Logga in

Elanders affärsområde Print & Packaging växte 2019 – ”imponerande med tanke på det svåra marknadsläget för trycksaker”

29 januari, 2020 | Av: Branschkoll | Dela:

Elanders affärsområde för tryck och förpackningar växte under 2019.

Elanders visar på tillväxt inom print under 2019 – ”imponerande med tanke på det svåra marknadsläget för trycksaker”, kommenterar koncernchefen Magnus Nillson 2019 års bokslutskommuniké. Under fjärde kvartalet växte marginalen till tvåsiffriga 10,7 procent i affärsområdet Print & Packaging Solutions.

Nettoomsättningen för Elanders under 2019 ökade totalt med fem procent till 11,3 (10,7) miljarder kronor. Till största delen var det valutakursrörelser och förvärv som gjorde att omsättningen ökade. Den organiskt tillväxten, som låg på 0,3 procentenheter, var helt hänförlig till affärsområdet Print & Packaging Solutions som ökade organiskt med cirka tio procent.

Supply Chain Solutions hade en negativ organisk tillväxt, vilket delvis berodde på en minskad efterfrågan från kundsegmenten ‘Automotive’ och ‘Industrial’, delvis på medveten prioritering av mer lönsamma affärer, skriver man i rapporten.

Tillväxt inom print och förpackning

Inom Print & Packaging Solutions uppvisade verksamheterna i Tyskland och verksamheten inom prenumerationsboxar en kraftig tillväxt. Även utan prenumerationsboxverksamheten uppvisade affärsområdet en organisk tillväxt på närmare fem procent, vilket var ett resultat av nya affärer och en ökad marknadsandel framför allt på den konkurrensutsatta tyska marknaden.

Nettoomsättning för tryck och förpackning uppgick till 2,56 (2,24) miljarder kronor med en EBITA-marginal på 7,1 (6,3) procent.

Resultatförbättring

Justerad EBITA (rörelseresultatet justerat för avskrivningar på tillgångar identifierade vid förvärv samt engångsposter) ökade till 563 (523) miljoner kronor för Elanders, vilket motsvarade en marginal på 5,0 (4,9) procent. I rapporten skriver man att resultatförbättringen huvudsakligen berodde på att Print & Packaging och den asiatiska delen av Supply Chain Solutions gjorde ett av sina bästa år någonsin.

Den förbättrade marginalen inom print beror på effektiviseringar i kombination med ökad andel digitaltryck och ”bättre produktmix i övrigt”. Även det som man beskriver som ”en lyckad omställning av verksamheten i Sverige” har hjälpt till att förbättra rörelseresultatet.

Magnus Nilsson avslutar sin kommentar med att säga:

”Vi är försiktigt optimistiska inför 2020, där vi nu går in med en klart lägre kostnadsnivå än tidigare, även om den tyska marknaden var fortsatt utmanande under fjärde kvartalet.”

I Sverige var man under det fjärde kvartalet 150 (149) anställda.

Så här redovisar Elanders helåret 2019 samt fjärde kvartalet i siffror:

Helåret 2019

 • Omsättningen ökade med fem procent till 11 254 (10 742) Mkr, varav 0,3 procentenheter var organisk tillväxt.
 • Justerad EBITA ökade till 563 (523) Mkr och den justerade EBITA-marginalen ökade till 5,0 (4,9) procent. IFRS 16-effekten bidrog positivt med 35 Mkr på justerad EBITA.
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 7,16 (7,18) kronor per aktie. IFRS 16-effekten bidrog negativt med -0,61 kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 1 454 (538) Mkr, varav förvärv utgjorde -5 (24) Mkr. IFRS 16-effekten bidrog positivt med 708 Mkr på det operativa kassaflödet.
 • Under perioden har engångsposter om -150 Mkr belastat rörelseresultatet, som en följd av det tidigare aviserade åtgärdsprogram som initierats i Tyskland och historiska felaktigheter som identifierats i redovisningen av kundprojekt.
 • Med anledning av införandet av IFRS 16 har de finansiella målen reviderats. De reviderade målen utgörs av mål för omsättningstillväxt, EBITA-marginal samt nettoskuld / EBITDA.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,90 (2,90) kronor per aktie för 2019.

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen ökade med 14 Mkr till 2 904 (2 890) Mkr, men minskade organiskt med fyra procentenheter.
 • Justerad EBITA uppgick till 169 (169) Mkr och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 5,8 (5,9) procent. IFRS 16-effekten bidrog positivt med 9 Mkr på justerad EBITA.
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 2,29 (3,01) kronor per aktie. IFRS 16-effekten uppgick till -0,13 kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 374 (393) Mkr, varav förvärv utgjorde 0 (24) Mkr. IFRS 16-effekten bidrog positivt med 184 Mkr på det operativa kassaflödet.
 • Under perioden har engångsposter om -180 Mkr belastat rörelseresultatet, som en följd av det tidigare aviserade åtgärdsprogram som initierats i Tyskland och historiska felaktigheter som identifierats i redovisningen av kundprojekt.

Mässan Sign&Print ställs in – flyttar till nätet

Mässan Sign&Print Scandinavia blir digital i februari 2021.

Den svenska grafiska mässan blir digital i februari 2021 och planeras fysiskt till 2022 istället. (mer…)

200 miljoner kronor per år ska få barn att läsa mer och bättre

Regeringen och samarbetspartierna satsar 200 miljoner kronor årligen i ett ”läspaket” som ska hjälpa fler barn och ungdomar att läsa mer. Tryckta texter ska få ”fortsatt stort utrymme”.

Podd-premiär: Michael Mossberg om inkjet, affärsmodeller, miljö och pandemin

Branschkoll har startat en podd och har redan publicerat fyra avsnitt. De första tre har haft gäster från produktmedia-branschen men nu är det podd-premiär för tryckeribranschen. Först ut är Michael Mossberg från Edvard Schneidler. (mer…)

De blir exklusiv återförsäljare av laserstans i Europa

Motioncutter lägger ut försäljning och service av sin laserstans.

Storförlag säger upp avtal med Readly

(Bild: Readly)

Den digitala tidskriftstjänsten Readly tappar svenskt innehåll.

Reklamtröttheten fortsätter öka – men måste det finnas reklam så ska den vara fysisk eller på biografen

Sveriges Annonsörers vd Hanna Riberdahl är bekymrad över utvecklingen.

6 av 10, eller ja, 59 procent av svenskarna är negativa till reklam och andelen som är ”mycket negativa” har ökat till drygt 20 procent, enligt

Medieinvesteringarnas kraftiga nedgång mattades av i augusti

Siffrorna visar på en ökning men det är fortfarande minussiffror på grund av en kalendereffekt – men det finns tecken på återhämtning.

Tryckeriförvärv i Västerbottens inland

Till vänster står Lennie Nylén som är vd för Original Tryckeri tillsammans med Roger Broberg tidigare vd på Nya Tryckeriet i Lycksele.

Original Tryckeri har tagit över Nya Tryckeriet i Lyckseles konkursbo där även Lycksele Annonsblad ingår. Original tryckeri finns i dag i Umeå och Sundsvall och nu lägger man alltså till Lycksele till listan. (mer…)

Frontpac investerar 40 miljoner i ny produktionsutrustning

Ny produktionsutrustning hos Frontpac i Arlöv ska fördubbla kapaciteten.

Frontpac storsatsar och gör nu en investering på 40 miljoner kronor i ny produktionsutrustning, (mer…)