Logga in

Konjunkturläget

Uppdaterat november 2015. Här finns statistik kring konjunkturläget för näringslivet och den grafiska branschen från Konjunkturinstitutet (KI) som varje månad ställer ett antal frågor till hushåll och företag. Barometerindikatorn är en sammanvägning av flera frågor och är ett mått på hur företag och hushåll ser på den ekonomiska utvecklingen i landet. Cirka 90 grafiska företag är med i…