Kommunikationsbranschen

Kommunikationsbranschen är din bransch” (som den publicerades i AGI nummer 467) beskriver det nya ”universum” som den grafiska branschen är en del av.

Bilden, som baseras på siffror från SCB, är ett sätt att försöka ge en bild av vilken omvärld som den grafiska branschen idag har omkring sig.

Saknar du något?
Finns det delbranscher som du tycker ska vara med eller som inte borde vara med? Här publicerar jag feedback och uppdaterar bilden. Kommentera nedan eller maila mig på ola (at) branschkoll.se.

Saknas:
Distributionsföretagen (Posten, Citymail, Tidningsdistribution mm)

 

kommunikationsbranschen

De SNI-koder som ingår i bilden är:

17.121 tidnings- och journalpappersindustri
17.122 annan tryckpappersindustri
17.219 övrig industri för pappers- och pappförpackningar
17.230 industri för skrivpapper, kuvert o.d.
17.290 industri för andra pappers- och pappvaror
18.110 dagstidningstryckerier
18.121 tidskriftstryckerier
18.122 boktryckerier, övriga tryckerier
18.130 prepress- och premediaföretag
18.140 bokbinderier m.m.
18.200 företag för reproduktion av inspelningar
58.110 bokförlag
58.120 utgivare av kataloger och sändlistor
58.131 dagstidningsförlag
58.132 annonstidningsförlag
58.140 tidskriftsförlag
58.190 andra förlag
58.210 utgivare av dataspel
59.110 produktionsbolag för film, video och tv-program
59.120 bolag för efterproduktion av film, video och tv-program
59.130 distributionsbolag för film-, video- och tv-program
59.140 biografer
59.200 ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare
60.100 radiobolag
60.200 tv-bolag
61.100 telekommunikationsbolag, trådbundet
61.200 telekommunikationsbolag, trådlöst
61.300 telekommunikationsbolag, satellit
61.900 andra telekommunikationsbolag
63.110 dataservicebyråer, hostingföretag o.d.
63.120 webbportaler
63.910 nyhets- och bildbyråer
63.990 övriga informationstjänstföretag
70.210 konsultbyråer avseende företags pr och kommunikation
73.111 reklambyråer
73.112 direktreklamföretag
73.119 övriga reklamföretag
73.120 mediebyråer o.d.
73.200 marknads- och opinionsundersökningsföretag
74.102 grafiska designföretag
74.202 reklamfotoateljéer
74.203 press- och övriga fotografer
74.204 fotolaboratorier