Franska CFI investerar i höghastighetsinkjet från Ricoh

CFI Technologies, som ingår i La Galiote Prenant Group, köper en Ricoh Pro VC60000 som är installerad på koncernens DR-enhet. Koncernen omsätter 100 miljoner euro. (Källa: Globalprintmonitor)

Vistaprint satsar på Sverige med kundservice på svenska

Ämnen i artikeln: internettryckeriVistaprint
Ämnen i artikeln: internettryckeriVistaprint
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Kodak ansöker om rekonstruktion

Ämnen i artikeln: Kodak
Ämnen i artikeln: Kodak
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Kritiken mot Mediebyråbarometern är överdriven – man har ju bara upptäckt att dr fungerar

Ämnen i artikeln: Mediebyråbarometern

Enligt senaste utgåvan av de svenska mediebyråernas statistik – Mediebyråbarometern – ökade dr med 44 procent, mest av alla kategorier, under 2011. Kritiker anser nu att man inte tillräckligt tydligt anger att ökningen endast gäller för mediebyråernas egna inköp och inte för mediet som helhet.

Kritiken är överdriven och jag tror att de som ger kritiken också vet detta. Istället gör man det för att få publicitet. Kanske tänker man att det ser bra och handlingskraftigt ut att kritisera och utmana?

Det är inte första gången som kritik riktas mot siffrorna. Redan 2010 sa IRMs vd Magnus Anshelm till Dagens Media att ”Mediebyråbarometern är missvisande”. Uttalandet beskrevs överdrivet av Dagens Media som en ”attack” mot Sveriges Mediebyråers mätningar.

– Mediebyråbarometerns månadsindex täcker mindre än 20 procent av dr-marknaden. Deras mätningar för dr är direkt missvisande, sa Magnus Anshelm till Dagens Media i oktober 2010.

Och nu kommer samma kritik igen. ”Mediebyråbarometern blir missvisande” säger Svensk Direktreklams marknadenschef Göran Kontin till Resumé. I artikeln konstateras att ökningen för dr som helhet inte alls är 44 procent utan snarare en till två procent.

– Den gängse uppfattningen är att cirka 30 procent av investeringarna inom direktreklam går via mediebyråer, sa Göran Kontin till Resumé i januari 2012.

I varje pressmeddelande som kommer från Sveriges Mediebyråer står det klart och tydligt under rubriken ”Metod” att:

”Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen.”

Dessutom står det i den inledande meningen att utvecklingen gäller ”… enligt Sveriges Mediebyråers medlemmar”. Detta hade kanske kunnat varit tydligare, så som det var just den här gången (januari 2012), och stått ”Medieinvesteringarna, via Sveriges Mediebyråers medlemmar, låg …”.

Helt ärligt så förstår jag varför Staffan Slörner, Sveriges Mediebyråers vd, inte svarar när Resumé ringer för att få en kommentar på kritiken. Han har redan svarat och även han vet att kritikerna bara vill synas i någon av branschens tidningar.

Jag anser att Resumé, Dagens Media och andra som skriver om statistik kopplat till medieutvecklingen har ett ansvar att tydligt förklara de siffror som används. Men det är naturligtvis lockande att påstå att till exempel dr växer kraftigt snarare än att det bara sker en ompositionering av hur pengarna flödar mellan olika aktörer.

Varför ökar då DR så mycket hos mediebyråerna?

Det finns flera anledningar och några har berörts av bland annat Dagens Media.

En är att Posten under de senaste åren vidtagit åtgärder med syfte att få mediebyråerna att öka sina investeringar i dr.

2010 tog man fram ett nytt mediebyråavtal som ger mediebyråerna en kickback på 2-4 procent. Samtidigt inledde man en offensiv där man, enligt en artikel i Dagens Media, har hela sex säljare som dedikerat jobbar med att få mediebyråerna att ta in direktreklam i sin mediemix.

Dessa saker har gett resultat som nu visar sig i mätningarna från Sveriges Mediebyråer.

Sedan kan det ju faktiskt vara så att mediebyråerna, och deras kunder, upptäcker mer och mer att dr faktiskt fungerar.

/Ola Karlsson
Grundare av Branschkoll – omvärldsbevakning för alla som jobbar i trycksakens värdekedja

Ämnen i artikeln: Mediebyråbarometern
redaktionen@branschkoll.se
Annons

SCA säljer förpackningsverksamheten för 1,7 miljarder Euro

Ämnen i artikeln: SCA

SCAs förpackningsverksamhet med 12 000 anställda avyttras till brittiska förpackningsföretaget DS Smith. De två kraftlinerbruken i Sverige ingår inte i affären.
– Försäljningen genomförs primärt för att möjliggöra en ökad tillväxt inom hygienverksamheten, säger SCAs vd och koncernchef Jan Johansson.

170 anläggningar i hela Europa omfattas av försäljningen och i Sverige finns produktion i bland annat Värnamo, Norrköping, Mariestad, Järfälla, Malmö och Göteborg skriver da.se.

