Hela Stampen-gruppen miljöcertifierat

Pressmeddelande från Stampen 2011-09-27

Alla verksamheter inom mediekoncernen Stampen-gruppen är nu miljöcertifierade enligt ISO 14001. 2008 tog Stampens styrelse beslutet att hela koncernen skulle miljöcertifieras. Ett omfattande miljöarbete har pågått i nästan tre år och i och med att affärsområdet Promedia med bl.a Nerikes Allehanda och Vestmanlands Läns Tidning nu fått sitt certifikat är processen genomförd och klar.

Promedia är också den del av Stampen-gruppen som har den längsta erfarenheten av miljöarbete. Redan år 2000 certifierades Norrtelje Tidning som ingår i Promedia och tidningen har sedan dess drivit ett mycket aktivt miljöarbete där man fokuserat mycket på verksamhetens klimatutsläpp. Norrtelje Tidning var först ut av Sveriges medieföretag att bli klimatneutrala.

– För Stampen-gruppen är det naturligt att göra vad vi kan för att successivt minska vår miljöbelastning. Vi gör det för att våra kunder och medarbetare förväntar sig det av oss, men framför allt gör vi det för att det är rätt. Ska våra medier granska andra företag och myndigheter måste vi själva tåla att bli granskade, säger Gunnar Springfeldt, utvecklingschef och miljöansvarig i Stampen-gruppen.

– Jag tror att vi är den enda mediekoncernen som har valt att certifiera hela verksamheten. Vi är dock inte det enda medieföretaget som arbetar med miljöfrågor, vilket är glädjande.  Att vi nu får vårt efterlängtade certifikat innebär inte att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda med vår insats. Tvärtom, det kommer att ställa ännu högre krav på ambitionsnivå och framtida mål, avslutar Gunnar Springfeldt.

Stampen-gruppens publicistiska verksamheter har nu samma miljöledningssystem där de övergripande målen sätts inom områdena transporter, energianvändning och avfallshantering. Nästa steg är att ytterligare harmonisera gemensamma miljömål.

 

Landsting köper tryck för miljonbelopp utan upphandling

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Egmont bildar Egmont Publishing och når 3,5 miljoner svenskar varje månad

Ämnen i artikeln: Egmont
Ämnen i artikeln: Egmont
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Tidningen Land till svenskt tryckeri

Mittmedia Print i Sundsvall har tecknat avtal med LRF Media om tryckning av tidningen Land med start 2014, skriver dagbladet.se.

Land är en av Sveriges största veckotidningar med en upplaga på 200.000 exemplar och trycks idag i Tyskland. Till varje utgåva av Land används drygt 20 ton papper.

– Vi har träffat en bra affärsuppgörelse och får positiva miljöeffekter som bonus, säger Ruben Jacobsson, vd för LRF Media till dagbladet.se.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Arctic Q3: Tar marknadsandelar – pressas av sjunkande priser och stark krona

Ämnen i artikeln: Arctic Paper
Ämnen i artikeln: Arctic Paper
redaktionen@branschkoll.se
Annons

UPPDATERAD: Service Point i ekonomisk kris

redaktionen@branschkoll.se
Annons

165 miljoner till ”power of print”-projekt

Ämnen i artikeln: Power of print

Amerikanska pappersindustrin har fått 25 miljoner dollar från Jordbruksdepartementet till projektet Paper Check-off. Pengarna ska användas för att sprida kunskap i konsumentledet om pappersbaserade produkters hållbarhet. Det handlar om både tryckt information/marknadsföring och alla typer av förpackningar.

Detta sker samtidigt som den Europeiska pappersindustrin nyligen meddelat att man kraftigt minskar sitt stöd till projektet Print Power.

Paper Check-Off har föregåtts av flera års förberedelser där man undersökt nuläge både inom industrin och hos konsumenter – vilket har gjort det möjligt att få tillgång till 165 miljoner kronor från amerikanska myndigheten för att driva projektet vidare. Mycket intressant  information lär komma fram och allt finns att följa på papercheckoff.com.

– Paper Check-Off kommer göra det möjligt att informera konsumenter om de hållbara produkter som vi producerar och att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt, säger John Williams vd för papperstillverkaren Domtar.

Projektet ska täcka in fyra områden

  • Printing and writing
  • Kraft packaging paper (used for products such as grocery bags)
  • Containerboard (used to make shipping containers)
  • Paperboard (used for food and beverage packaging, tubes, etc).
Ämnen i artikeln: Power of print
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Packbridge etablerar brofäste i Värmland – nya möjligheter öppnas nationellt och internationellt

Pressmeddelande från Packbridge 2013-11-18

Det nationella förpackningsklustret Packbridge, med huvudkontor i Skåne och en avdelning i Västernorrland, etablerar nu också ett brofäste i Värmland.

–  Genom etablering i Värmland ser vi möjligheter att skapa stor nytta tillsammans med regionala projekt och aktörer, säger Packbridge vd, Per-Stefan Gersbro.

–  Vi ser bland annat möjlighet att skapa värden tillsammans med den starka, förpackningsmaterialinriktade skogsindustrin och med klustret av företag inom The Paper Province. I mötet mellan Packbridge och stora nätverk av tillverkande och konverterande företag och den värmländska regionens satsning på biobaserade material, ser vi en stor potential för innovation och framtida erbjudanden.

I Värmland finns också Packaging Arena som samlar och utvecklar förpackningsindustrin i Sverige. De har en stark position inom användardriven utveckling samt tjänsteinnovation med sitt nära samarbete med CTF, Centrum för Tjänsteforskning på Karlstad universitet. Inom Packaging Arena samlas också stark kompetens inom bland annat det trycktekniska området som representeras av Broby Grafiska och SweFlex samt kompetens inom det fiberbaserade området.

–  Att Packbridge vill ha en närvaro i Värmland ser vi som ett bevis på att all den samlade kompetens som finns här attraherar allt fler. Packaging Arena har en viktig roll i att utveckla både den regionala och nationella förpackningsindustrin. Packbridge kompletterar oss bra då vi har olika styrkor och tillsammans kan vi erbjuda branschen och våra medlemsföretag fler möjligheter, säger Sandra Eriksson som är vd på Packaging Arena.

Värmland har som region tagit ledning i arbetet med att skapa ett nära samarbete med Norge, på samma sätt som Packbridge, som har basen i Skåne har skapat nära samarbete inom Öresundsregionen. Med den här etableringen i Värmland skapas ytterligare möjligheter att bygga vidare på denna nordiska bas och även vidare ut i världen.

Packbridge nya brofäste i Karlstad administreras av Lars Sandberg på företaget Dotank AB.

redaktionen@branschkoll.se

Fredrik Kullberg på Apotek Hjärtat är Sveriges bäste marknadschef

Resumés event ”Sveriges bästa marknadschef” avgjordes i förra veckan.

redaktionen@branschkoll.se

Systemtext skyltar upp ny drive-thru för Subway

Världens största restaurangkedja, med 40.700 restauranger runt om i världen, tar hjälp av Systemtext för att skylta upp en ny anläggning norr om Göteborg. Kommande två åren ska över 100 nya restauranger öppnas i Sverige.

redaktionen@branschkoll.se

Pappersförpackning vinner tävling för plast-innovationer

redaktionen@branschkoll.se
Annons