Hela Stampen-gruppen miljöcertifierat

Pressmeddelande från Stampen 2011-09-27

Alla verksamheter inom mediekoncernen Stampen-gruppen är nu miljöcertifierade enligt ISO 14001. 2008 tog Stampens styrelse beslutet att hela koncernen skulle miljöcertifieras. Ett omfattande miljöarbete har pågått i nästan tre år och i och med att affärsområdet Promedia med bl.a Nerikes Allehanda och Vestmanlands Läns Tidning nu fått sitt certifikat är processen genomförd och klar.

Promedia är också den del av Stampen-gruppen som har den längsta erfarenheten av miljöarbete. Redan år 2000 certifierades Norrtelje Tidning som ingår i Promedia och tidningen har sedan dess drivit ett mycket aktivt miljöarbete där man fokuserat mycket på verksamhetens klimatutsläpp. Norrtelje Tidning var först ut av Sveriges medieföretag att bli klimatneutrala.

– För Stampen-gruppen är det naturligt att göra vad vi kan för att successivt minska vår miljöbelastning. Vi gör det för att våra kunder och medarbetare förväntar sig det av oss, men framför allt gör vi det för att det är rätt. Ska våra medier granska andra företag och myndigheter måste vi själva tåla att bli granskade, säger Gunnar Springfeldt, utvecklingschef och miljöansvarig i Stampen-gruppen.

– Jag tror att vi är den enda mediekoncernen som har valt att certifiera hela verksamheten. Vi är dock inte det enda medieföretaget som arbetar med miljöfrågor, vilket är glädjande.  Att vi nu får vårt efterlängtade certifikat innebär inte att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda med vår insats. Tvärtom, det kommer att ställa ännu högre krav på ambitionsnivå och framtida mål, avslutar Gunnar Springfeldt.

Stampen-gruppens publicistiska verksamheter har nu samma miljöledningssystem där de övergripande målen sätts inom områdena transporter, energianvändning och avfallshantering. Nästa steg är att ytterligare harmonisera gemensamma miljömål.

 

Arctic Paper gick back och bröt kreditvillkor

Ämnen i artikeln: Arctic Paper
Ämnen i artikeln: Arctic Paper
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Göteborgs Stad har fem nya tryckerier – avtalsvärde upp till 60 miljoner

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Brand Factory vann Postens storupphandling

Ämnen i artikeln: Brandfactory
Ämnen i artikeln: Brandfactory
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Rob Slowe är ny vd för Arctic Paper i England

Ämnen i artikeln: Arctic Paper

Senaste sju åren har han varit försäljningschef för bolaget. Nuvarande vd Garry Colyer ska trappa ner inför kommande pension.

Ämnen i artikeln: Arctic Paper
redaktionen@branschkoll.se

David Jacobsson är ny ekonomichef på Justnu

Ämnen i artikeln: JustNu

Han tillträder 9 september och kommer närmast från Skigutane Scandinavia, ett norskt bolag i sportbranschen. (LinkedIn)

Ämnen i artikeln: JustNu
redaktionen@branschkoll.se

Robot och människa samarbetar i tillverkning

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ricoh först med certifiering av koldioxidkalkylator för trycksaker

Ämnen i artikeln: CO2ISO 16759Ricoh

Ricoh har som första företag uppnått ackreditering enligt ISO 16759 för sin koldioxidkalkylator. Standarden är ett ramverk som ger utvecklare nödvändig information för att skapa tillförlitliga beräkningar av CO2-generering inom grafisk produktion.

Standarden publicerades så sent som i juli och är relevant för alla aktörer i trycksakens värdekedja, från designers, förlag och marknadsavdelningar, till tryckerier och distributionsföretag. ISO 16759 är inte en kalkylator i sig utan en uppsättning regler över vad en kalkylator för trycksaker minimalt ska innehålla för att resultatet ska vara jämförbart med andra verktyg som också följer standarden.

Vi vet att det finns andra CO2-kalkylatorer som redan följer ISO 16759, och vi hoppas att de också kommer att vilja uppnå formell certifiering. Under tiden kan Ricoh utnyttja fördelen av att vara först ut.

Målet är att skapa ett ramverk där köpare kan beräkna CO2-siffror även för andra mediekanaler och i sådana situationer kommer de att kunna ta ett investeringsbeslut baserade på data kring koldioxidavtryck. Vi är långt ifrån detta för närvarande, men detta är en bra start.

Ricohs ackreditering är också fantastiska nyheter för ISO-arbetsgruppen som ansvarar för utvecklingen och innehållet i ISO 16759. Ricohs utveckling av en kalkylator som följer standarden är en belöning för allt slit och hårda arbete. Ackrediteringen är också ett utmärkt stöd för standardens relevans.

Ricoh har länge varit ledande inom hållbarhet. Deras koldioxidkalylator, som vi inte har sett, har utvecklats som en del av Ricoh Carbon Balanced Printing Programme. Grunden för detta program är en process som på ett strukturerat tillvägagångssätt jobbar för att minska ett företags klimatpåverkan och den är utformad för att utbilda tryckerier om hållbar produktion. Projektet har pågått i ungefär ett år och ett antal tryckerier har antagits i programmet.

