Editakoncernen publicerar sin första hållbarhetsrapport

Människor, lönsamhet och planeten Jorden är hörnstenar i arbetet. Koncernchef Timo Lepistö säger att ”De anställdas samlade kompetens, engagemang och välbefinnande är avgörande faktorer för företagets framgång. Vi fokuserar speciellt på ledarskapsutveckling och på att främja mångfald inom koncernen.”

Annons