Förbättrad lönsamhet i den civilgrafiska branschen

Pressmeddelande från Grafiska Företagens Förbund 2011-08-19

Lönsamheten förbättrades generellt i den civilgrafiska branschen under andra kvartalet 2011. Dock rådde variation beroende på företagens storlek. Förpackningsmarknaden visade små förändringar under våren och försommaren. Produktionsvolymen var oförändrad i likhet med orderingången.

Oförändrade volymer men förbättrad prisbild
En stor majoritet bland de mindre företagen i den civilgrafiska branschen (tryckerier exkl. tidningstryckerier samt olika medieföretag) rapporterar oförändrade volymer under andra kvartalet medan några av de större företagen upplevde en högre beläggning, vilket drar upp volymsiffran (materialet är viktat efter företagens förädlingsvärde). Prisbilden på den civilgrafiska marknaden förbättrades, vilket är ett utslag av kostnadsinflation från förändringar i bl.a. papperspriser och i enstaka fall av en efterlängtad efterfrågedriven prisökning. Marknaden för trycksaker visade en uppgång framför allt under maj. Juni visade däremot på en tillbakagång. Utvecklingen under juli och augusti har tyvärr fortsatt i moll.

Antalet anställda höll sig på en i stort sett oförändrad nivå. Likaså var det sammantaget små rörelser i företagens orderstock. De företag som verkar på exportmarknaden upplevde en fallande efterfrågan.

Kapacitetsutnyttjandet föll tillbaka någon procentenhet men ligger historiskt högt på 85 procent. Det vittnar om kapacitetsneddragningar eftersom volymerna inte har ökat utan snarare fallit under senare år.

Tillfredsställande lönsamhet och lagom produktionsnivå
En stor majoritet av förpackningsföretagen rapporterar tillfredsställande lönsamhet samtidigt som den inneliggande orderstocken i förhållande till företagens produktionsnivå är lagom stor. Orderstockens varaktighet i antalet arbetsveckor uppgår till nio, oförändrat sedan tidigare.

Som ett resultat av nettoinvesteringar kom kapacitetsutnyttjandet in på en lägre nivå än tidigare, cirka 85 procent, jämfört med drygt 90 procent under det första kvartalet. Storleken på de lediga resurserna i produktionen har därmed ökat. Antalet anställda var i stort sett oförändrat.

Vd-byte på etikett- och förpackningsjätte

all4lables
Ämnen i artikeln: All4labelsEtikett
Ämnen i artikeln: All4labelsEtikett
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Förpackningstryck: Det avgör när Nestlé väljer digitalt eller offset

IMG 0734 1800

✔️Panelsamtal om ”inkjetrevolutionen” inom förpackning ✔️Så tänker storföretaget Nestlé i valet av förpackningstryck ✔️”Det är ett paradigmskifte”

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Boxon ska dubbla omsättningen och växa på nya marknader

IMG 0261 1800
Ämnen i artikeln: BoxonEtikett

✔️Boxon Groups vd Fredrik Ståhl om femårsplanen ✔️Ska dubbla omsättningen till 4 miljarder kronor ✔️Hoppas etablera sig i 5-6 nya länder ✔️Ökad e-handelsförsäljning och nya digitala kliv

Ämnen i artikeln: BoxonEtikett
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Walki investerar i ny produktionslinje för cirkulära förpackningsmaterial

walki2 1800
Ämnen i artikeln: Walki

Walki Group har investerat över sex miljoner euro i en ny produktionslinje vid sin anläggning i Steinfurt, Tyskland, för att stödja övergången till fiberbaserade förpackningsmaterial.

Ämnen i artikeln: Walki
redaktionen@branschkoll.se
Annons

De höjer priset på well

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nystartad ÅF av arbetskläder i konkurs

redaktionen@branschkoll.se
Annons

De köper konkursboet – ”Vi är en väldigt naturlig köpare”

2 1800

✔️Ska ge trygghet till konkursboets kunder ✔️Målsättning att fortsätta växa 15 procent årligen.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Klart: Hjalmar E:s konkursbo sålt

hjalmare kontrakt

✔️Verksamheten upphör i Skellefteå ✔️Avser flytta tillgångarna till södra Sverige

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Köper två nya digitalpressar – ”Vet att vi måste omsätta mer eller göra förändringar i produktionen”

IMG 2174 1800

Efter pensionsavgångar och byte av administrativt system – tryckeriet skiftar maskinmärke på digitaltrycksavdelningen.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Svenskt tryckeri investerar över 20 miljoner kronor i rullinkjet – visar volymökning i år

intellijet parajett

✔️Nya kundaffärer har bäddat för bra start på året ✔️Så mycket har tryckeriets volymer ökat

redaktionen@branschkoll.se
Annons