Logga in

Karlshamns kommun tvingas göra om tryckeriupphandling – strider mot transparensprincipen

07 december, 2018 | Av: Branschkoll | Dela:

Ljungbergs tryckeri överklagade Karlshamns kommuns tryckeriupphandling tidigare i år – nu tvingas man nu göra om den efter en dom i Förvaltningsrätten.

Sammanfattning

I korthet kan man säga att kommunens sätt att använda arbetsprover i sin utvärdering – utan att i förväg tydligt beskriva hur de ska bedömas – underkänns. Ljungbergs anser att det räcker att ställa krav på att tryckerierna är certifierade enligt CGP (Grafiska företagens framtagna certifieringsprogram för tryckerier) vilket 17 svenska tryckerier har idag.

Senaste åren har upphandlingar överklagats på liknande premisser men detta är första gången som den upphandlande enheten tvingas göra om sin upphandling av den här anledningen. Man gick helt enkelt för långt – med alldeles för vaga krav – i sitt sätt att använda arbetsprover när man lät tryckerierna lämna in en valfri broschyr och valfri affisch. Och utan att berätta på vilket sätt man hade för avsikt att bedöma dem.

– Det är många upphandlingar idag som vill ställa krav på kvalitet och det är inget fel i sig och kan till och med ta bort det enorma fokus som finns på pris (och därmed dumpning av pris). Men det måste ske genom att konkreta och utvärderingsbara krav ställs, säger Sofia Ljungberg Igbe som är vd på Ljungbergs Tryckeri.

Bakgrund och överklagan

Ljungberg Tryckeri överklagade alltså i höstas en upphandling av tryckerier från Karlshamns kommun. Likt många andra företag i branschen tycker man att de bedömningskriterier som de upphandlande enheterna använder ofta inte ger en rättvis bedömning. Många anser att kvalitet på inlämnade arbetsprover bedöms godtyckligt och resultatet blir därmed orättvist.

I sin överklagan så ville Ljungbergs att kravet på arbetsprover helt skulle uteslutas alternativt att man ställde konkreta och mätbara krav så att alla kan bedömas lika. Inte som idag – där färgåtergivning, bildkvalitet, efterbearbetning och pappersval bedömdes av kommunens representanter och varje moment fick poäng. Låga poäng gav prispåslag.

Enligt Ljungbergs  var de kriterier som angavs i anbudsformuläret alldeles för generella och gav ingen vägledning på vilket sätt leverantörerna skulle leva upp till kraven. ”Detta strider mot principen om transparens och förutsägbarhet i LOU”.

Från kommunens sida valde man att låta tryckerierna skicka in arbetsprover som sammantaget skulle ”återspegla den kompetens, teknik, metodik och kvalitet som kommunen kan förväntas erhålla efter ingånget avtal”. Man ansåg också att flera medarbetare med ”högt aktad professionalitet” ingått i utvärderingsgruppen och därmed har kommunen ”agerat rättssäkert”.

Ljungbergs föreslår att man ska utvärdera prover genom att mäta på något sätt – därmed skulle det bli både förutsägbart och rättvist. Man föreslår i överklagan att man ställer krav på att följa iso-standarden för tryck (12647) på inlämnade prover – eller ännu enklare kräva att anbudsgivaren är certifierad enligt CGP – certifierad Grafisk Produktion.

Domen

Enligt förvaltningsrättens mening visar det anförda att förfrågningsunderlagets utformning står i strid med principen om att upphandlingen ska genomföras på ett öppet sätt (transparensprincipen) och att Ljungbergs lidit skada. Därmed ska upphandlingen göras om.

Karlshamns kommun har valt att inte överklaga domen.

Elanders förvärvar återvinningsaktör – vill skapa global plattform för cirkulär hantering av IT-utrustning

Tjänster och lösningar för en cirkulär ekonomi viktig del av hållbarhetsarbetet.

Hösten började svagt – nedåt för alla medier utom ett

”Investeringarna fortsätter att falla, men inte i lika stor omfattning som under våren och den begynnande återhämtning som man har kunnat se under sommaren håller i sig.”

Amazon stoppar in 3,5 miljarder i tryckeriet till i sin merch-satsning

Amazon investerar 400 miljoner dollar i digital printutrustning.

Snabbmatskedja skrotar leksakerna – delar ut 5 miljoner böcker istället

Christoffer Bergfors, vice koncernchef på Max, som byter ut plastleksaker mot böcker. (Bilder: Press)

Plastleksaker byts ut mot fem miljoner böcker. (mer…)

Krönika: Den här artikeln borde heta ”Offlinekanaler dominerar världen” – men vi testar att hålla oss till fakta

”Det tryckta mediet har hamnat i kläm”.

Elbrist hotar: IT-jättarnas miljöpåverkan ökar snabbt

Nya serverhallar ska byggas – vilka var för sig kan dra så mycket el som ”ett halvt kärnkraftsverk”. Dubbelt så mycket som hela Uppsalas el-förbrukning!

Ny podd: Anni Sandgren – I grund och botten handlar det om att ställa frågan är det här dumt eller smart?

I dagens avsnitt av Branschkollpodden träffar vi Anni Sandgren, CSR Manager på New Wave Group. Vi pratar bland annat om, klimatkompensering, var man börjar sitt hållbarhetsarbete och om hur produktmediabranschens hållbarhetsarbete ser ut om tio år. Missa inte det här! (mer…)

Postutredningen får kritik från branschen – ”Saknar flera perspektiv och viktiga framtidsfrågor”

Ravindra Parasnis, vd för Grafiska Företagen (Bild: Grafiska Företagen)

”Uppenbart att regeringen måste ge tilläggsdirektiv för att säkerställa en framtidssäkrad postpolitik”.

De är först i världen att foliera trycksaker med metallpulver

Mr. Barthel, ägare till tyska Barthel Gruppe och Jan Franz Allerkamp, vd på Actega Metal Print (Bilder: Actega)

De är först med banbrytande teknik för foliering.