Konjunkturbarometern – Detaljhandeln stärks

Barometerindikatorn ändrades marginellt i februari, från 111,9 i januari till 111,6. Detta visar att det fortfarande råder en positiv syn på ekonomin som helhet, skriver Konjunkturinstitutet.

Samtliga företagssektorer rapporterar om ett starkt eller mycket starkt läge. Detaljhandeln har återhämtat sig från förra månadens nedgång, dessutom är hushållens syn på ekonomin fortsatt optimistisk.

Detaljhandelns (inkluderar internethandel) konfidensindikator steg 3,7 enheter i februari. Företagen rapporterar att de förväntar sig en stark försäljningstillväxt de kommande tre månaderna.

Tjänsteindikatorn ändrades endast marginellt i februari. Förväntningarna på efterfrågan och sysselsättning de närmaste månaderna är fortsatt optimistiska.

Källa: Konjukturbarometern

Källa: Konjukturbarometern

Annons

Priset på plast rekordhögt

‎För den som letar efter exempel på inflation i dag är råvaror ett bra ställe att börja på. Koppar, stål, trä och plast är antingen nära eller på rekordhöga nivåer.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Svenskt tryckeri startar postersajt mot nischad konsumentgrupp

Ska hjälpa föräldrar piffa till barnrummen

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Svenska Posterland expanderar till Tyskland

Bara ett halvår efter starten.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Posterföretag fick nästan 5 gånger mer betalt än väntat

Det svenska posterföretaget köptes upp av modeföretag.

redaktionen@branschkoll.se
Annons