Elanders har ansökt om att få tillbaka 74 miljoner av inbetlad moms

Pressmeddelande 22 december 2010

I februari i år kom EU-domstolens utslag rörande det så kallade Graphic Procédé-målet och i juli 2010 utfärdade Skatteverket ett ställningstagande för svenskt vidkommande. Detta har särskild betydelse för gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av varor (dvs. trycksaker) och tjänster. I Sverige har gränsningsdragningen särskild betydelse för tillämpningen av den så kallade bokmomsen, dvs. en mervärdesskattesats om sex procent.

I ett pressmeddelande den 16 december 2010 meddelade Elanders att bolaget utreder huruvida ovanstående dom och ställningstagande skulle kunna ha någon effekt för Elanders. Denna utredning är nu färdigställd vad gäller år 2004 och slutsatsen är att Elanders nu kommer att ansöka om omprövning av moms för år 2004 i syfte att erhålla återbetalning om 73,9 miljoner kronor före skatt. Skälet är att en del av Elanders momspliktiga omsättning under denna period har avsett varor, inte tjänster, enligt den gränsdragning som nu bedöms vara den korrekta.

Ovanstående belopp utgör Elanders yrkande, vilket Skatteverket har att ta ställning till. Skatteverket har ännu inte lämnat någon närmare vägledning om hur respektive trycksak ska klassificeras skatte-mässigt. Elanders avvaktar Skatteverkets utslag, varför det idag inte är säkert vilken resultatpåverkan detta kan få för Elanders. Bedömningen är att detta inte kommer att vara resultatpåverkande under innevarande år.

Elanders har för avsikt att under nästkommande år även ansöka om omprövning av beskattningsåren 2005-2007.

Elanders AB (publ)

Annons

Smålandstryckeri förvärvas av förpackningsbolag

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Svensk grafisk kedja ska inta Norge

redaktionen@branschkoll.se
Annons

NI Solutions ska sälja HP Latex – tar över från Papyrus

NI Solutions tar över Papyrus HP-agentur.

I höstas meddelade Papyrus att man slutar sälja HPs storformatssortiment. Nu är det klart att det blir NI Solutions som tar över kontraktet med HP efter att ha köpte verksamheten från Papyrus.

NI Solutions utökar därmed sitt sortiment med HP Latex och HP Pagewide XL inklusive service.

– Vi är övertygade om att detta är en mycket bra lösning och att våra kunder och deras produktionslösningar kommer att vara i trygga händer hos NI Solutions. Affären mellan oss och NI Solutions är klar och ambitionen är att NI Solutions tar över driften from 2022-02-01. Under januari månad vänder ni Er fortsatt till oss på Papyrus, säger Johan Svedung, försäljningschef på Papyrus.

Niclas Ulriksson som varit huvudansvarig för HP försäljningen på Papyrus följer med över till NI Solutions och blir säljare och produktansvarig för alla HP-produkter i NIs sortiment.

– Verksamheten kommer att integreras i vår storformatsavdelning. Uppstarten är redan i gång och snart kommer HP:s produkter att finnas på våra webb- och säljkanaler, skriver NI i ett meddelande.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Logistik- och efterbehandlingsbolag i rekonstruktion

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Globala jättar investerar i svensk förpacknings-startup

Produktionen kan vara igång under 2022.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Äntligen – den påfyllningsbara tandkrämstuben är här

redaktionen@branschkoll.se
Annons

En ”Popfree” Industri – projekt för att få bort PFAS

Många företag vill fasa ut PFAS, och är beredda att gå före kommande regleringar. Här är 22 av dem.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Plastindustritäta Småland ska öka plaståtervinningen med nytt projekt

Det saknas samordnade initiativ för att göra polymerindustrin mer hållbar. Nu kommer det ett sådant på initiativ av Handelskammaren i Jönköping.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Plasttillverkare ska öka cirkuläriteten

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Omfattande viktig certifiering till livsmedelsföretag i Sverige

Certifieringen B Corp växer nu med fler företag som har verksamhet i Sverige. Många förpackningsföretag finns på listan men ännu inga svenska.

redaktionen@branschkoll.se
Annons
[esi bk-get-single-ad group_id="2165" cache="public" ttl="0"] [esi bk-get-single-ad group_id="2167" cache="public" ttl="0"]
[esi bk-get-single-ad group_id="2168" cache="public" ttl="0"]