Logga in

Logistik- och it-företaget Strömberg bygger ut tryckeriet – för att säkerställa kundernas kommunikation

13 februari, 2017 | Av: Primotek | Dela:
ANders Molin, koncernchef och Rob Peart, inköpschef på Strömberg berättar om sina tankar kring logistik, tryck och kommunikation.

Anders Molin, koncernchef och Rob Peart, inköpschef på Strömberg berättar om sina tankar kring logistik, tryck och kommunikation.

Strömberg tar hand om sina kunders marknadskommunikation. Med stor kunskap inom logistik har man utvecklat avancerade it-lösningar som gör att man idag effektivt distribuerar kundernas budskap oavsett kanal. För att säkerställa leveranserna producerar man allt större volymer tryckt material och it-avdelningen har växt till 20 personer.

Denna artikel är skriven av Primotek och publiceras som en del av den kostnadsfria tjänsten ”Öppet innehåll”.

Det spelar ingen roll om det är enheter till ett event, dr-enheter eller email – genom automatisering skapar man kostnadseffektiva lösningar som ger kunden kontroll över sina aktiviteter.

Trots att man trycker både digitalt och i offset ser man sig inte som ett tryckeri.

– Vi är inget tryckeri, absolut inte, säger koncernchefen Anders Molin.

Bygger eget tryckeri för att klara leveranserna

För att säkra leveranser, servicenivå och kvalitet har man senaste åren vuxit kraftigt inom digitaltryck men också byggt upp ett mindre offsettryckeri för kuvert, visitkort och marknadsföringsmaterial. Men detta är bara en konsekvens av att man har uppdraget att säkerställa leveransen av kundernas kommunikation.

– Vi har dubblat printvolymerna bara senaste året och vi ser fortsatt stor tillväxt, säger inköpschef Rob Peart som tillsammans med Anders Molin berättar om Strömbergs utveckling och framtidsplaner.

Nyligen kompletterade man sitt stora digitaltryckeri med en Xerox Igen 5 och en onlinekopplad Bourg efterbehandlare, två Versant 2100 med Plockmatic Pro50 efterbehandlare från Primotek.

Hjärtat i logistiken

Strömberg har idag tre affärsområden. Inom logistik, som är hjärtat i verksamheten, lagerför man kundernas marknadsmaterial. Till detta har man byggt en it-infrastruktur med beställningsverktyg och flöden.

– Förr var detta väldigt enkelt då man bara satte upp en webbshop – men i takt med att det blir allt mer integration med kundernas system så har det blivit mer komplicerat, säger Rob Peart.

– Idag måste man ha en lösning där det enda kunden gör är att initiera jobbet. Detta kräver avancerade systemstöd och utan detta är det ingen idé att ens försöka, enligt Anders Molin.

Resultatet är dock det samma – det blir en order som ska plockas, packas och distribueras – men allt är mycket mer automatiserat och integrerat med kundernas egna system.

– För tio år sedan var allt vi lagerhöll trycksaker. Men då beslutade vi att rikta in oss på marknadsmaterial istället för bara trycksaker vilket har lett till att det idag bara är cirka hälften av det vi lagerhåller som är rena trycksaker.

Det är mycket butikskampanjer som hanteras där kunderna kan styra produktion och distribution både centralt och lokalt.

Materiallogistik blir Servicelogistik

Nästa steg inom logistikområdet är en tjänst man kallar servicelogistik som innebär att man uppgraderar och underhåller utrustning, till exempel datorer, i butiksmiljöer. I Danmark har man en handfull större kunder inom hemelektronikbranschen.

– Vi åker runt och uppgraderar mjukvaror på datorer och spelkonsoler i butiker runt om i hela Danmark.

IT-företag med eget tryckeri

I affärsområdet Kommunikation bygger Strömberg systemlösningar som gör det möjligt för kunderna att kommunicera i flera olika kanaler. IT-avdelningen har växt till 20 personer samtidigt som antalet egenutvecklade lösningar har minskat – men integrering med kundernas system ökar kraftigt.

– För tio år sedan var alla våra system egenutvecklade men idag är runt 50 procent av lösningarna inköpta system som är integrerade med våra egna och med kundernas.

STRD4_webb

Detta är en utveckling som man tror kommer fortsätta. Det blir fler och mindre inköpta verktyg som kopplas ihop till en unik lösning som löser kundernas behov.

Webbshoppar är ett exempel där det finns en uppsjö av lösningar och där man inte tror sig kunna skapa något bättre själva. Kunderna vill ha mycket mer än bara en beställningssida idag – de vill ha en utåtriktad webbplats som fungerar som ett kommunikationsnav och då finns det väldigt många bra lösningar på marknaden.

