Elanders gör rekordresultat – den globala försörjningskedjan förändras

Elanders har lämnat bokslutskommuniké för 2022.
Elanders har lämnat bokslutskommuniké för 2022.

Elanders har lämnat rapport för 2022. Helårsresultatet ”är vårt bästa någonsin”, skriver koncernchef Magnus Nilsson i rapporten.

Nettoomsättningen ökade med tre miljarder kronor till 14.794 (11.733) miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Rensat för valutakurs­rörelser och förvärv ökade omsättningen med sex procent.

Det är främst affärsområdet Supply Chain Solutions som driver den förbättrade lönsamheten – rörelseresultatet ökade med 308 miljoner till 966 (658) miljoner kronor. Affärsområdet står nu för 81 procent av Elanders omsättning.

Styrelsen föreslår höjd utdelning på 4,15 (3,60) kronor per aktie för 2022.

Print & Packaging Solutions

Affärsområdet Print & Packaging Solutions ökade med 8,9 procent under året och under fjärde kvartalet var den organiska tillväxten närmare tolv procent, vilket främst var hänförligt till det nya kundavtal som aviserades för i rapporten för andra kvartalet. Implementationen av denna kund inom onlineprint har gått enligt plan. Beräknad årlig försäljning uppgår till cirka 100 miljoner med sin absoluta tyngdpunkt i fjärde kvartalet. Justerad EBITDA-marginal för affärsområdet skrevs till 6,0 (6,5) procent.

– För vårt affärsområde Print & Packaging Solutions fort­satte återhämtningen och de levererade ett fjärde kvartal som var klart bättre än föregående år. I kvartalet kunde vi se en stark åter­hämtning från både existerande och nya kunder inom onlineprint. Detta var den främsta anledningen till det bättre resultatet, kommenterar koncernchef Magnus Nilsson rapporten.

Man kunde även se positiva effekter av de prishöjningar som man gjort och att tillgången till material fortsätter att stabiliseras.

Lager och logistik gynnas kortsiktigt

Generellt är det fortsatt hög efterfrågan gällande extralagring av många olika typer av produkter, skriver man i rapporten. Det indikerar enligt Elanders en allmänt minskad efterfrågan, då återförsäljarledet börjar tacka nej till ytterligare leveranser.

”Kortsiktigt gynnar efterfrågan på extra lagringsyta logistikföretag som Elanders, då utnyttjandegraden på våra enheter ökar.”.

Förändrad försörjningskedja

Elanders börjar se tecken på att kunderna börjar förändra sin försörjningskedja. Detta sker främst genom en ökad andel inköpta komponenter från mer närliggande länder, skriver man.

– Ett bra exempel på detta är att biltillverkare i Europa köper mer komponenter från andra europeiska länder för att minska beroendet av Asien. Det borde gynna Elanders med vår starka närvaro i Europa. Ett annat exempel är att vissa datortillver­ kare har flaggat för att de avser att sluta använda chip tillverkade i Kina senast år 2024. Den globala försörjningskedja som vi känner idag kan komma att förändras, säger Magnus Nilsson.

Elanders helåret 2022

 • Omsättningen ökade till 14 974 (11 733) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om sex procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Bergen Logistics, som förvärvades i slutet av förra året, hade en stark organisk tillväxt i USA med höga tvåsiffriga tillväxttal.
 • Justerad EBITA ökade till 966 (658) Mkr, vilket motsvarade en justerad EBITA-marginal om 6,5 (5,6) procent och en resultatförbättring om 47 procent.
 • Under perioden har engångsposter om cirka -26 Mkr netto belastat rörelseresultatet. Dessa är huvudsakligen hänförliga till det under fjärde kvartalet tidigare aviserade åtgärdsprogrammet i Tyskland samt den omvärdering av andelar i intresseföretag som gjordes i samband med en fusion under andra kvartalet.
 • Justerat nettoresultat ökade till 499 (348) Mkr, motsvarande 13,63 (9,60) kronor per aktie, vilket är en förbättring med 42 procent.
 • Det operativa kassaflödet för perioden ökade till 1 210 (-105) Mkr, varav köpeskillingar kopplade till förvärv utgjorde -44 (-1 267) Mkr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,15 (3,60) kronor per aktie för 2022.
 • Reduktionsmål har satts för koncernens växthusgasutsläpp. Det innefattar bland annat en reducering av koncernens utsläpp inom scope 1 och 2 med 50 procent till år 2030.

