Göteborg

Konica Minolta söker fälttekniker

Nu är vi på jakt efter en erfaren fälttekniker som vill bli en del av vårt framgångsrika PP/IP Team i region Väst med anknytning till Göteborg. Med PP/IP menar vi Production Printing och Industrial Printing.

tech role

Arbetsuppgifter:

– Ansvarig för effektiv renovering, installation, service och underhåll, grundutbildning och support på plats hos kund. 

– Informera till intern Dispatcher gällande uppfyllelse av svarstid, ev omplanering etc

– Tillsammans med intern Dispatcher planera och prioritera befintliga serviceärenden och andra aktiviteter så som rekond, installation och utbildning.

– I rätt tid eskalera problem som han/hon inte kan hantera själv och begära teknisk hjälp av produktspecialist

– Proaktivt föreslå och genomföra åtgärder för ökad effektivitet och vinst

– Delta i fysisk/digital utbildning samt på digitala plattformar för egen kompetensutveckling

– Använd tillgänglig tid för digital utbildning, ta hand om lokala verkstäder och lager

Allmän kunskap och erfarenhet:

– Arbetat i grafisk industri i minst 5-10 år

– Djupa kunskaper och erfarenheter inom rollen 

– En bra kollega som är villig att ”gå en extra mil för teamet” och lära sig av kollegor

– Villig att använda egen kompetens och kunskap för att bidra till lärande och utveckling av teamet

– Nyfiken på att hålla sig uppdaterad om strategi, processer, företagskultur, instruktioner och verktyg

– Agerar som en god representant för teamet och Konica Minolta 

– Förmåga att fatta beslut i linje med rollens ansvar

Är det dig vi söker? Sänd din ansökan och CV till vår HR, rosi.nossborn@konicaminolta.se

Läs mer här: Länk till originalannons alternativt annonsörens sajt
Annons