Bong fortsätter anpassning – har anställt 15 personer till produktionen

Bong tappade i försäljning under första kvartalet till 538 (545) miljoner kronor och rörelseresultatet minskade till 12 (19) miljoner.

Dessutom påverkade valutakursförändringar omsättningen positivt med 17 miljoner kronor.

Ökad produktion i Kristianstad

Övertagandet av Intermails kuvertproduktion har slutförts under första kvartalet och ska påverka omsättning och resultat positivt med start under andra kvartalet i år.

Enligt uppgifter i Kristiandstadsbladet har produktionsvolymen ökat med nära 30 procent och man har gått från tvåskift till treskift. Man har anställt 15 personer till produktionen, skriver Kristiandstadsbladet.

Förutom ökade volymer i samband med Intermailaffären har man också producerat 35 miljoner kuvert till valet i höst.

Sålde i Ryssland

Under april månad avvecklades Bongs 50 procentiga ägande av Postac LLC i Ryssland. Bolaget kommer drivas vidare av den tidigare minoritetsägaren med fokus på den ryska marknaden.

Kuvertmarknaden minus 9 procent

Under första kvartalet 2018 visar statistik från FEPE att de europeiska kuvertvolymerna minskade med cirka 9 procent jämfört med samma period föregående år. Bongs nedgång under första kvartalet 2018 var ca 1% jämfört med samma period föregående år.

Bong Q1, 2018

  • Nettoomsättning uppgick till 538 MSEK (545)
  • Rörelseresultat före avskrivningar minskade till 23 MSEK (30)
  • Rörelseresultatet minskade till 12 MSEK (19)
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -2 MSEK (-)
  • Resultat efter skatt -4 MSEK (4)
  • Resultat per aktie -0,02 SEK (0,01)
  •  Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -1 MSEK (22)

Åtta.45 investerar i ny plattform för digitaltryck – köper tre nya pressar

Åtta.45 investerar i flera inkjetpressar, en arkpress och ny mjukvara.

redaktionen@branschkoll.se

De köper Lenanders Grafiska

Stora förändringar i produktionen.

redaktionen@branschkoll.se

Startup bygger ny marknadsplats där företag kan byta till miljösmarta förpackningar

Ska bli länken som effektiviserar och automatiserar processen mellan förpackningsleverantörer och köpare. Målet är att hjälpa alla små och medelstora företag att byta till förpackningar som är bättre för miljön.

redaktionen@branschkoll.se

Industrigrupp förvärvar sin tredje etikett-aktör på kort tid – köper också in sig i Norge

Etikettmarknaden konsolideras ytterligare på den svenska marknaden.

redaktionen@branschkoll.se