Konkurs för svenskägda Krona Trykk i Norge

Krona Trykk AS i norska Moss, som till största delen ägs av Q-koncernen i Örebro, är försatt i konkurs.

Krona Trykk har inte kunna betalat sin hyra och har begärt sig själva i konkurs, skriver Mediamonitor.no.

– Som jag ser det finns det ingen anledning att köpa konkursboet för att starta om, säger Stefan Wallin på Q Uteckling i Örebro till Moss Avis.

Sedan årsskiftet har man inte haft någon revisor efter att dåvarande revisor avsagt sig uppdraget. För en dryg vecka sedan fick man föreläggande om tvångsupplösning – men man väljer nu alltså konkurs istället.

Enligt ägaren omsatte bolaget 18 till 19 miljoner kronor förra året. 2016 låg omsättningen på 24,5 miljoner kronor.

– Bakgrunden är att vi är en industri med hög överkapacitet och låga priser. Krona Trykk satsade mycket på tryck av skolkataloger, men volymen här blev allt mindre. Konkurrensen i branschen är för hård.

Åtta.45 investerar i ny plattform för digitaltryck – köper tre nya pressar

Åtta.45 investerar i flera inkjetpressar, en arkpress och ny mjukvara.

redaktionen@branschkoll.se

De köper Lenanders Grafiska

Stora förändringar i produktionen.

redaktionen@branschkoll.se

Startup bygger ny marknadsplats där företag kan byta till miljösmarta förpackningar

Ska bli länken som effektiviserar och automatiserar processen mellan förpackningsleverantörer och köpare. Målet är att hjälpa alla små och medelstora företag att byta till förpackningar som är bättre för miljön.

redaktionen@branschkoll.se

Industrigrupp förvärvar sin tredje etikett-aktör på kort tid – köper också in sig i Norge

Etikettmarknaden konsolideras ytterligare på den svenska marknaden.

redaktionen@branschkoll.se