Intellecta byter namn till Icta

Efter Intellectas försäljning av byråerna (inklusive varumärket) har förslag på nytt namn nu tillkännagivits. På en extra bolagsstämma den 17 oktober ska det beslutas om ICTA AB blir det nya namnet för de kvarvarande digitala byråerna.