– Utan en stor egen it-avdelning har vi inte en chans att tillfredsställa kundens behov av integration, enligt Rob.

Print som kommunikationskanal

Printvolymerna har växt kraftigt för Strömberg de senaste åren i takt med att företag går över till mer individanpassad kommunikation och kampanjer som blir mer styrda av händelser. 80 procent av allt tryck är variabelt och upplagorna är små men många.

– Det handlar inte om hur mycket vi skickar ut utan att det är hög frekvens. Ju fler ordrar desto bättre. Det är samma tänk som inom lagerverksamheten, enligt Rob.

– Vi är duktiga på automatisering och det är i de många små jobben som vi levererar det högsta värdet till våra kunder, säger Anders.

Man har nyligen investerat ytterligare i kapacitet inom digitaltryck och har idag flera maskiner av Xerox största pressar för både färg- och svartvitt tryck. Med den senaste investeringen har man också utökat med automatiserad efterbearbetning.

– Idag vill vi att allt ska komma ut färdigt – utan manuell handpåläggning – så det beslutet var enkelt att ta.

Trycksaksproduktion under press

I den totala tjänsten som kunderna köper av Strömberg är trycket en marginell del av både arbetet och kostnaden.

– Men trots detta bedöms vi ofta på resultatet av det vi har tryckt – det är en marginell del av tjänsten som utgör hela slutresultatet. Det är lite läskigt, medger Anders.

I och med detta har kvalitetskraven på trycket höjts de senaste åren och det finns mindre utrymme för misstag i produktionen. Därför satsar man mer på att automatisera alla steg så långt det är möjligt.

Man ställer också högre krav på tryckpressarna som måste leverera högre och jämnare kvalitet.

– Vår produktion ligger hela tiden under press och maskinerna måste prestera på topp – det ställer därmed högre krav på vår relation med leverantörerna av utrustning, säger Rob.

– De måste förstå kraven som våra kunder ställer på oss, annars fungerar det inte, säger Anders.

Offset- och kuvertryck viktigt för att säkerställa leveranserna

Strömberg skiljer på digitaltryck, som är integrerad med kommunikationslösningarna, och statiskt tryck som är det tredje affärsområdet. I kuvert- och offsetpressar producerar man material och emballage till det man skickar ut för sina kunder.

Johan Rise på Primotek, som levererar lösningar inom tryck till Strömberg, tillsammans med Rob Peart och Anders Molin.

Johan Rise på Primotek, som levererar lösningar inom tryck till Strömberg, tillsammans med Rob Peart och Anders Molin.

För några år sedan valde man att göra om en del av sin förmedlingsverksamhet till egen förädling och förvärvade då ett tryckeri i Stockholm.

– Det har varit bra för oss på många sätt. Vi har betydligt kortade ledtider och kan ge service som vi inte kunde tidigare.

Färre aktörer skapar leveransproblem

En av anledningarna till att man valde att producera allt mer på egen hand är att man ser svårigheter i att skapa en 100-procentig leveranssäkerhet med externa leverantörer

– Det räcker med att det fallerar en enda gång så blir vi och kunden lidande. Hela upplägget faller då, säger Rob.

Kunderna ställer allt högre krav på snabbare leveranser i både Norden och i hela Europa.

– På ett sätt så går det åt fel håll i branschen. Med de få aktörer som blir kvar blir det svårt att få leverans tillräckligt snabbt och säkert. Är man inte den viktigaste kunden så riskerar man att hamna längre ner i kön.

– Vi som tar ansvar för kundernas utskick kan inte riskera att hamna i en sådan situation – vi måste producera själva.

Kundernas digitalisering påverkar affärerna

Strömbergs kunder är företag som ofta har någon form av återförsäljarnätverk. Många finns inom branscher som bank, finans, försäkring, läkemedel och fordonsindustrin men också hemelektronikbranschen.

Olika branscher förändras på olika sätt i takt med digitaliseringen. Och Strömberg försöker hela tiden analysera hur detta utvecklas.

Vissa branscher, som bank-, finans och restaurang, var tidiga med att börja ersätta tryckt kommunikation med till exempel skärmar. Andra har många fler exponeringsytor i sin kommunikation då blir det svårare att digitalisera på ett lönsamt sätt.

Anders Molin tror att den bransch som står på tur att digitalisera sin butikskommunikation är detaljhandeln.

– Hela detaljhandeln med till exempel klädbutiker kommer att digitalisera sin butikskommunikation inom en nära framtid.

– Exempelvis affischer kommer att bli digitala när man hittar lösningar som ökar exponeringen och det kommer att få stora konsekvenser, enligt Rob.