Elanders fjärde kvartalet 2022

 • Omsättningen ökade till 4 099 (3 364) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om fem procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Bergen Logistics fortsatte att ha en stark organisk tillväxt i USA med tvåsiffriga tillväxttal.
 • Justerad EBITA ökade till 331 (244) Mkr, vilket motsvarade en justerad EBITA-marginal om 8,1 (7,3) procent och en resultatförbättring om 36 procent.
 • Under perioden har engångsposter om -58 Mkr belastat rörelseresultatet. Dessa är hänförliga till det tidigare aviserade åtgärdsprogrammet i Tyskland samt ytterligare avsättning för tilläggsköpeskilling för ett förvärv som utvecklats bättre än förväntat.
 • Justerat nettoresultat ökade till 184 (136) Mkr, motsvarande 5,11 (3,73) kronor per aktie, vilket är en förbättring med 37 procent.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 495 (-680) Mkr, varav köpeskillingar kopplade till förvärv utgjorde 1 (-1 153) Mkr.
Annons

Hur blir man medlem i New Wave Profile – podd med Camilla Fjordland

Ämnen i artikeln: New Wave Profile

I det här avsnittet av Branschkollpodden pratar vi med Camilla Fjordland som är konceptansvarig på New Wave Profile. Det är hon som ytterst ansvarar för att hålla ihop kedjan och värva nya medlemmar.

Och vi pratar såklart en hel del om hur man blir medlem i kedjan, varför Camilla måste tacka nej till så många förfrågningar och varför det tycks vara så svårt att nå den ”magiska” 70-gränsen.

Podden finns på Spotify och Apple Podcast men du kan också lyssna på den här:

Några av de saker som vi pratade om i podden:

Hur blir man medlem i NWP?

– Vi söker aktivt nya medlemmar och i år tänkte vi försöka lägga lirte mer energi på det, nu är pandemin över och man kan resa runt och besöka fler. Antingen blir jag tipsad om potentiellt bra medlemmar, eller så hör ett företag av sig till mig och säger att de vill bli medlemmar. Därefter tar jag ett första möte och kollar in verksamheten och om både jag och företaget tycker ett medlemskap kan vara en möjlig väg framåt så får man skriva en verksamhetsberättelse, där man berättar om sitt företag och vad man ser för utveckling tre år framåt, säger Fjordland och fortsätter:

– Den presenterar jag sedan till marknadsrådet som består av fyra medlemmar i kedjan och fyra medlemmar av New Wave Mode. Då tittar vi på olika kriterier, där det första är omsättning, på en liten ort ska man omsätta 3 miljoner kronor och på en lite större ort 7 miljoner kronor, så man ska inte vara en nystartad verksamhet. Steg två är att man ska ha rätt driv och engagemang, om man inte redan är det så ska man åtminstone ha som drivkraft att bli marknadsledande på sin ort. Så den mentala inställningen är väldigt viktigt. Sen ska man inte heller konkurrera med befintliga medlemmar.

Finns det någon stad där NWP är urstarka?

– Hudiksvall skulle jag säga att vi är urstarka i, Lidköping, Uddevalla är bra, Halmstad är också ett bra exempel, vi är om svagast i de större orterna, Stockholm, Göteborg och Malmö finns det mycket mer marknad att hämta. Sundsvall, Linköping och Eskilstuna är också intressanta städer för nya medlemmar.

Vad är onboarding-processen för en ny medlem?

– När en ny medlem blivit godkänd så startar processen, vi har två datum på året då vi accepterar nya medlemmar 1 januari och 1 augusti. Och det beror på att man ska få bäst utväxling av marknadsföringen vi gör. Vi kommunicerar medlemmen till alla leverantörer så de ska få de villkor vi har förhandlat, som gäller oavsett hur stor eller liten du är. Sedan ska man göra fasadskyltar, fixa bygglovsansökningar, startpaket, inbjudningar till kundträffar och ägarträffar.

Vad är medlemsavgiften?

– Idag är vår avgift samma för alla medlemmar, den första enheten i ett företag kostar 84.000 kronor per år eller 7.000 kronor i månaden, har man en enhet till som är medlem så kostar den 3.000 kronor i månaden och då ingår hälften av allting. I medlemsavgiften ingår förutom att man får tillgång till ett marknadsledande varumärke får man tillgång till marknadsinsatser, allt från magasin som skickas ut, digitala nyhetsbrev, utbildningar, kundträffar och resor.

För att få veta mer om medlemskap och allt annat spännande vi pratade om (det nya magasinet, konsolideringar i branschen, NWPs planer framöver med mera) lyssna på hela avsnittet här nedan:

Ämnen i artikeln: New Wave Profile
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Odödliga jackor, frisbees i returplast och filmtips på vårmässan på Birger Jarl

Ännu en gång har delar av branschen samlats på Birger Jarls konferensanläggning i Stockholm där, några samarbetande ÅF bjuder in några av sina största kunder för att få träffa leverantörerna och se det senaste direkt i hästens mun.

