En tidskrifts miljöpåverkan: 0,1 promille …

Studien ”Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering – svensk studie”, utförd vid forskningsföretaget Innventia, visar att tidskrifters miljöpåverkan på nätet och i pappersform är liten och likvärdig för båda.
Att läsa en papperstidskrift och att läsa en nättidskrift under ett år genererar utsläpp av växthusgaser i samma storleksordning: 1 kg CO2-ekvivalenter. Ett kg CO2-ekvivalenter står för 0,1 promille (en tiotusendel) av genomsnittssvenskens klimatpåverkan under ett år. Detta kan jämföras med att köra miljöbil drygt 8 km eller att titta på TV cirka två timmar.

En tydligt påverkande faktor är var papperet är tillverkat, var tryckningen görs och var onlineläsningen görs.

– Det som gör den stora skillnaden är vilken el-mix man har i landet, det vill säga hur elen producerats. Den svenska el-mixen har klart minst klimatpåverkan eftersom så stor del kommer från kärnkraft och vattenkraft, medan nordisk och europeisk el-mix har större del fossila bränslen, konstaterar Anita Teleman, forskningsledare vid Innventia.

För medieproducenter är det viktigt att förstå miljöpåverkan från olika mediekanaler och faktorer som driver dem för att kunna identifiera och föreslå åtgärder för att minska eventuella miljöeffekter.

– På Sveriges Tidskrifter noterade vi att det hos många fanns en föreställning om att tryckta tidskrifter utgör en miljöbelastning och att onlineläsning alltid är det klimatsmarta alternativet. Samtidigt visste vi att det gjorts undersökningar i andra länder som gav ett annat svar. Vi ville gå till botten med detta och låta en oberoende part ta fram fakta om vad som egentligen gäller på den svenska marknaden. Resultatet i sig är givetvis en god nyhet och dessutom hjälper rapporten oss att se var förbättringsmöjligheterna finns, säger Kerstin Neld vd för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter.

Läs hela rapporten på www.innventia.com/LCA

Annons

Återvunnen fiber ger bättre barriär hos Pulpac

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Rapport: Produktionen av bioplast ska tredubblas på fem år

En rapport från organisationen European Bioplastics (EUBP) och tyska Nova-Institute spår att den globala bioplastproduktionen förväntas tredubblas under de kommande fem åren.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

”Prioritera återanvändning – att ersätta plast är inte alltid bästa lösningen”

”Att säkerställa retur- och återvinningshanteringen är viktigare än att minska vissa materialtyper”.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Projektet Circ Pack ska hjälpa förpackningstillverkare att öka plaståtervinningen

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Stor investering ökar dunkkapaciteten

dunk förpackning plast packaging

Nu installerar Emballator Mellerud en av Skandinaviens största maskiner för tillverkning av fyra- och femlitersdunkar i plast.

– Efterfrågan är stor och vi gör den här investeringen för att kunna växa, säger Joakim Johannesson, vd för Emballator Mellerud.

Den nya blåsformningsmaskinen har en kapacitet på fyra plus fyra dunkar och har därmed dubbla kapaciteten jämfört med de maskiner som finns i produktionen i dag. Den kommer inte att ersätta befintliga produktionslösningar utan blir ett rent kapacitetstillskott.

– Det här är ett naturligt steg i tillväxtresan tillsammans med våra kunder – en investering som kommer att öka vår konkurrenskraft, säger Joakim Johannesson som berättar att maskinen blir en av de största på den skandinaviska marknaden.

Produktionen i den nya formblåsningsmaskinen blir både effektiv och miljövänlig.

– Eftersom maskinen är elektrisk och inte hydraulisk så sparar vi mycket el, vilket är en stor fördel ur ett hållbarhetsperspektiv och detta är något som prioriteras av både oss och våra kunder.

Källa: emballator.com

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Etikettdesignprogram uppdaterat

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Elpriset slår hårt mot industrin – investering i förpackningsbranschen kan stoppas

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Förpackningsföretag investerar i automatiserat skärbord

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Investerar i snabbare förpackningsutveckling med 3D-simulering

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Fler plastförpackningar blir pantningsbara

Helsingborgsbaserade producentorganisationen Sydgrönt inleder ett samarbete med återvinningsinnovatören Bower och sätter pant på plastförpackningar. Med hjälp av Bower-appen skannas den tomma förpackningen och konsumenten belönas när de återvinner sina plastförpackningar vid återvinningsstationen.

Som en del i omställningen med att minska klimatavtrycket är Sydgrönt nu den första grönsaksproducenten i Sverige som tillsammans med Bower gjort sina plastförpackningar pantbara.

Med några enkla steg i en app belönas konsumenterna när de återvinner sina förpackningar vid vanliga återvinningsstationer.

– Vad vi måste göra för att uppnå den cirkulära ekonomin är att se till att saker som vi producerar samlas in och blir något nytt, och det är den uppgiften vi vill hjälpa till med, förklarar Suwar Mert, vd på Bower.

– Hållbarhet och kvalitet är viktiga ledstjärnor för Sydgrönt, någonting som konkretiseras gentemot deras konsumenter när de nu ansluter sig till vårt system för återvinning. Det ska bli spännande att följa upp samarbetet och vår gemensamma utveckling, säger Texas Kiiskinen, Bower i ett pressmeddelande.

Plastförpackningarnas enskilt viktigaste uppgift är att skydda grönsakerna och frukterna under transporten, men även skydda produkterna i konsumentens hem. Skulle grönsakerna inte ha något skydd är det risk att hållbarheten förkortas avsevärt och att matspillet ökar.

– Som användare av förpackningar har vi ett ansvar att underlätta för att den plast vi använder för att skydda råvaran också sorteras rätt och kan återanvändas till nytt material, säger Anette Ekstrand, produkt- och marknadschef Sydgrönt.

redaktionen@branschkoll.se
Annons