HP Indigo ökade 30 procent i Norden

Visutech, som säljer HP Indigo i Norden, meddelar att det under mars månad registrerats fler än 80 miljoner tryck i de Nordiska HP Indigo-pressarna. Det är en ökning med 30 % i jämförelse med samma månad föregående år

Ökningen beror både på att man har fler maskiner på marknaden men också på att kunderna trycker mer:
– Trenden är mer kapacitet per befintlig kund och även fler och nya kunder som måste erbjuda sina befintliga kunder mindre, snabbare och mer flexibla produkter, säger Jan-Olof Jungersten i en kommentar till Branschkoll.

Den största delen av pressarna finns i Sverige.

Annons

Skogsbolagen skadar trycksaken

Ämnen i artikeln: FSCmiljö

I en granskning som Sveriges Radio har gjort av de svenska skogsbolagen framkommer att man inte klarar av att leva upp till de krav som ställs i lagen och av FSC, den internationella märkningen som företagen och även den grafiska branschen använder för att minska trycksakens miljöpåverkan.

Ämnen i artikeln: FSCmiljö
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Done behåller lönsamheten

Ämnen i artikeln: Done
Ämnen i artikeln: Done
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Tryckfolket i Malmö expanderar med distributionstjänster

Ämnen i artikeln: Tryckfolket
Ämnen i artikeln: Tryckfolket
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Elanders fortsätter återhämtningen

Ämnen i artikeln: Elanders

Elanders visar svarta siffror på rörelseresultatsnivå för andra kvartalet i rad samt för tredje kvartalet i rad ökar omsättningen jämfört med föregående år. I en kommentaren till bokslutet sägs följande:

Ämnen i artikeln: Elanders
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Holmbergs i nytt avtal om tryck av böcker on-demand

Ämnen i artikeln: E-printHolmbergsPublit
Ämnen i artikeln: E-printHolmbergsPublit
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Forma Publishing Group klart för Stockholmsflytt

Sommaren 2012 stänger Forma Publishing Group sina verksamheter i Västerås (ca 100 personer) och Malmö (ca 20 personer) för att koncentrera all personal till ett kontor på Birger Jarlsgatan i Stockholm.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

V-TAB stänger i Kungsbacka, Falköping och Östertälje

Ämnen i artikeln: V-TAB

För att öka tryckkapaciteten och bredda kunderbjudandet har V-TAB under de senaste åren förvärvat flera heatsetanläggningar. Idag informerades personalen på V-TAB om ledningens avsikt att stänga anläggningarna i Kungsbacka, Falköping och Östertälje och samla företagets heatsetproduktion i Vimmerby.

Ämnen i artikeln: V-TAB
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Inform Trycket i Göteborg blir Inform Cross Media House

Ämnen i artikeln: Inform Cross Media House
Ämnen i artikeln: Inform Cross Media House
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Stampens lägesrapport för april: ”V-tab går inte bra”

Ämnen i artikeln: StampenV-TAB
Ämnen i artikeln: StampenV-TAB
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Återvunnet papper ökar i värde

Ämnen i artikeln: ÅtervinningmiljöPressretur
Ämnen i artikeln: ÅtervinningmiljöPressretur
redaktionen@branschkoll.se
Annons