Crossmedia enligt Elanders

Elanders presenterar sin lösning för crossmedia på webben med en film och en blädderbar broschyr.