En tidskrifts miljöpåverkan: 0,1 promille …

Studien ”Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering – svensk studie”, utförd vid forskningsföretaget Innventia, visar att tidskrifters miljöpåverkan på nätet och i pappersform är liten och likvärdig för båda.
Att läsa en papperstidskrift och att läsa en nättidskrift under ett år genererar utsläpp av växthusgaser i samma storleksordning: 1 kg CO2-ekvivalenter. Ett kg CO2-ekvivalenter står för 0,1 promille (en tiotusendel) av genomsnittssvenskens klimatpåverkan under ett år. Detta kan jämföras med att köra miljöbil drygt 8 km eller att titta på TV cirka två timmar.

En tydligt påverkande faktor är var papperet är tillverkat, var tryckningen görs och var onlineläsningen görs.

– Det som gör den stora skillnaden är vilken el-mix man har i landet, det vill säga hur elen producerats. Den svenska el-mixen har klart minst klimatpåverkan eftersom så stor del kommer från kärnkraft och vattenkraft, medan nordisk och europeisk el-mix har större del fossila bränslen, konstaterar Anita Teleman, forskningsledare vid Innventia.

För medieproducenter är det viktigt att förstå miljöpåverkan från olika mediekanaler och faktorer som driver dem för att kunna identifiera och föreslå åtgärder för att minska eventuella miljöeffekter.

– På Sveriges Tidskrifter noterade vi att det hos många fanns en föreställning om att tryckta tidskrifter utgör en miljöbelastning och att onlineläsning alltid är det klimatsmarta alternativet. Samtidigt visste vi att det gjorts undersökningar i andra länder som gav ett annat svar. Vi ville gå till botten med detta och låta en oberoende part ta fram fakta om vad som egentligen gäller på den svenska marknaden. Resultatet i sig är givetvis en god nyhet och dessutom hjälper rapporten oss att se var förbättringsmöjligheterna finns, säger Kerstin Neld vd för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter.

Läs hela rapporten på www.innventia.com/LCA

Annons

Smålandstryckeri förvärvas av förpackningsbolag

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Svensk grafisk kedja ska inta Norge

redaktionen@branschkoll.se
Annons

NI Solutions ska sälja HP Latex – tar över från Papyrus

NI Solutions tar över Papyrus HP-agentur.

I höstas meddelade Papyrus att man slutar sälja HPs storformatssortiment. Nu är det klart att det blir NI Solutions som tar över kontraktet med HP efter att ha köpte verksamheten från Papyrus.

NI Solutions utökar därmed sitt sortiment med HP Latex och HP Pagewide XL inklusive service.

– Vi är övertygade om att detta är en mycket bra lösning och att våra kunder och deras produktionslösningar kommer att vara i trygga händer hos NI Solutions. Affären mellan oss och NI Solutions är klar och ambitionen är att NI Solutions tar över driften from 2022-02-01. Under januari månad vänder ni Er fortsatt till oss på Papyrus, säger Johan Svedung, försäljningschef på Papyrus.

Niclas Ulriksson som varit huvudansvarig för HP försäljningen på Papyrus följer med över till NI Solutions och blir säljare och produktansvarig för alla HP-produkter i NIs sortiment.

– Verksamheten kommer att integreras i vår storformatsavdelning. Uppstarten är redan i gång och snart kommer HP:s produkter att finnas på våra webb- och säljkanaler, skriver NI i ett meddelande.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Logistik- och efterbehandlingsbolag i rekonstruktion

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Globala jättar investerar i svensk förpacknings-startup

Produktionen kan vara igång under 2022.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Äntligen – den påfyllningsbara tandkrämstuben är här

redaktionen@branschkoll.se
Annons

En ”Popfree” Industri – projekt för att få bort PFAS

Många företag vill fasa ut PFAS, och är beredda att gå före kommande regleringar. Här är 22 av dem.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Plastindustritäta Småland ska öka plaståtervinningen med nytt projekt

Det saknas samordnade initiativ för att göra polymerindustrin mer hållbar. Nu kommer det ett sådant på initiativ av Handelskammaren i Jönköping.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Plasttillverkare ska öka cirkuläriteten

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Omfattande viktig certifiering till livsmedelsföretag i Sverige

Certifieringen B Corp växer nu med fler företag som har verksamhet i Sverige. Många förpackningsföretag finns på listan men ännu inga svenska.

redaktionen@branschkoll.se
Annons
[esi bk-get-single-ad group_id="2165" cache="public" ttl="0"] [esi bk-get-single-ad group_id="2167" cache="public" ttl="0"]
[esi bk-get-single-ad group_id="2168" cache="public" ttl="0"]