Ackrediteringen utfördes av brittiska Print & Media Certification.

/Laurel Brunner

Branschkoll publicerar den här artikeln skriven av Laurel Brunner i samarbete med projektet Verdigris enligt följande:

The Verdigris supporters who made it possible to write this article are: Agfa GraphicsCanon EuropeDigital Dots,drupaEFIEcoPrintFespaHPPragati OffsetRicohSplash PRUnity PublishingXeikon and Xerox.

This work by The Verdigris Project is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.

Den översatta texten ovan är förkortad och anpassad till det svenska språket. Originaltexten finns på verdigrisproject.com

Ämnen i artikeln: CO2ISO 16759Ricoh
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Tidningstryckerierna blir branschmedlemmar i GFF

Tidningsutgivarna har upphört med sin branschverksamhet som nu tas över av Grafiska Företagens Förbund (GFF). Överst på agendan står att ta fram en ny branschgemensam ICC-profil.

I verksamheten ryms projekt inom inom färghantering, standarder, olika dokument för bilage- och annonsproducenter samt annan kompetensförsörjning och kompetensutveckling som nu ska hanteras av GFF som redan har medlemmar inom civil- och förpackningsbranschen.

Martin Elofsson (LinkedIn), affärsutvecklande projektledare på GFF, blir ansvarig för tidningstryckeriernas branschmedlemskap i GFF.

– Vi ser stora utmaningar för print i framtiden och tillsammans skapas bättre förutsättningar att bemöta till exempel miljöargument än vad man har på var sitt håll, säger man i en kommentar.

I ett första möte har en prioritering av arbetsområdena gjorts och arbetet med att få fram en ny ICC-profil och tillhörande dokumentation står högst på agendan. Uppdatering av handböcker och instruktioner på dagspress.se görs också och tidningstryckerierna ska även bli involverade i arbetet med Print Power.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Mässorna Print och Sign slås ihop

I våras hölls Print och den 17 september öppnar Sign Scandinavia på Kistamässan. Det är sista gången som mässorna hålls var för sig. Det är förlaget AGI som arrangerar Print och Artexis, ett av Europas största mässbolag, som står bakom Sign Scandinavia.

Branschorganisationen Grafiska Leverantörsföreningen har efterlyst en hopslagning av dessa båda mässor, vilka med branschglidningen alltmer kommit att överlappa varandra, skriver AGI i ett meddelande.

– För oss känns det jättekul att detta nu slås ihop. Gränsdragningen har varit svår mellan vad som ska vara med på den ena och andra mässan och besökarna har haft synpunkter på att de behövt gå på två mässor för att få en heltäckande bild, säger AGIs förläggare Peter Ollén.

15 till 17 september 2015 hålls den första hopslagna Sign & Print Scandinavia på Kistamässan.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Intellecta fullbordar avyttringen av affärsområde Infolog

Ämnen i artikeln: Intellecta

Pressmeddelande från Intellecta 2013-08-30

Som Intellecta tidigare rapporterat, har koncernen beslutat fokusera helt på sin Consulting-verksamhet genom att avyttra affärsområde Infolog (tjänster inom grafisk produktion och informationslogistik).

Affären har avslutats idag, den 30 augusti, och bolagen Ineko AB, Strålins Grafiska AB och OnTime Lager och Distribution AB, har därmed avyttrats till Investeringsfonden Accent Equity 2012.

Som tidigare meddelats, värderar affären Infolog till 200,5 MSEK på skuldfri basis (Enterprise Value) och Intellecta erhåller idag cirka 101 MSEK (net cash). Resterande köpeskilling fördelar sig på cirka 22,4 MSEK genom en tvåårig revers som löper med en ränta på 6,5 procent samt upp till ytterligare 7 MSEK i tilläggsköpeskilling i början av 2014.

De likvida medel som tillkommer i samband med affären motsvarar cirka 85 % av Intellectas börsvärde per igår (efter transaktion har koncernen endast cirka 3 MSEK i räntebärande skulder).

Vidare kommer Intellecta vid nästa årsstämma att föreslå en extra utdelning om 6 SEK per aktie kopplad till avyttringen av Infolog (totalt cirka 25,5 MSEK).

Fortsatt renodling
Under hösten fortsätter Intellecta sin process för att bli en renodlad konsultorganisation med fokus på kommunikationstjänster.

Processen att förvärva en majoritet av upp till 60 % av aktierna i en nordisk digital kommunikationsbyrå löper enligt plan. Affären väntas slutföras i slutet av september eller början av oktober och beräknas tillföra Intellecta minst 50 MSEK i digitala byråintäkter på årsbasis samt omgående förbättra Intellectas tillväxt och lönsamhet.

Detta förvärv är det första inom ramen för Intellectas nya strategi – att växa genom strategiska förvärv inom digital kommunikation och organisk tillväxt under god lönsamhet, enligt tidigare kommunicerade finansiella mål. Under hösten kommer vi att kommunicera flera steg i processen.

Ämnen i artikeln: Intellecta
redaktionen@branschkoll.se