Havs- och vattenmyndigheten tecknade avtal för tryckeritjänster

Elanders Sverige ska under ett år leverera rapporter, broschyrer och andra trycksaker till alla verksamheter inom myndigheten. Just nu pågår en upphandling kring formgivning. (Källa: havochvatten.se)