GrafKom I/O: Gigantprint växer vidare – ”alla upplevelser kan inte vara digitala”

Gigantprint09

Gigantprint01

Fredrik Ridström berättade öppet om hur Gigantprint satsar på att bli en bredare grafisk aktör.

”Alla tror att vi bara gör stora vepor men det är bara 15 procent av verksamheten.” Så inledde Fredrik Ridström historien om Gigantprint när Grafkom besökte dem som en del av nätverksträffen I/O i Norrköping i början av november.

”Var inte orolig för framtiden”

Gigantprint ser väldigt positivt på framtiden och alla de möjligheter som nu växer fram parallellt med den snabba digitaliseringen.

– Vi ser ingen oro över huvud taget – snarare tvärt om, säger Fredrik.

Det kommer nya saker hela tiden – och Fredriks känslan är att vissa saker bara måste byggas på lösningar som inte är digitala.

– Upplevelser kan man aldrig komma ifrån och visst har man till exempel en riktigt stor 3d-printer i tanken.

Gigantprint04

Storformatsprintrar finns det gott om på Gigantprint.

Skapar miljöer som driver intresse

Gigantprints kunder finns överallt där det finns bilder, till exempel hos butikskedjor och event, berättar Fredrik.

För Gigantprint handlar det mycket om att skapa miljöer och Fredrik visar upp ett exempel där man printat ”smuts” på en skejtboardramp. Speciallösningar där man graverar med laser, bockar plast eller metall och lackerar är sådant som görs i den gigantiska verkstaden i Norrköping. Detta utöver den stora produktionen av tryck av stora bilder.

Gigantprint07

Arkitektkopia, Big Image Eskils, Realtryck, TMG Sthlm och Ljungbergs var några av branschkollegorna som var med och inspirerades på Gigantprint.

Gigantprint05

I verkstaden sker bearbetning av plast, trä och metall som man bockar, fräser, limmar och sågar.

– Vi hjälper kunderna att fånga sina kunders uppmärksamhet, säger Fredrik.

Det kan handla om nyöppningar av butiker – inredningar, möbler och tapeter – allt kan printas idag.

– Vi rör oss i handelns miljöer där det vi gör ska locka till köp.

Annons

Genom ett nätverk av monteringsfirmor hjälper man kunderna att montera det som produceras i Norrköping.

Gigantprint08

Breddar med ”vanliga” trycksaker

För en tid sedan fick man genom en uppgörelse med tidigare ägare in digitaltryckeriet från gamla JMS i Malmö och där är man idag åtta personer anställda.

– Nu ger vi oss in i trycksaksvärlden med foldrar och broschyrer.

Förutom stor- och småformat gör man också standardiserade skyltar i bolaget Svasab (Svenska varselskyltar) och driver konsumenttjänsten dinprint.se. Man har också ett bolag i Norge med egen produktion.

– Snart lanserar vi även vår webbshop Gdirekt, berättar Fredrik.

Enligt Fredrik går digitala tjänster bra ihop med ökad personlig service.

– Gör vi bra lösningar där kunden kan hantera sina projekt digitalt – kan vi förbättra den personliga servicen också.

Gigantprint02

Symaskiner är ett självklart inslag i produktionsutrustningen på Gigantprint.

Konkurrensen från skärmar och brokers

I butiksmiljöer drar skärmar till sig mycket uppmärksamhet och i vissa fall har det enligt Fredrik visat sig att försäljningen till och med sjunker.

–  Samtidigt som visst tryckt blir digitalt har det aldrig varit så mycket printade bilder som nu.

Gigantprint har också lite tröttnat på den allt hårdare prispressen från utlandet och från det ökande antalet aktörer som bara förmedlar tryck, ibland utan kunskap. Därför har man beslutat att allt mer säga nej till vissa aktörer.

– Från och med nu kommer vi säga nej till vissa upphandlingar – de pressar sönder våra priser och vi väljer nu att konkurrera med alla våra tjänster, inklusive logistik, istället.

Gigantprint03

Vikten av logistiklösningar ökar i takt med att leveranstiderna minskar.

– 30 procent av det vi gör går igenom på tre dagar eller mindre – service och tillgänglighet är ett måste och det kommer att öka i betydelse.

För Gigantprint är framtiden positivt. Den nya ägarkonstellationen med bas i Norrköping tänker fortsätta att utveckla Gigantprint till en bred grafisk aktör.

