Logga in

Karlshamns kommun tvingas göra om tryckeriupphandling – strider mot transparensprincipen

07 december, 2018 | Av: Branschkoll | Dela:

Ljungbergs tryckeri överklagade Karlshamns kommuns tryckeriupphandling tidigare i år – nu tvingas man nu göra om den efter en dom i Förvaltningsrätten.

Sammanfattning

I korthet kan man säga att kommunens sätt att använda arbetsprover i sin utvärdering – utan att i förväg tydligt beskriva hur de ska bedömas – underkänns. Ljungbergs anser att det räcker att ställa krav på att tryckerierna är certifierade enligt CGP (Grafiska företagens framtagna certifieringsprogram för tryckerier) vilket 17 svenska tryckerier har idag.

Senaste åren har upphandlingar överklagats på liknande premisser men detta är första gången som den upphandlande enheten tvingas göra om sin upphandling av den här anledningen. Man gick helt enkelt för långt – med alldeles för vaga krav – i sitt sätt att använda arbetsprover när man lät tryckerierna lämna in en valfri broschyr och valfri affisch. Och utan att berätta på vilket sätt man hade för avsikt att bedöma dem.

– Det är många upphandlingar idag som vill ställa krav på kvalitet och det är inget fel i sig och kan till och med ta bort det enorma fokus som finns på pris (och därmed dumpning av pris). Men det måste ske genom att konkreta och utvärderingsbara krav ställs, säger Sofia Ljungberg Igbe som är vd på Ljungbergs Tryckeri.

Bakgrund och överklagan

Ljungberg Tryckeri överklagade alltså i höstas en upphandling av tryckerier från Karlshamns kommun. Likt många andra företag i branschen tycker man att de bedömningskriterier som de upphandlande enheterna använder ofta inte ger en rättvis bedömning. Många anser att kvalitet på inlämnade arbetsprover bedöms godtyckligt och resultatet blir därmed orättvist.

I sin överklagan så ville Ljungbergs att kravet på arbetsprover helt skulle uteslutas alternativt att man ställde konkreta och mätbara krav så att alla kan bedömas lika. Inte som idag – där färgåtergivning, bildkvalitet, efterbearbetning och pappersval bedömdes av kommunens representanter och varje moment fick poäng. Låga poäng gav prispåslag.

Enligt Ljungbergs  var de kriterier som angavs i anbudsformuläret alldeles för generella och gav ingen vägledning på vilket sätt leverantörerna skulle leva upp till kraven. ”Detta strider mot principen om transparens och förutsägbarhet i LOU”.

Från kommunens sida valde man att låta tryckerierna skicka in arbetsprover som sammantaget skulle ”återspegla den kompetens, teknik, metodik och kvalitet som kommunen kan förväntas erhålla efter ingånget avtal”. Man ansåg också att flera medarbetare med ”högt aktad professionalitet” ingått i utvärderingsgruppen och därmed har kommunen ”agerat rättssäkert”.

Ljungbergs föreslår att man ska utvärdera prover genom att mäta på något sätt – därmed skulle det bli både förutsägbart och rättvist. Man föreslår i överklagan att man ställer krav på att följa iso-standarden för tryck (12647) på inlämnade prover – eller ännu enklare kräva att anbudsgivaren är certifierad enligt CGP – certifierad Grafisk Produktion.

Domen

Enligt förvaltningsrättens mening visar det anförda att förfrågningsunderlagets utformning står i strid med principen om att upphandlingen ska genomföras på ett öppet sätt (transparensprincipen) och att Ljungbergs lidit skada. Därmed ska upphandlingen göras om.

Karlshamns kommun har valt att inte överklaga domen.

Hur ser en förpackning ut 2030?

I årets PIDA-tävling, en förpackningstävling som arrangeras av Billerudkorsnäs, så har studenter på designhögskolor i Frankrike, Tyskland, Sverige och UK fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en ”spännande och hållbar” förpackning kommer se ut år 2030. (mer…)

Installerar 50-meters offsetpress med rullmatning

Klaus Sauer är vd för Saxoprint som investerar tungt i ny teknik för att kunna vara billigast på marknaden.

Tyska online-tryckeriet Saxoprint (en del av Cewe) installerade i januari världens första Heidelberg Speedmaster XL162-8P med rullmatningstekniken Cutstar. Storleken på både pressen och företaget ger perspektiv.

Stor tryckeriupphandling avgjord – men få vinnare

Få vinnare i upphandlingshärvorna – allt högre kostnader att vara med i ”spelet”.

En av världens vackraste böcker är tryckt i Göteborg

Göteborgstryckeriet och deras ”Hybrid Print Technology” har gett utdelning . (Bild: Göteborgstryckeriet)

Världens vackraste böcker 2019 är utsedda. Bland pristagarna finns en svensk bok – tryckt av Göteborgstryckeriet. (mer…)

Fem intressanta företagsbesök på Print Next 19 – ”begränsat antal platser”

Ta chansen att besöka Brandfactorys nya och samordnade anläggning i Farsta, SDK DR Service som nyligen köpte Ranhammar, Arkitektkopias huvudenhet i Stockholm med bland annat 3D-print, ”action marketing”-tryckeriet Realtryck och Visual Art som är visionärer inom digitala skyltar.  (mer…)

Tierps Tryckeri digitaliserar – så här startade resan

Håkan Monfors och Peter Agell på Tierps Tryckeri tillsammans med Niclas Wahlgren från Gibon i Gävle och Mikael Pettersson och Roy Spennare på Konica Minolta.

Våren 2018 anställde familjeägda Tierps Tryckeri Håkan Monfors som ny extern vd. Uppdraget var att modernisera företaget och ta det in i en digital framtid – vilket nio månader senare har resulterat i det offensiva beslutet att ersätta sin offsetpress mot en digital tryckpress. (mer…)

Trycksaker och produktmedia – bland Europas snabbast växande företag

E-handel av trycksaker och produktmedia växer kraftigt och två av bolagen i branschen är bland de snabbast växande i Europa just nu och på den svenska marknaden finns en del av tillväxten. Flera svenska bolag i kommunikationsbranschen tar sig också in på årets lista.

Justnu-ägare köper broker – nybildade Brover Group gör sitt första förvärv

Alldeles nyligen skrev vi om att Brover Group bildats ur Justnus moderbolag som ett investment-bolag i grafisk bransch. Nu annonserar bolaget sitt första förvärv.  (mer…)

Investerar 5 miljoner i offset – ska bli störst i Norrland

Lennie Nylén vd Arkitektkopia i Umeå till vänster och till höger Per Lundberg, vd på Lundbergs Grafiska, som levererar tryckpressen.

Arkitektkopia i Umeå har investerat i en offsetpress för att kunna möta efterfrågan från kunderna. (mer…)