Kunderna finns i de sociala medierna

Den grafiska branschen vågar inte dela med sig av sin kunskap och missar därför stora möjligheter att  stärka befintliga, och hitta nya, kunder
Under de senaste trettio åren har det gjort flera undersökning om vad branschens kunder vill ha. Det spelar ingen roll om det är 90, 00 eller 10-tal vi pratar om – kunderna vill förutom bra pris, snabb leverans och hög kvalitet – lära sig mer om det branschen håller på med.

I bästa fall delar man med sig av kunskap till befintliga kunder, kanske med ett frukostseminarium eller ett nyhetsbrev. Kundtidningen blir också mer och mer vanliga. Men idag när kunskap mer och mer blir hårdvaluta i en kundrelation räcker det inte med att hålla kunskapen i en liten krets.

Sociala medier är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att sprida bilden av ett företag som bygger på kunskap och öppenhet.

Hur är det då med ditt företags närvaro i sociala medier? Utnyttjar ni alla de möjligheter till kundkommunikation som finns med hjälp av Facebook, Linkedin och Twitter? En snabb genomgång av den grafiska branschens engagemang i dessa mediekanaler visar att svaret är … nej, det som görs idag, i de fall det görs, i 99 fall av 100 inte alls är godkänt.

Det syns tydligt när man studerar mediemarknadens förändring att en allt större del av marknadsföringen måste skapa ett kunskapsmässigt värde för att fungera – många kallar det för content marketing. Och då blir de sociala medierna en billig och viktig kanal.

Detta gäller särskilt den grafiska branschen eftersom kunderna är kommunikatörer som själva som bäst håller på att komma underfund med hur dessa fungerar. Kunderna finns i de sociala medierna.

Det går väldigt snabbt att hitta grafiska företag som ”finns” på Facebook, Twitter och Linkedin – men allt för ofta saknas helt både värde eller någon plan för hur de ska användas. I bästa fall är det lite småtrevliga inlägg om dagens leveranser och fika på kontoret. När det istället (också) borde vara tips och idéer som kan skapa värde för kunderna.

Jag tror att problemet är att man tycker det känns olustigt att sprida sina idéer öppet på nätet – här kan ju även konkurrenterna läsa om vad man gör. Det första steget för att lyckas i sociala medier är att komma över rädslan att dela värdefull information okontrollerat – utan värde kommer det ändå inte att få spridning och då kan man lika gärna låta bli.

Det finns många olika aspekter på frågan – och olika användningsområden – men om inte innehållet är på plats så tror jag inte att man kan få full effekt av en satsning i sociala medier. Ofta finns det innehåll men det fastnar i de traditionella kanalerna som seminarier, nyhetsbrev och tidningar. Börja med att ändra på det!

Hitlåt blir bok

redaktionen@branschkoll.se

De ska hitta e-handelns luftsnålaste paket

Överdimensionerade förpackningar och onödigt emballage gillas inte av konsumenterna. Nu ska “Årets Airfluencer” utses.

Cirka 30 procent av varje e-handlat paket består idag av onödig luft och allt fler konsumenter reagerar på för stora förpackningar. Detta menar Postnord som nu drar igång projektet ”Airfluencers” som ska hitta e-handelns luftsnålaste paket.

I en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Postnord uttryckte 70 procent av svenska konsumenter att paket köpta online är större än nödvändigt och innehåller för mycket luft. Dessutom visade undersökningen att hälften av svenskarna upplever att överflödet av luft i paket är ett problem och bland dem svarar sju av tio att problemet är på grund av miljöskäl.

Projekt för att minska luft i paket

Genom att starta initiativet Airfluencers så vill man aktivera konsumenternas engagemang kring luft i paket. Målet är att minska onödiga transporter som belastar klimatet negativt. Med mer luftsnåla förpackningar kan transporterna effektiviseras. 

– Volymerna i våra flöden ökar ständigt. Enligt den senaste E-barometern har e-handeln ökat med 16 procent det senaste kvartalet. Då ska vi minnas att den växte med hela 49 procent under 2020. Med dessa volymer får rätt storlek på förpackningar en stor effekt. Vi kan använda färre fordon, ombuden får mer plats på sina hyllor och konsumenten får inte onödigt med emballage att hantera. Argumenten för luftsnåla paket är många.

Peter Hesslin, chef för e-handel på Postnord

Postnord har nu också inlett ett långsiktigt samarbete med Chalmers i Göteborg, där man gemensamt arbetar för att förstå, mäta och undersöka vad en effektiv förpackning egentligen innebär. 

– Det kan tyckas att det borde vara lätt för e-handelsföretagen att bara packa i mindre förpackningar. Men ju mer vi tittar på problemet med luft i paket desto mer komplext ser vi att det är. Därför startar vi nu initiativet Airfluencers, så att vi samtidigt som vi sprider medvetenhet också kan lära oss av goda exempel.

En del av Airfluencers är en tävling som går live den 25 oktober där konsumenter kan nominera goda exempel på luftsnåla paket till att bli “Årets Airfluencer”. Den e-handlare med flest nominerade paket blir utsedd till “Årets Airfluencer”, skriver man i ett pressmeddelande.

redaktionen@branschkoll.se

Print Next: Framtiden för robotar i grafisk bransch

På Print Next den 28 oktober diskuteras den grafiska branschens framtid.

redaktionen@branschkoll.se

Ropo Capital outsourcar printverksamheten i Sverige och Norge

De är aktörerna som tar över.

redaktionen@branschkoll.se