– Det finns mycket att göra och utveckla, tänk bara förpackningsbranschen – vilka möjligheter! Man ska inte vara för orolig för framtiden, avslutar Fredrik.

Om Gigantprint

Totalt är Gigantprint 70 anställda och omsätter 140 miljoner kronor. Produktionen är igång 24 timmar per dygn under vardagar och så har man ”helgerna att rädda upp” vilket behövs ibland i det allt högre tempot.

Gigantprint010

Gigantprints produktionsanläggning utanför Norrköping.
Annons

V-tab är sålt – bara detaljer återstår

v tab
Ämnen i artikeln: V-TAB

V-tab styckas upp efter konkursen och om allt går i lås drivs verksamheterna vidare.

Ämnen i artikeln: V-TAB
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Snabb start för nytt tryckeri – redan elva anställda i huset

Captureny 1800

Personal och vissa befintliga kunder har tagits över från en avvecklad printverksamhet. I det nya tryckeriet ingår print on demand, kuvertering och it-tjänster.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Tryckeri sjösätter e-handel för dedikerade och ”galna” stickerfans

fdfks 1800
Ämnen i artikeln: Etikett

– Vi ser en enorm marknad och potential, inte bara för klistermärken utan allt som fäster, säger ägaren.

Ämnen i artikeln: Etikett
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Svag efterfrågan under Q1 för Elanders – men förbättrad lönsamhet inom print

Elanders q1 24 1800 800
Ämnen i artikeln: Elanders

Nettoomsättningen för Elanders Q1 2024 minskade med 321 miljoner kronor till 3,27 (3,59) miljarder kronor jämfört med samma period föregående år.

Lönsamhetsmässigt så minskade rörelsemarginalen något till 5,5 (6,0) procent. Men för affärsområdet Print & Packaging steg lönsamheten.

– Enligt förväntan blev det första kvartalet utmanande med en svag efterfrågan. Det var framför allt våra kunder som är expone­ rade mot sällanköps­ och dagligvaror som uppvisade störst nedgång. Positivt i kvar­talet var att vi fortsatte att förbättra vårt operativa kassaflöde, som ett resultat av bland annat minskat rörelsekapital, säger koncernchef Magnus Nilsson i en kommentar.

Annons

Trend: Förbättrad lönsamhet inom print

I rapporten skriver man att affärsområdet Print & Packaging Solutions kunde uppvisa en väsentligt förbättrad lönsamhet i det första kvartalet jämfört med samma period föregående år, trots negativ organisk tillväxt. Delvis som ett resultat av prishöjningar och stabiliserade energi­- och materialpriser, men även fortsatt tillväxt inom det viktiga området onlineprint.

Print & Packaging utgör nu 21 procent av omsättningen och genererar 24 procent av rörelseresultatet. Marginalen för Print & Packaging skrevs under första kvartalet till 7,5 (4,1) procent. För de senaste tolv månaderna är rörelsemarginalen 8 procent för affärsområdet.

I mars 2024 genomfördes en överlåtelse av etikettryckeriet och dotterföretaget Elanders McNaughtan’s Ltd, som man förvärvade 2013. Denna enhet hade 12 anställda och omsatte cirka 20 miljoner kronor på helårsbasis.

Efterfrågan ska ta fart under andra halvåret

– När det gäller efterfrågan framåt räknar vi med att även andra kvartalet blir utmanande, för att sedan ta fart under andra halvåret genom en återhämtning från existerade kunder och även med hjälp av nyförvärvade kunder. Vi har även en hög aktivitet på sälj­sidan vilket resulterat i en stor andel förfrågningar.

Elanders Första kvartalet 2024

  • Omsättningen uppgick till 3 268 (3 589) Mkr. Det motsvarade en organisk omsättningsminskning om nio procent, om förvärv samt nedlagd verksamhet exkluderas och oförändrade valutakurser används. Denna minskning var främst ett resultat av en svagare marknad samt lägre fraktpriser och volymer inom förmedlingen av Air & Sea-transporter.
  • Justerad EBITA uppgick till 180 (217) Mkr, vilket motsvarade en justerad EBITA-marginal om 5,5 (6,0) procent.
  • Rörelseresultatet belastades med engångsposter om -26 (-67) Mkr som huvudsakligen avsåg förvärvskostnader.
  • Justerat nettoresultat uppgick till 32 (77) Mkr, motsvarande 0,89 (2,16) kronor per aktie.
  • Operativt kassaflöde justerat för köpeskillingar för förvärv ökade till 641 (512) Mkr. Operativt kassaflöde inklusive förvärv uppgick till 121 (512) Mkr.
  • Cash conversion ökade till 137 (122) procent, om köpeskillingar för förvärv exkluderas.
  • I februari 2024 förvärvade Elanders nästan 90 procent av aktierna i det engelska bolaget Bishopsgate Newco Ltd. Bolaget omsatte 27 MGBP under 2023 med väldigt god lönsamhet.
  • Efter balansdagen har resterande 20 procent av aktierna i det amerikanska bolaget Bergen Logistics förvärvats till en köpeskilling om 47 MUSD. Sedan Bergen förvärvades i november 2021 har bolaget haft en tillväxt på cirka 60 procent med väldigt god lönsamhet.
Ämnen i artikeln: Elanders
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Angeläget när Nopa höll vårträff

