Konkursstatistik v1.0

ALLA DIAGRAM FINNS LÄNGRE NER PÅ SIDAN

Vill du ha Powerpoint-filerna för egen användning ring 070-566 09 52 eller maila ola@branschkoll.se (endast prenumeranter på Branschkoll)

Senast uppdaterad: 2018-12-11

Här hittar du aktuell konkursstatistik för olika delar av branschen:

  • Grafiska branschen
  • Reklambyråbranschen
  • Förlagsbranschen
  • Informations- och kommunikationsbranschen
  • Alla branscher

Beskrivning av vilka typer av företag varje delbransch består av:

GRAFISK

ANSTALLDA GRAF

REKLAMBYRAER INFOKOM  FORLAG  ALLA

Källor: SCB, Tillväxtanalys och UC. Bearbetat av Branschkoll.