Årets upplaga såg cirka 150 besökare och datumet sammanföll lite oturligt med första stoppet på PWAs promotion tour, enligt Peter Persson vd på FF Profilreklam och en av arrangörerna till eventet spelade krocken mindre roll, däremot vill han uppmana fler återförsäljare att vara med på mässan.

– Det var två leverantörer som hörde av sig till mig och sa att de inte kunde komma för de skulle till Örebro (på PWAs tour) annars tror jag inte det har påverkat. Det vore kul om fler återförsäljare ville vara med, vi är i princip samma gäng som kört på i 15 år nu, men det finns plats för fler, så om någon ÅF vill vara med, hör av er, säger Peter Persson, vd på FF Profilreklam.

Allt fler efterfrågar ”made in Sweden”

Lars Rubensson vd på Plastprint berättar om deras tänk i produktionen där allt som går tillverkas så nära som möjligt, oftast på den egna fabriken i Bredaryd, annars hos någon grannfabrik, eller i Europa.

Plastprint ligger väl positionerade, när över 80 procent av deras sortiment tillverkas i Sverige menar vd Lars Rubensson.

– Allt fler vill välja produktionsland och ort och ”made in sweden” efterfrågas allt mer, det är tacksamt för oss som har över 80 procent av vår tillverkning i Sverige. Och när det inte går att tillverka här försöker vi sourca så nära vi kan, glas från Frankrike och keramik från Italien exempelvis, säger Lars.

Återvunna material blir också allt hetare berättar Lars och visar upp de produkter i deras sortiment som är tillverkade av r-pet.

– Våra dryckesflaskor får vi av förklarliga skäl inte tillverka i r-pet, men allt fler av våra iskrapor tillverkas i returmaterial, likaså har vi börjat med frisbees i återvunnen plast och även våra reflexpåsar tillverkas i r-pet.

Nya reflexstandarder sedan i september

2020 kom nya reflexstandarder men man hade fram till september 2022 på sig att fasa ut de gamla reflexerna.

– Det är nya standarder som gäller sedan i september som våra reflexer lever självklart upp till bland annat att ska de lysa på båda sidorna av kroppen, avslutar Lars Rubensson.

Frisbee från Plastprint i returmaterial med ett snyggt tryck på framsidan som täcker eventuella slitningar i det återvunna materialet.

Första ordern gick till Norge

Stefan Wendelin från XD Connects är på plats på Birger Jarl.

Stefan, hur har det gått med er satsning på kläder?

– Jo men det börjar komma igång, vår första order gick till Norge faktiskt. Sen är textil och kläder en hårt konkurrenssatt del av branschen, men vi är försiktigt hoppfulla.

Stefan visar sedan upp etiketterna på plaggen som nu enkelt går att skanna, för att hamna i en databas där du kan se massor av av information om plagget, bland annat vilka länder plagget passerat och hur mycket vatten och andra resurser det tagit i anspråk.

– Det sitter en ”DNA-sträng” i etiketten så varje plagg är helt unikt och vi är helt transparenta med datan som visas, säger Wendelin.

”Jackan kommer aldrig att dö”

Anders Dahlgren håller en säker hand på vårens stora nyhet från PF Concept en ”odödlig jacka”.

Anders Dahlgren på PF Concept berättar att företaget fortsätta öka i omsättning och att man är upp 37 procent i år, trots det tycker han det känns som det är lite lugnare på mejlen och telefonen.

Vad beror det på då?

– Kunderna handlar själva på vår sajt, vi är lite kända för att ha en bra webbshopp där det är enkelt att få till ordern. Så kan vi lägga till på det proaktiva arbetet istället, berättar Anders Dahlgren.

Två tunga nyheter

Dels avslöjar Anders att PF ska få in det populära kanadensiska väskvarumärket Herschel i sortimentet i juni, innan han vänder blicken mot vårens stora nyhet en cirkulär skaljacka som tål ”5.000 vattenpelare”.

– Det här är mig veterligen den enda helt cirkulära profilprodukten, möjligen med undantag för Tareq Taylors stekpanna. Först och främst är den GRS-certifierad, alltså global recycle standard, sen har vi tagit fram ett retursystem. Så om du tröttnar på jackan eller om den går sönder, så skannar du jackan och kommer till vår sajt, där du får fylla i lite uppgifter. Därefter skickar vi en returlapp så du kan skicka tillbaka den till oss gratis och därifrån så antingen lagar vi den eller bryter ner materialet och tillverkar en ny jacka, så jackan kommer aldrig att dö, förklarar Anders.