Kollage Nopa 800

På agendan stod cybersäkerhet, tidningsdöd och en framtidsblick på print och annonsmarknaden. Dag två bjöd på studiebesök hos lastbilstillverkaren Scania för att inspirera Nopa-deltagarna till hur man kan applicera ett Lean-tänk i den grafiska branschen.

Runt 65 Nopa-medlemmar, leverantörer och representanter från bland annat stortryckerier och papperstillverkare i Norden och Baltikum, samlades i Stockholm för att nätverka och lyssna till ett uppdukat seminarieprogram. Efter att Nopas ordförande Håvard Grojtheim hälsat åhörarna välkomna rullade talarlistan igång.

IMG 0032 1800
Runt 65 Nopa-medlemmar var på plats för att lyssna på seminarier.

För flera av dragningarna har vi skrivit separata artiklar:

IMG 0035 1800
Eva Glückman, vd på Grafiska Företagen.

Eva Glückman, vd på Grafiska Företagen gav en presentation om arbetsgivarorganisationens arbete. Grafiska Företagen representerar 350 grafiska företag och förpackningsföretag och cirka 10 000 anställda för att ge rådgivning och nätverk till företag och arbeta med att stärka konkurrenskraften i industrin. Eva Glückman redogjorde för de olika projekt de genomför för att öka medvetenheten om print och den grafiska branschen i stort, bland annat för att attrahera den yngre generationens tryckare och designers.

IMG 0063 1800
Ole Strand, vd på Fagtrykk berättade om alla företags mardröm – en hackerattack som de utsattes för i april 2021. Men också det uppsving som företaget har haft sedan dess.

Historien om tryckeriet som hackades

Eftermiddagen fortgick med två seminarier på ämnet cybersäkerhet. Först ut berättade Ole Strand, vd på tryckeriet Fagtrykk i Trondheim, historien om när tryckeriet hackades, de följande dagarna när produktionen och personalen stod handfallen och hur de försökte minimera skadorna. Tryckeriet valde till slut att betala lösensumman för att få tillbaka all sin data som hölls som gisslan. Vi har tidigare skrivit om Ole Strands berättelse här.

IMG 0076 1800
Ole Strand, vd på Fagtrykk.
IMG 0081 1800
Stian Stenbekk särskild rådgivare på Sikkerhetsledelse.

Stian Stenbekk, särskild rådgivare på företaget Sikkerhetsledelse, följde därefter upp med hur ett tryckeri hur man som företag preventivt kan arbeta med cybersäkerhet och de steg och systematiska åtgärder som bör vidtas vid en hackerattack för att minimera skador.

Annons
IMG 0097 1800 1800
Lean-produktion stod på schemat under Nopas studiebesök hos lastbilstillverkaren Scania i Södertälje.

Besökte Scania och Bold

Dag två av träffen fick Nopa-medlemmarna i vanlig ordning göra två studiebesök. Hos Scania i Södertälje gavs en inblick i lastbilstillverkarens företagskultur och arbete med lean-produktion för att upprätthålla kvalitet i sina processer i tillverkningen av växellådor och motorer. Scania arbetar efter devisen att alla i hela företagskedjan ska vara involverade – från de som bygger lastbilar, till de som säljer och reparerar. Exempelvis håller produktionsteamens ledare möten med varandra varannan timme för att effektivisera och säkra produktionen. Alla medarbetare oavsett position är också i högsta grad involverade:

– Om du arbetar i processen så har du också kunskap om processen. Då vet du också vad som behöver förbättras. Våra förbättringar kommer oftast från dessa, säger Johan Rytterström, Global lean manager på Scania.

