Logga in

Karlshamns kommun tvingas göra om tryckeriupphandling – strider mot transparensprincipen

07 december, 2018 | Av: Branschkoll | Dela:

Ljungbergs tryckeri överklagade Karlshamns kommuns tryckeriupphandling tidigare i år – nu tvingas man nu göra om den efter en dom i Förvaltningsrätten.

Sammanfattning

I korthet kan man säga att kommunens sätt att använda arbetsprover i sin utvärdering – utan att i förväg tydligt beskriva hur de ska bedömas – underkänns. Ljungbergs anser att det räcker att ställa krav på att tryckerierna är certifierade enligt CGP (Grafiska företagens framtagna certifieringsprogram för tryckerier) vilket 17 svenska tryckerier har idag.

Senaste åren har upphandlingar överklagats på liknande premisser men detta är första gången som den upphandlande enheten tvingas göra om sin upphandling av den här anledningen. Man gick helt enkelt för långt – med alldeles för vaga krav – i sitt sätt att använda arbetsprover när man lät tryckerierna lämna in en valfri broschyr och valfri affisch. Och utan att berätta på vilket sätt man hade för avsikt att bedöma dem.

– Det är många upphandlingar idag som vill ställa krav på kvalitet och det är inget fel i sig och kan till och med ta bort det enorma fokus som finns på pris (och därmed dumpning av pris). Men det måste ske genom att konkreta och utvärderingsbara krav ställs, säger Sofia Ljungberg Igbe som är vd på Ljungbergs Tryckeri.

Bakgrund och överklagan

Ljungberg Tryckeri överklagade alltså i höstas en upphandling av tryckerier från Karlshamns kommun. Likt många andra företag i branschen tycker man att de bedömningskriterier som de upphandlande enheterna använder ofta inte ger en rättvis bedömning. Många anser att kvalitet på inlämnade arbetsprover bedöms godtyckligt och resultatet blir därmed orättvist.

I sin överklagan så ville Ljungbergs att kravet på arbetsprover helt skulle uteslutas alternativt att man ställde konkreta och mätbara krav så att alla kan bedömas lika. Inte som idag – där färgåtergivning, bildkvalitet, efterbearbetning och pappersval bedömdes av kommunens representanter och varje moment fick poäng. Låga poäng gav prispåslag.

Enligt Ljungbergs  var de kriterier som angavs i anbudsformuläret alldeles för generella och gav ingen vägledning på vilket sätt leverantörerna skulle leva upp till kraven. ”Detta strider mot principen om transparens och förutsägbarhet i LOU”.

Från kommunens sida valde man att låta tryckerierna skicka in arbetsprover som sammantaget skulle ”återspegla den kompetens, teknik, metodik och kvalitet som kommunen kan förväntas erhålla efter ingånget avtal”. Man ansåg också att flera medarbetare med ”högt aktad professionalitet” ingått i utvärderingsgruppen och därmed har kommunen ”agerat rättssäkert”.

Ljungbergs föreslår att man ska utvärdera prover genom att mäta på något sätt – därmed skulle det bli både förutsägbart och rättvist. Man föreslår i överklagan att man ställer krav på att följa iso-standarden för tryck (12647) på inlämnade prover – eller ännu enklare kräva att anbudsgivaren är certifierad enligt CGP – certifierad Grafisk Produktion.

Domen

Enligt förvaltningsrättens mening visar det anförda att förfrågningsunderlagets utformning står i strid med principen om att upphandlingen ska genomföras på ett öppet sätt (transparensprincipen) och att Ljungbergs lidit skada. Därmed ska upphandlingen göras om.

Karlshamns kommun har valt att inte överklaga domen.

Papper som lyfter varumärket – ”Att säga att det är för dyrt är inte okej”

I höstas började Dilip Jernsparv på Papyrus för att sprida budskapet om hur papper kan hjälpa företag att effektivare få fram sina budskap. Under konceptet Value in Paper har man ett stort utbud av specialpapper som i och med utvecklingen inom kommunikationsområdet blir allt mer aktuella att använda. (mer…)

De bygger Tetra Paks första digitalpress – produktanpassning, kundinteraktion och spårbarhet i fokus

Tetra Pak tar ett stort steg när de nu börjar utforska den digitala trycktekniken för sina dryckesförpackningar. (mer…)

Modegigant teamar upp med heta Sulapac – ska ersätta plastförpackningar

Nyligen skrev vi om Sulapacs nedbrytbara sugrör – nu inleder de ett samarbete med det globala mode- och skönhetsvarumärket Chanel. (mer…)

De blir Svenska Fotbollförbundets tryck- och logistikpartner inom merchandise, profil och evenemang

(Bild: Pressbild)

Promotionbolaget kommer vara en central samarbetspartner i att utveckla och marknadsföra fotbollsförbundets merchandise, profilprodukter och evenemangsprofilering. (mer…)

Europeiskt onlinetryckeri startar webbshop för produktmedia – ”trycksaken är den bästa annonsen”

Den digitala printerjätten har nosat på produktmedia ett tag, men nu kliver de in med bägge fötterna. 

Allt fler vill ta pauser från det digitala – hjälp människor att koppla av

Två av tre vill ha obligatoriska pauser från sina digitala enheter, samtidigt som 1 av 4 från millennie-generationen hellre hade tappat luktsinnet än varit tvungen att sluta använda sina teknikprylar. (mer…)

Rätt förpackning kan reducera klimatpåverkan med 99 procent

Att byta förpackningsmaterial från plast till papper kan reducera klimatpåverkan med upp till 99 procent – förpackningsdesigners kan spara mycket på miljön genom att välja rätt. (mer…)

Stora Enso ansluter till textilprojekt startat av H&M och Ikea

(Bild: Inter IKEA Systems)

Stora Enso ska bygga en demo-anläggning för förvandling av trä till textil.

Självlysande annons i DI Weekend – släck lampan och läs hela budskapet

(Bilder: Skärmdumpar från film Youtube)

I DI Weekend nyligen satsade Volkswagen extra på en annons med självlysande tryckfärg – även omslaget på tidningen använder den självlysande färgen. (mer…)