För att underlätta den cirkulera processen så broderar man eller trycker inte direkt på jackan utan man trycker på en liten patch på ärmen som är avtagbar.

Lanserat nytt varumärke

Peder Rylander på Fruit

Peder Rylander på Fruit berättar att det senaste från bolaget är deras nylanserande varumärke Native Spirit där man har lagt fokus på hållbarhet.

– Alla produkter är tillverkade av antingen ekologisk bomull eller av returpet, och så sker delar av tillverkningen i Portugal. Det här är något vi märker av att det kommer mer och mer efterfrågan på europeisk produktion, säger Rylander.

”Det enda som inte gått upp i pris de senaste 25 åren är kläder”

Johan Fredborg på Neutral förklarar att någon alltid måste betala priset, om det inte är du är det någon annan.

Johan Fredborg som sedan en tid tillbaks jobbar på Neutral beklagar sig över att priset på en t-shirt ofta är för billigt. I dessa tider, när ränta och inflation sätter käppar i privatekonomin påminner Johan om att kläder är en av få produktgrupper som inte gått upp speciellt mycket i pris de senaste 25 åren.

Vad ska en t-shirt kosta då?

– En t-shirt som är bra producerad med ett tryck på som du får betala 100 kronor för är väl bra? Det är ändå 45 personer som varit inblandade i att ta fram t-shirten, då får varje person ungefär 2 kronor. Om du köper en t-shirt för 25 kronor så är det någon annan som får betala, garanterat. David, kolla på filmen The True Cost från 2015 och hör av dig till mig sen! Säger Johan Fredborg.

Händer mycket hos Adelante

Johan Jüngling på Adelante berättar om bolagets expansion.

Adelante har funnits i några år nu och börjar hitta sin plats i branschen, Johan Jüngling berättar bland annat att man nu kan förädla enskilda produkter och inte bara kartongen, han berättar också att bolaget precis kommit igång i Norge.

– Vi har halva vår omsättning via retail och halva via återförsäljare, där vi är glada över att många ÅF valt att ta in våra produkter i sortimentet. På retailsidan så finns vi i ost- och delikatessbutiker, saluhallar, te- och kaffehandlar med mera, säger Jüngling och fortsätter:

– Det senaste hos oss är att vi nu kan profilera enskilda produkter och inte bara på kartongen, sen finns vi med hos New Wave nu också genom samarbete och så har vi precis kommit med vår satsning i Norge. Vi finns också med på Promotion Gallery sedan i januari.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Craft investerar kraftig i sitt lager – köper 30 robotar som ska plocka i 50.000 lådor

Ämnen i artikeln: CraftNew Wave Group

Craft, som bekant ingår i New Wave Group, genomför nu en omfattande lagerinvestering, då man beslutat att ersätta sitt tidigare manuella pallställslager med en helt automatiserad lösning.

Ämnen i artikeln: CraftNew Wave Group
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Köpte en Kornit nu förstärker man med en DTF för att kunna printa egna transfers

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Wackes tidigare hållbarhetschef landar jobb hos stor branschaktör

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ny profilsäljare på Craft

Ämnen i artikeln: Craft

Craft senaste tillskott i säljkåren heter Anton Andersson och är sedan 2,5 månad tillbaks säljare hos Craft på profilsidan, tillsammans med tre andra kollegor betarbetar han svenska profilmarknaden för Crafts räkning. Antons distrikt sträcker sig från Linköping till Hudiksvall.

– Craft är ett roligt varumärke att jobba med, det är ju väldigt välkänt där ute, jag trivs bra, säger Anton Andersson.

Tidigare kommer han från tyska kängtillverkaren Meindl, där han var ansvarig för deras retailförsäljning i Sverige.

Ämnen i artikeln: Craft
redaktionen@branschkoll.se
Annons

XD Connects lanserar Rituals-utmanare

Ämnen i artikeln: XD Connects
Ämnen i artikeln: XD Connects
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Brand i Renewcells nya anläggning – aktien störtdök

fabrik
Ämnen i artikeln: Renewcell

Renewcell som tillverkar cellulosa av återvunna textilfiber och som relativt nyligen fått klart sin återvinningsanläggning i Sundsvall, i SCAs gamla lokaler, drabbades förra veckan av en brand.

Ämnen i artikeln: Renewcell
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Patagonia låter sig återigen bli förädlade – åtminstone på ärmen och under halsen

Ämnen i artikeln: Patagonia

Efter att saknats i branschen under nästan två års tid återvänder Patagonia nu till produktmedia-världen.

Ämnen i artikeln: Patagonia
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ska leverera profilprodukter till bussbolag

redaktionen@branschkoll.se
Annons