De har flest Indigo 10000

Italienska Pixartprinting, som ägs av Vistaprint, har nyligen installerat fyra HP Indigo 10000 och har därmed sex pressar av denna typ. Samtidigt har man också installerat en fjärde 8-färgare Komori i formatet 70×100. Kommande månaderna ska man ge ut den Italienska kundtidningen på ytterligare fyra språk enligt Print Business.

Annons

Fälth & Hässler och Elanders samordnar sina verksamheter

Pressmeddelande 2011-01-24

Fälth & Hässler och Elanders går nu i spetsen för den i branschen nödvändiga konsolideringen och samordnar sina verksamheter för att skapa en gemensam styrka i segmentet illustrerade böcker och kataloger. Fälth & Hässler omsätter idag ca 100 MSEK och är ett av Sveriges ledande grafiska företag inom segmentet kvalificerade illustrerade böcker och kataloger.
Under de senaste tre åren har den grafiska marknaden i Sverige krympt samtidigt som produktionskapaciteten ökat, vilket har lett till att stora delar av den svenska maskinparken idag inte utnyttjas effektivt och att det inte finns tillräckligt med arbete för att skapa lönsamma och starka företag.

Som ett led i samordningen kommer delar av verksamheten i Fälth & Hässler att ombildas till ett försäljningsbolag ägt av Elanders där delar av nuvarande sälj, produktionsledning och prepress i Värnamo kommer att ingå.
All övrig produktion kommer att under en 6-månadersperiod integreras med Elanders produktionsenheter i Mölnlycke och Falköping. Målet är att skapa en slagkraftig leverantör på den svenska marknaden som arbetar för förlagen. Fälth & Hässler kommer på den svenska förlagsmarknaden även att representera Elanders produktionsenheter i Östeuropa och Kina.

För dig som kund betyder detta att vi säkerställer att det finns en framtida stark hemmaaktör på förlagsmarknaden för kvalificerad bokproduktion med fortsatt spetskompetens inom extremkompenserad repro på obestruket papper, triplex, high densityproduktion samt att vi förstärker vårt erbjudande med allt som dagens Elanders kan, vilket innefattar databashantering, logistiklösningar, redaktionell kompetens, förpackningar mm.

Anders Ekberg i Fälth & Hässler kommer att tillsammans med bland andra Tomas Ek, Helena Fagerström och andra mer eller mindre kända ansikten att fortsätta sitt arbete med gamla och nya ordrar men i framtiden i Elanders regi.

För mer information kontakta
Jonas Brännerud, VD, Elanders Sverige AB, 0730-301 808
Anders Ekberg, VD, Fälth & Hässler AB, 070-593 73 65

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Service Point köper Holmbergs

Den internationella koncernen Service Point Solutions har köpte Holmbergs i Malmö. Här kommer en första sammanfattning av den information som finns kring affären.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Holmbergs i Malmö får ny ägare

Mer information om affären och företagen finns här: ServicePoint köper Holmbergs

Pressmeddelande 2011-01-21

Holmbergs i Malmö har precis lagt sitt bästa år någonsin bakom sig. Med en omsättning på ca 125 miljoner är 2010 företagets mest framgångsrika år. För att kunna driva verksamheten vidare i samma goda anda och för att kunna expandera ytterligare, både nationellt och internationellt, är en försäljning av företaget ett naturligt och klokt steg.

Ny ägare till Holmbergs i Malmö AB är Service Point Solutions, S.A., ett internationellt börsnoterat företag, med huvudkontor i Barcelona, Spanien. Service Point Solutions, S.A. har ca 2 400 anställda i nio länder. Verksamheter finns i USA, England, Tyskland, Norge, Belgien, Holland, Frankrike och Spanien. Man ser Skandinavien som en mycket attraktiv tillväxtmarknad. För ca fem år sedan blev man ägare till Allkopi i Norge och vill nu alltså ta nästa steg i en mycket kraftig nordisk expansion.

Ägarbytet innebär att Jimmie Holmberg behåller sin position som Holmbergs VD och att han kommer att få en chef samt att ekonomiavdelningen kommer att rapportera till ett huvudkontor. I övrigt ser vi inga förändringar i det dagliga arbetet för de allra flesta av oss. Men vi kommer självklart att ha krav på oss att växa och utveckla affärer med befintliga och nya kunder.

Vi ser ägarbytet som något oerhört positivt och vi hoppas så klart på fortsatt fina samarbeten med såväl kunder som leverantörer.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Väljpapper.se ska stärka papperets miljövänliga image

Inspiration som ska stärka pappersbaserad kommunikation börjar komma allt mer. Här är en skön film från Skogsindustriernas satsning väljpapper.se.

På webbplatsen, som just nu fokuserar på förpackningar av papper, finns information om forskning inom området men också en del exempel på nya produkter.

”Att gå över till pappersbaserade förpackningar är ett hållbart och långsiktigt val” säger man i filmen.

ARVE Error: need id and provider
redaktionen@branschkoll.se
Annons

JCDecaux stämmer staten för reklamskatten

Enligt JcDecaux, som varje år betalar mellan 15 och 30 miljoner i reklamskatt, så strider skatten mot mot EU-rätten. Nu stämmer man Svenska staten för att försöka snabba på avskaffandeprocessen.
Regeringen har länge sagt att man vill avskaffa skatten och i sin senaste budget skriver man att ”Regeringen anser, liksom tidigare, att den resterande reklamskatten bör avskaffas. Regeringen har dock, till följd av den stora osäkerheten i den ekonomiska utvecklingen, fortsatt att prioritera skatteändringar som på såväl kort som lång sikt stärker sysselsättningen före ytterligare sänkning av reklamskatten”.

Dagens Media upper att JCDecaux i sin stämningsansökan skriver att ”det inte längre finns några skäl till att ta ut reklamskatt”.

Den snedvrider konkurrensen och dessutom är några av av de största annonsmedierna skattefria (tex tv och internet).

– Vi har ju uppvaktat regeringen sedan 2006. Alla har ju varit överens om att avskaffa skatten men vi har märkt att det inte finns något intresse från regeringen av att ta bort den. Det är en orättvis skatt som slår snett, säger Magnus Heljeberg till Dagens Media.

Fakta om reklamskatten

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Skattesatsen är 8 % utom i fråga om annons i periodisk publikation, där den är 3 %. För annons i annonsblad, katalog eller program tas skatten ut med 8 % även om publikationen är periodisk. Skatten beräknas i princip på ersättningen för den skattepliktiga prestationen.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

18 procent upp i medieinvesteringarna 2010

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Sveriges 20 största annonsörer 2010

Sveriges 20 största annonsörer 2010, enligt Sifo Reklammätningar.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Fälth & Hässler avvecklar tryckeriet i Värnamo

Fälth & Hässler avvecklar tryckeriet i Värnamo men marknadsföring och försäljning blir kvar på orten. Anders Ekberg, vd och ägare, uppmanar de anställda att söka nya jobb utanför branschen.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Priset på dagstidningspapper ”rusar”

De svenska tidningsförlagen är klara med sina förhandlingar – och prishöjningen ligger mellan tio och tjugo procent.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nyckeltal för Internet 2010

Internet utvecklas i snabb takt men det är svårt att överblick och förstå vidden av denna utveckling. Lite enklare blir det kanske om man får lite siffror som referenser.

redaktionen@branschkoll.se
Annons