Logga in

Kemikalieinspektionens rapport

25 februari, 2019 | Av: Branschkoll | Dela:

44 företag valdes ut från början och 115 varuprover (i snitt 2,6 produkter per företag) begärdes in. Under granskningen så tillkom 3 företag som hade levererat någon av de varor som haft olagliga värden. De produktgrupperna som testades var:

  • Elektronik (största kategorin med 47 procent av varuproverna)
  • Varor i PVC-plast
  • Leksaker
  • Övriga varor

Rapporten i sin helhet hittar du här. Den är fullmatad med viktig information för alla företag som importerar och säljer promotion-produkter så oavsett hur stor eller liten, erfaren eller oerfaren du är så är detta mycket viktig läsning.

Läs också: Ytterst är det branschens existensberättigande som står på spel

Elektronik och PVC-plast mest bekymmersamt – leksakerna klarade sig

”Sämst” gick det för elektronik och PVC-plast och av de elektroniska produkter som testades hade 12 av av 55 varuprover otillåtna värden. Och för produkter med PVC-plast hade 16 av 38 varuprover otillåtna värden. Leksaker däremot klarade sig helt utan anmärkningar, vilket är mycket glädjande och är ett tydligt tecken på att det är ett prioriteringsområde för branschen.

Bild: Kemikalieinspektionen

Enligt Kemikalieinspektionen så var den vanligaste överträdelsen att mjuk PVC-plast innehöll kortkedjiga klorparaffiner (SCCP), och den näst vanligaste överträdelsen var lödningar i kretskort som innehöll för höga halter av bly.

Varierande kravställning

Under inspektionen så fick 18 av de 44 företagen fysiska besök och då kontrollerades vilka krav återförsäljarna ställde på sina leverantörer. Samtliga återförsäljare ställde någon form av krav på sina leverantörer beträffande kemikalielagstiftning, men hur specifika dessa krav var varierade kraftigt. Endast tre företag ställde krav utifrån POPs- förordningen men en majoritet av företagen begärde på något sätt in kontroller eller utförde själva stickprover.

Samtliga företag var dock i färd med att se över och förbättra sina rutiner för kravställning.

Resultat

Av de 47 företag som granskades så blev totalt 17 anmälda för misstanke om brott till miljöåklagaren.UPPDATERING: Så var åtalsanmälan om misstänkt brott aktuellt för 17 av 47 företag.

I de anmälningsfall som gällde RoHS-direktivet (elektronik) så var det endast tillverkare eller importörer som blev anmälda. Vid några av anmälningsfallen så hade det aldrig sålts några faktiska produkter, men det räcker med att erbjuda produkten på sin webbplats (även om man inte ens har den i lager) eftersom det i juridisk mening räknas som att ”släppa ut produkten på marknaden”.

Kemikalieinspektionen kommenterar det så här:

Många företag tar fram varor på begäran från kund, detta innebar problem i vår tillsyn eftersom vi helst vill kontrollera varor som faktiskt sålts. Vidare skapade det problem vid  kontroll av märkningar på elektroniska produkter, ibland saknas märkningar för att ingen beställt varan som granskades och bolaget i fråga således inte haft någon anledning att ta fram en korrekt märkning. Ändock räknas produkten som utsatt på marknaden och eftersom vi gjort en beställning på samma sett som en potentiell kund hade gjort så måste vi som tillsynsmyndighet agera enligt de regler som gäller för bristfälliga märkningar. 

En annan sak som framkom under inspektionen var att många leverantörer oavsiktlig tog på sig tillverkaransvaret eftersom de satt sitt eget namn på produkten istället för faktiska tillverkaren av rädsla för att konkurrenter ska hitta tillverkaren i fråga.

Hur det gick för de företag som inspekterades och vilka produkter som innehöll kemikalier över gränsvärdet finns detaljerat beskrivet i en av rapportens bilagor.

Fortsatt arbete

I sin rapport ger Kemikalieinspektionen tips på vad företag kan jobba vidare med för att stärka sitt miljöarbete:

  • Kommunicera kraven på kemikalieinnehåll tydligt till leverantören och integrera dessa krav med övriga kvalitetskrav. Inte minst när det gäller information om SVHC-ämnen.
  • Utbilda leverantörerna i Asien som europeisk lagstiftning och överväg att arbeta med ett mindre antal leverantörer för att underlätta inköpen av säkra produkter.
  • BSCI:s Code of conduct är ofta bristfälliga och ställer inga specifika kemikaliekrav, inkorporera relevanta delar av Reach-förordningen i Code of conduct för att förstärka den.
  • Skaffa rutiner för inköpsprocessen – att inte ställa krav på sin leverantör beträffande kemikaliebegränsning kan ses som oaktsamhet av åklagaren.
  • Stickprovsanalyser är ett effektivt sätt att kontrollera att produkterna stämmer överens med faktiska beskrivningar/certifikat.
  • Besök www.echa.eu för att lära dig mer om Reach-förordningen och prenumerera på Kemikalieinspektionens nyhetsbrev.

Svanen skruvar åt miljökraven för trycksaker – här är förslagen till nya kriterier

Nordisk Miljömärkning som står bakom miljömärket Svanen har publicerat ett nytt förslag till kriterier för tryckerier och trycksaker. Större krav på kontrollerat papper och man vill också införa begränsningar för användandet av UV-färger både i offset och digitalt. Nya krav på att trycksaker ska kunna avfärgas finns också. (mer…)

Postnord ger bort 15.000 vykort

Postnord ger bort 15.000 vykort från sin app Riktiga Vykort (mer…)

Storformatstryckeri får ny ägare

Storformatstryckeriet blir nu en del av den växande koncernen.

Antalis förvärvat av Japaner

Japanska pappersdistributören Kokusai Pulp and Paper (KPP) har förvärvat samtliga Antalis aktier av majoritetsägaren Sequana.

Xerox drar tillbaka budet på HP

Xerox har dragit tillbaka sitt bud på HP. De anger den globala hälsokrisen som anledning. (mer…)

Uppköpt Landa-konceptet redo för lansering – folierar resurssnålt

På förra Drupa presenterade Benny Landa inte bara sina tryckpressar utan också teknologin ”Nano-foil”, ett fint metallpulver (mer…)

Ingen panik hos Hot Screen – ”fortfarande full produktion”

Branschkoll har varit i kontakt med Hot Screens vd Fredrik Skanselid. Bolaget har kunder i branschens alla hörn och kan därför delvis agera måttstock, har märkt av Corona men än så länge är det under kontroll. Men vd Fredrik Skanselid säger till Branschkoll att ”det gäller att vara ödmjuk” inför situationen.

Gelato öppnar upp sitt nätverk av tryckerier

(Bild: Gelato)

”Utbrottet av Covid-19 visar på vikten av lokal produktion och starka leveranskedjor. Just nu, när landsgränser stängs och leveranskedjor bryts, är många produkter begränsade till den marknad där de produceras.” (mer…)

Flyeralarm går sin egen väg i jakten på nya återförsäljare

Jonas Lambæk Thestrup på Flyeralarm berättar om den nordiska satsningen.

De stora onlinetryckerierna i Europa har alla lite olika idéer på hur man ska få trycksaksköpare och tryckerier att välja dem som leverantör. Alla säljer på två sätt – direkt till slutkunder och via återförsäljare. Och senaste åren så har fokus för flera av dem legat på att få med den grafiska branschen som säljkanal. (mer…)