Förpackningsverksamheten som nu säljs hade 2010 en nettoomsättning på cirka 24,2 miljarder kronor och ett rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader på cirka 1,1 miljarder kronor. Verksamheten har cirka 12 000 anställda.

– Vi har under åren utvecklat vår förpackningsverksamhet och avyttrar en konkurrenskraftig rörelse till en industriell köpare som kan fortsätta att utveckla den, säger SCAs vd och koncernchef Jan Johansson i ett pressmeddelande.

Transaktionen förutsätter ett godkännande av DS Smiths aktieägare och berörda konkurrensmyndigheter. Affären beräknas kunna slutföras under det andra kvartalet 2012.

Ämnen i artikeln: SCA
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Lidköpings Tryckeri in i Cela Grafiska

redaktionen@branschkoll.se
Annons

TMG Sthlm skapar inhousebyrå på nätet för gymföretag

Ämnen i artikeln: TMGTMG Sthlm
Ämnen i artikeln: TMGTMG Sthlm
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Mediebyråbarometern: Helåret 2011 blev 9,3 procent bättre än 2010

Ämnen i artikeln: Mediebyråbarometern

Pressmeddelande från Sveriges Mediebyråer 2012-01-17

Medieinvesteringarna, via Sveriges Mediebyråers medlemmar, låg i december 8,1 procent högre än samma månad förra året och helåret 2011 slutade på en ökning om 9,3 procent jämfört med 2010. De mediekategorier som utvecklats bättre än marknadens genomsnitt under helåret är DR/Annonsblad (44 procent), sökmarknadsföring (24 procent), radio (19 procent), internet (12 procent) samt utomhus (11 procent). Totalt förmedlades under december 993 miljoner kronor och på helåret 13,5 miljarder (12,1 miljarder 2010).

− Redan i november kunde vi se att de förmedlade årsinvesteringarna uppnådde en mycket hög nivå. Utöver det har vi konstaterat att under 2011 har den del av direktreklamen som hanteras av mediebyråerna ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Ökningen är inte representativt för mediet som helhet utan visar enbart att mediebyråernas andel ökar. Med en ökning om 44 procent jämfört med helåret 2010 är det den klart största förändringen som skett under året, kommenterar Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Under december månad ökade mediekategorin utomhus med 35,3 procent, men sett på helåret var ökningen 10,6 procent, vilket är något bättre än marknaden som helhet. Mediekategorierna sökmarknadsföring och radio hade en positiv utveckling såväl på helåret som för december då sökmarknadsföring ökade med 27,6 procent och radio med 26 procent jämfört med december 2010.

Mediekategorin TV har haft en minskad utveckling under den senare delen av året, men i december var utvecklingen 8,8 procent bättre än december 2010 och totalt har TV en ökning om 9,3 procent för helåret 2011, dvs. helt i linje med marknaden för övrigt.

Den enda mediekategori som inte haft en positiv utveckling under helåret 2011 är kvällspress som minskat med 1,7 procent jämfört med helåret 2010.

− Att kvällspressen är den mediekategori som minskat mest under 2011 ska förklaras med att den kategorin hade en mycket stark utveckling under 2010, men det är även en konsekvens av att den tryckta kvällspressen sakta med säkert tappar i räckvidd, säger Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media.

De mediekategorier som haft en negativ utveckling i december var fackpress (-14,9 procent), populärpress (-10,7 procent), bio (-10,3 procent) samt landsortspress (-2,8 procent). Men samtliga dessa kategorier har haft en positiv utveckling sett på helåret 2011.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00

Mediekategorier som ökar i dec 2011:
Utomhus/Trafikreklam 35 procent
Sök 28 procent
Radio 26 procent
Övrigt 24 procent
DR/Annonsblad 20 procent
Internet 12 procent
TV 9 procent
Kvällspress 4 procent
Storstadspress 3 procent

Mediekategorier som minskat i dec 2011:
Landsortspress -3 procent
Bio -10 procent
Populärpress -11 procent
Fackpress -15 procent

Mediekategorier som ökar helåret 2011:
DR/Annonsblad 44 procent
Övrigt 31 procent
Sök 24 procent
Radio 19 procent
Internet 12 procent
Utomhus/Trafikreklam 11 procent
TV 9 procent
Fackpress 8 procent
Populärpress 5 procent
Bio 5 procent
Landsortspress 3 procent
Storstadspress 2 procent

Mediekategorier som minskat helåret 2011:
Kvällspress -2 procent

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren den 14/2, 13/3, 17/4, 15/5 samt 12/6

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

 

Ämnen i artikeln: Mediebyråbarometern
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Österbergs & Sörmlandstryck investerar i ny 70×100

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Wiking Tryck i Malmö köper Speedmaster

Ämnen i artikeln: HeidelbergWiking Tryck
Ämnen i artikeln: HeidelbergWiking Tryck
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Exaktaprinting köper Grahns tryckeri

redaktionen@branschkoll.se
[esi bk-get-single-ad group_id="2165" cache="public" ttl="0"] [esi bk-get-single-ad group_id="2167" cache="public" ttl="0"]
[esi bk-get-single-ad group_id="2168" cache="public" ttl="0"]