Loppis på Fälth & Hässler som nu stänger i Värnamo

Senare i juli så går de drygt 50 anställda som varslats om uppsägning att sluta. Kvar blir 12 anställda som kommer att fortsätta jobba med försäljning under tryckerikoncernen Elanders flagg.

Annons
[esi bk-get-single-ad group_id="2165" cache="public" ttl="0"] [esi bk-get-single-ad group_id="2167" cache="public" ttl="0"]
[esi bk-get-single-ad group_id="2168" cache="public" ttl="0"]