Logga in

Karlshamns kommun tvingas göra om tryckeriupphandling – strider mot transparensprincipen

07 december, 2018 | Av: Branschkoll | Dela:

Ljungbergs tryckeri överklagade Karlshamns kommuns tryckeriupphandling tidigare i år – nu tvingas man nu göra om den efter en dom i Förvaltningsrätten.

Sammanfattning

I korthet kan man säga att kommunens sätt att använda arbetsprover i sin utvärdering – utan att i förväg tydligt beskriva hur de ska bedömas – underkänns. Ljungbergs anser att det räcker att ställa krav på att tryckerierna är certifierade enligt CGP (Grafiska företagens framtagna certifieringsprogram för tryckerier) vilket 17 svenska tryckerier har idag.

Senaste åren har upphandlingar överklagats på liknande premisser men detta är första gången som den upphandlande enheten tvingas göra om sin upphandling av den här anledningen. Man gick helt enkelt för långt – med alldeles för vaga krav – i sitt sätt att använda arbetsprover när man lät tryckerierna lämna in en valfri broschyr och valfri affisch. Och utan att berätta på vilket sätt man hade för avsikt att bedöma dem.

– Det är många upphandlingar idag som vill ställa krav på kvalitet och det är inget fel i sig och kan till och med ta bort det enorma fokus som finns på pris (och därmed dumpning av pris). Men det måste ske genom att konkreta och utvärderingsbara krav ställs, säger Sofia Ljungberg Igbe som är vd på Ljungbergs Tryckeri.

Bakgrund och överklagan

Ljungberg Tryckeri överklagade alltså i höstas en upphandling av tryckerier från Karlshamns kommun. Likt många andra företag i branschen tycker man att de bedömningskriterier som de upphandlande enheterna använder ofta inte ger en rättvis bedömning. Många anser att kvalitet på inlämnade arbetsprover bedöms godtyckligt och resultatet blir därmed orättvist.

I sin överklagan så ville Ljungbergs att kravet på arbetsprover helt skulle uteslutas alternativt att man ställde konkreta och mätbara krav så att alla kan bedömas lika. Inte som idag – där färgåtergivning, bildkvalitet, efterbearbetning och pappersval bedömdes av kommunens representanter och varje moment fick poäng. Låga poäng gav prispåslag.

Enligt Ljungbergs  var de kriterier som angavs i anbudsformuläret alldeles för generella och gav ingen vägledning på vilket sätt leverantörerna skulle leva upp till kraven. ”Detta strider mot principen om transparens och förutsägbarhet i LOU”.

Från kommunens sida valde man att låta tryckerierna skicka in arbetsprover som sammantaget skulle ”återspegla den kompetens, teknik, metodik och kvalitet som kommunen kan förväntas erhålla efter ingånget avtal”. Man ansåg också att flera medarbetare med ”högt aktad professionalitet” ingått i utvärderingsgruppen och därmed har kommunen ”agerat rättssäkert”.

Ljungbergs föreslår att man ska utvärdera prover genom att mäta på något sätt – därmed skulle det bli både förutsägbart och rättvist. Man föreslår i överklagan att man ställer krav på att följa iso-standarden för tryck (12647) på inlämnade prover – eller ännu enklare kräva att anbudsgivaren är certifierad enligt CGP – certifierad Grafisk Produktion.

Domen

Enligt förvaltningsrättens mening visar det anförda att förfrågningsunderlagets utformning står i strid med principen om att upphandlingen ska genomföras på ett öppet sätt (transparensprincipen) och att Ljungbergs lidit skada. Därmed ska upphandlingen göras om.

Karlshamns kommun har valt att inte överklaga domen.

Skatteverkets nya vägledning om moms på trycksaker

Skatteverkets vägledning om skattesatser på tryckta produkter har skrivits om på grund av ny lagstiftning och två nya ställningstaganden.

Förvärvar strategiskt: Heidelberg ska bygga en ”App Store” för tryckerier

Det tyska mjukvarubolaget Crispy Mountain – som utvecklar det helt nya affärssystemet Keyline för grafiska företag – har förvärvats av Heidelberg. (mer…)

Ytterligare 157 miljoner till Readly för att digitalisera tidskrifter

Readly har tagit in 157 miljoner kronor i kapital (mer…)

Intensifierar lobbyarbetet mot Postnord och Strålfors – ”kräver rättning i ledet”

Dagens Industri den 13 juni 2019.

Grafiska Företagen fortsätter tillsammans med Citymail och 21 Grams att kritiserar Postnord för att utnyttja sin dominerande ställning. (mer…)

Drupa gör storsatsning på 3D-print

80 seminarier och massor av inspiration inom 3D-print.

Nytt svenskt papper – av 100% returfiber

Ett nytt och helt returfiberbaserat papper i premiumkvalitet.

API sätter fart på Gelatos tillväxt – flera nya kunder uppkopplade

”Framtiden är individanpassade trycksaker som levereras vid behov med lokal produktion och leverans”. (mer…)

Broker tar in 3 miljoner dollar i tillväxtkapital

”Vi kan göra samma sak för print-on-demand-industrin som Airbnb gjorde för reseindustrin”. Global printaktör tar in nytt kapital.

Tryckeri-startup tar in 18 miljoner euro till internationell expansion

Kommer också till Sverige.