IMG 0117 1800
Erik Wallhed, vd på Bold Printing Stockholm, höll en dragning och gav efteråt Nopa-medlemmarna en rundtur i tidningstryckeriet.

Tidningstryck hos Bold

Resan fortsatte sedan till dagstidningstryckeriet Bold Printing Stockholm i Akalla. För närvarande finns 13 coldset-tryckerier i Sverige, marknaden har minskat och tryckerierna har blivit färre genom åren. Erik Wallhed, vd på Bold Printing Stockholm, berättade om de utmaningar de står inför och om den mödosamma resan med personalneddragningar och nedsläckning av produktionshallar.

Tryckeriet har sett en avtagande marknad senaste sju åren och gått från att använda 45 000 till 22 000 ton papper. Under samma tid har personalstyrkan minskat från 180 till dagens 140 anställda. Omsättningen har sjunkit från 450 miljoner kronor till 375 miljoner.

IMG 0139 1800
Mindre men fler upplagor hos Bold Printing Stockholm.

Dagens nyheter, Expressen, Dagens industri, Borås tidning och Sydsvenskan är några av tryckeriets kunder. Bold har i sin förändringsresa fått anpassa sig från att trycka riktigt stora volymer till att hantera allt från medelstora till små volymer åt sina interna kunder. Trenden är mindre fast fler upplagor, men produktionsmässigt reduceras rotationstrycket totalt med ungefär 10 procent per år. Från att tidigare tryckt upplagor om 40 000 tidningsexemplar är det nya normala ungefär hälften. Nattskiftet går varje natt, och dagtid har Bold gått ner till treskift.

För att fortsätta vara konkurrenskraftiga byttes maskiner ut mellan åren 2008 och 2014, bland annat har en ny KBA-press ersatt två gamla, vilket också gjort att de kunnat reducera sina ställtider. Trots stora utmaningar ligger visionen fast – att vara Sveriges effektivaste tidningsfabrik. På den externa kundsidan finns ändå ljusglimtar. 2023 fick Bold in Svenska Dagbladet och Aftonbladet som kunder.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

180 miljarder euro står på spel – så här utvecklas europeiska tryckindustrin

IMG 0053

✔️Ekonomisk utveckling för Europas tryckindustri fram till 2027 ✔️Länderna som exporterar mest tryckta produkter ✔️Orosmoln och framtida investeringar för tryckeriföretag

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Slutet för dagstidningarna är nära – endast några få kan överleva

Mikael Nestius 1800

Mikael Nestius: ”Det handlar inte om tidningen kommer att dö eller inte, utan när”.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Det tryckta mediets viktigaste siffra – 2,5 sekunder

IMG 0016 1800

Att läsa text på papper är överlägset bäst – både kommersiellt och icke kommersiellt. Grafiska branschen måste bli bättre på att kommunicera detta. Det säger Daniel Backman på Svensk Direktreklam.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Early Bird väljer Fluid som reklambyrå

EarlyBird 1800
Ämnen i artikeln: Early BirdLogistik

Reklambyrån Fluid går vinnande ur upphandlingen om att bli Early Birds nya reklambyrå.

Samarbetet kommer att inledas med ett strategiskt arbete som ska resultera i en uppdaterad varumärkesplattform och ett kommunikationskoncept. Fluid blir dessutom Early Birds kommunikationsleverantör för kampanjer, mässor och andra löpande marknadsföringsinsatser.

– Sedan starten 2019 har Early Bird gjort en närmast explosionsartad resa och nu investerar vi bland annat i nya terminaler, en emissionsfri fordonsflotta och just marknadsföring. Vi behövde ett tillskott till vårt marknadsföringsteam och Fluid matchade alla våra behov, säger Emma Nilsson, Marketing manager hos Early Bird, i ett pressmeddelande.

Early Bird ägs av de svenska mediehusen och är ett fraktbolag som levererar paket direkt till dörr eller postlåda. Distributionsnätet utgår från tidningsbudets rutter och leveranser sker framför allt under natten. Man genomför cirka en miljon leveranser per dag.

Ämnen i artikeln: Early BirdLogistik
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Klitorisar och chokladrutor – här är profilprodukterna som ska vinna röster åt svenska EU-politiker

choklad

En genomgång av svenska EU-politikers utgifter visar att en hel del pengar läggs på kampanjmaterial och i Europaparlamentet tycks man vara lite extra kreativa.

redaktionen@branschkoll.se
Annons