggör fotoutställning för en mer inkluderande och kreativ värld

Ämnen i artikeln: CanonPod Sthlm

Kreativitet är lösningen på många utmaningar. Utställningsbilderna printas i samarbete med tryckeriet Pod Sthlm.

Canon bidrar till första fotoutställningen av Rise and Shoots studenter, den kreativa plattformen som verkar för att underlätta för unga fotografer från ytterstaden. Samarbetet är ett första steg för att tillsammans synliggöra ungas röster och bidra till en positiv samhällsförändring. Utställningen är printad på Canons skrivare och visas hos Changers Hub i Kista under sommaren.

Det är hos tryckeriet Pod Sthlm, med utrustning från Canon, som bilderna är printade.

Bilderna trycktes hos Pod Sthlm och de unga fotograferna var med på plats.

– Vi på Pod Sthlm tycker att Projektet Rise and Shoot är ett fantastiskt initiativ för våra ungdomar. Vi applicerar dagligen olika typer av kreativitet i alla våra projekt, och menar att kreativitet ofta är lösningen på utmaningen. Som samarbetspartner i projektet var det både roligt och givande att få träffa ungdomarna, höra hur dom arbetat med sina verk och samtidigt få visa hur det går till i produktionen. Att få ta del av produktionen tror vi uppmanar till ännu större kunskap och intresse för eleverna som vi tror och hoppas leder till fler framtida verk, säger Niklas Hultberg som är vd på Pod Sthlm.

Rise & Shoot arbetar med att förverkliga kreativa idéer hos ungdomar med passion för fotografering. Plattformens syfte är att möjliggöra vägar in i branschen och främja mångfald i de kreativa rummen. Rise & Shoot är det första i sitt slag som har fäste i Järvaområdet. I år blev 12 ungdomar, av 50 ansökningar antagna till Rise and shoots årslånga fotoutbildning. Från 23 juni och under sommaren visas studenternas första utställning i Kista vilket gläder grundarna Yusuf Hussein, Amina Mohamed och Fatuma Yussuf som leder fotoutbildningen.

– Jag brukar säga att alla människor är kreativa, men det som skiljer oss åt, är att de som tituleras kreatör faktiskt gör något utav de kreativa idéerna som de besitter, säger Yusuf Hussein, medgrundare och Executive Director på Rise & Shoot.

Yusuf Hussein är en prisbelönt poet, manusförfattare och filmregissör från ett av Stockholms ytterstadsområden. Ofta har han varit den enda ”kreativa” i sitt kompisumgänge. Drivkraften att få utbyte för sin kreativitet med likasinnade, är en anledning till att Rise & Shoot grundas 2022. En annan är att motverka den existerande likformigheten som råder i branschen.

– Det har brustit i verksamheter som främjar kreativitet i min hemort, Rinkeby. Tyvärr är många initiativ projektbaserade. Framgång finns i det kontinuerliga är min mening. Av den anledningen kände jag att det var en självklarhet att grunda Rise and Shoot. Och skapa möjligheter för andra som har passion för specifikt fotografering men varken har en förälder eller kontakt in i de rummen, fortsätter Yusuf Hussein.

Kyosei för allas bästa

Canon beskriver att man jobbar efter den den japanska företagsfilosofin Kyosei, som betyder ”att leva och arbeta för allas bästa”. Redan 1988 infördes filosofin globalt och följs idag av alla Canons 184.000 medarbetare världen över.

– Ihop med tryckeriet Pod Sthlm har vi skapat utställningen på 20 foton. Två plexiglasutskrifter kommer även permanent vara en del av Changers Hubs lokaler i Kista där utställningen visas. Som ledande bildföretag vill vi bidra till en positiv samhällsförändring genom att möjliggöra för fler kreatörer att ta plats, säger Matteus Celinski, Country Director Professional Printing Products Region Sverige.

– Jag vill innerligt tacka Changers Hub för att de öppnar upp ännu en hub, den här gången i Stockholms techcentrum i syfte med att främja entreprenörskap, media och tech. Tillsammans med Canon som i sin tur har hjälpt oss med framtagning av alla utskrifter till utställningen skapar de skillnad på riktigt och verkligen jobbar mot en mer inkluderande kreativ värld, tillägger Yusuf.

Fotografer som medverkar i utställningen: Benjamin Samsudin, Betelihm Abraha, Fardowsa Abdi, Hanan Adan, Idris Osman, Kamal Abdi, Li Danielsson, Merjem Olevic, Samer Tlili och Samrawit Issak.

Fakta Rise & Shoot

Rise & Shoot grundas 2022 av Yusuf Hussein, Amina Mohamed och Fatuma Yussuf. De arbetar för att förverkliga ungdomars kreativa idéer genom en ettårig fotoutbildning. I urvalsprocessen är talang och driv de enda avgörande faktorerna tillsammans med bilder som ska skickas in i samband med ansökan.

Instagram: www.instagram.com/riseandshoot_

Linkedin: www.linkedin.com/company/rise-and-shoot/

Fakta Changers Hub

Changers Hub är ett innovationshus i Alby, Botkyrka, Kista samt Hjällbo i Göteborg. Inom vår plattform och på våra hubbar erbjuds bl.a. Coworking spaces, program och kurser, inspirationsföreläsningar, idécoachning och events. Visionen är att demokratisera framgång så att alla unga får samma möjlighet att förverkliga sina idéer och påverka sin framtid oavsett startsträcka. 

Läs mer på changershub.se.

Amina Mohamed, Fatuma Yussuf och Yusuf Hussein är grundarna av fotoutbildningen Rise & Shoot.
Ämnen i artikeln: CanonPod Sthlm
redaktionen@branschkoll.se
Annons
[esi bk-get-single-ad group_id="2165" cache="public" ttl="0"] [esi bk-get-single-ad group_id="2167" cache="public" ttl="0"]
[esi bk-get-single-ad group_id="2168" cache="public" ttl="0"]