Det handlar om att företagen vill ha kontroll över sina kostnader och centralt styra hanteringen. Man vill automatisera så mycket som möjligt.

– Det är bara att titta på alla de tester som görs i butiker just nu så förstår man vad som kommer att hända.

STRD2_webb

Logistik nyckel till framgång inom tryck

Nyckeln för att vara framgångsrik inom en tryckeriverksamhet idag anser man är kunskap inom logistik. Att kunna flytta material från punkt a till punkt b är avgörande oavsett vad du tillhandahåller. Tidsaspekten blir viktigare och att till exempel ha de bästa relationerna med distributörer är avgörande.

– Att trycka och kuvertera finns det många som kan göra – det är inte där vi konkurrerar – vi ska hitta den effektivaste lösningen för att få fram kundernas budskap i rätt tid.

Effektivitet och miljö hand i hand

De större kunderna kräver också bra geografisk täckning. Därför har Strömberg idag egna hubbar i Finland, Norge och Danmark.

– Vi kan leverera betydligt snabbare än om vi inte hade haft våra nordiska hubbar.

Detta ser man också som en fördel för att minska miljöpåverkan.

– I vår ambition att vara ett miljövänligt företag är hubbarna också ett bra sätt att minska påverkan genom att transporterna minskar, säger Rob.

Man gör olika satsningar inom miljöområdet just nu vilket kommer att synas mer under kommande år.

– Vårt långsiktiga mål är att vi ska vara det miljömässigt bästa alternativet i branschen.

Ett av Sveriges största digitaltryckerier

Digitaltryckeriet hos Strömberg består efter höstens uppgradering av två Xerox Igen 150, en Igen 5, två Versant 2100, fyra Nuvera av olika modeller för svartvitt tryck, en Bourg efterbehandlare och två Plockmatic Pro50. Man använder även mjukvaran Freeflow Core.

Denna artikel är skriven av Primotek och publiceras som en del av den kostnadsfria tjänsten ”Öppet innehåll”.

Skaffa koll på profilbranschen – här är tre stora kedjor och ”tio i topp”

Branschkoll Promotion har tagit fart ordentligt sedan starten i januari. Under året har vi bland mycket annat tittat på tre av de stora kedjorna i branschen och för att hjälpa dig hitta till dessa kommer här en kort sammanfattning och länkar till artiklarna.

Årets färg 2019 från Pantone är Living Coral – lanseras med produktmedia

Färgen som Pantone valt som 2019 års färg blir ”Living Coral” även känd som Pantone 16-1546. Färgen ligger i gränslandet mellan rosa och orange och sägs vara pulserande men ändå mogen och mjuk. (mer…)

Inleder nordiskt samarbete kring 3D-print

Nordic AM Group är ett nytt intiativ vars målsättning är att skapa en nordisk marknad och mötesplats för 3D-printing, eller som de själva kallar det, additiv tillverkning. (mer…)

Få konkurser i branschen men antalet varsel ökar – här är alla siffror

Konkurserna i näringslivet ökar – och så även i flera andra delar av kommunikationsbranschen. Men den grafiska branschen står som undantag. Här är alla aktuella siffror med diagram för grafiska branschen, byråer och förlag.

Göteborgare tar ”Sveriges kanske trevligaste tryckeri” till Stockholm

Göteborgstryckeri öppnar i Stockholm. (Bilder: Wikimedia Commons. Götaplatsen av Historiker och Sergels torg av de:Benutzer:Stern. Bilderna är beskurna)

Service och kundlösningar i fokus när Göteborgstryckeri, med stort utbud av trycksaker och produktmedia, öppnar i Stockholm.

Karlshamns kommun tvingas göra om tryckeriupphandling – strider mot transparensprincipen

Ljungbergs tryckeri överklagade Karlshamns kommuns tryckeriupphandling tidigare i år – nu tvingas man nu göra om den efter en dom i Förvaltningsrätten. (mer…)

Världens mest hållbara sugrör görs av trä – Stora Enso teamar upp med startup-bolag

”Tillsammans med Stora Enso har vi utvecklat världens mest hållbara sugrör för produktion i industriell skala. Varje vecka produceras och konsumeras miljarder plastsugrör och vårt sugrör har potentialen att bli en riktig ”game changer”.

Driver försäljning av tryckpressar med hjälp av utbildning

(Bild: Inkish)

För Visutech är utbildning ett sätt att addera värde – det är bland annat så man hjälper sina kunder att utvecklas. (mer…)

Samsung tar över tronen – lägger mest pengar på marknadsföring av alla

Den årliga rapporten med de företag som annonserar mest har kommit och Samsung tar över första platsen från Procter & Gamble.