CirclePrinters förändrar ledningsstrukturen för de nordiska företagen

Seppo Rantala (45) utnämns till VD för CirclePrinters företag i Finland och Sverige.

Styrelsen i CirclePrinters gruppen har idag meddelat sitt beslut att konsolidera koncernens ledning för sin verksamhet i Finland och Sverige.

I linje med koncernens strategi att konsolidera den grafiska industrin i Europa, är en ny organisation utformad för de nordiska länderna där CirclePrinters driver två marknadsledande företag: Sörmlands Grafiska, en rulloffset anläggning i Katrineholm (Sverige) och Helprint, en djuptrycksanläggning i S: t Michel (Finland)

”Detta är ett logiskt steg i vår utveckling som en grupp. Marknaderna i Skandinavien och i de nordiska områdena blir mer och mer integrerad. CirclePrinters förmåga att konkurrera och leverera kvalitetsprodukter och – tjänster kommer att förbättras avsevärt genom inrättandet av en gemensam ledning och en gemensam strategi för alla gruppens företag i regionen ”, säger José M. Camacho, VD för CirclePrinters. ”Detta är också ett nödvändigt steg för vår organisation i sökandet efter tillväxt i regionen då det skapar en stabil och enhetlig struktur där integration av andra företag i framtiden kommer att bli effektivare.

Seppo Rantala som har agerat som verkställande direktör för Helprint Oy under de senaste fyra åren tar över den ledande rollen i CirclePrinters Nordic.

Seppo har en magisterexamen i naturvetenskap vid universitetet i Jyväskylä (Finland) och tillbringade 11 år inom den kemiska industrin i olika chefspositioner i Finland, Kanada och USA innan han började på Helprint som VD under 2007.

Under Seppos ledning ser företaget fram emot att flytta fram positionerna i den regionala konsolideringen av branschen i Norden, i linje med den strategi som genomförs av CirclePrinters på den iberiska halvön, Tyskland och Österrike.

Hans Engström, tidigare VD på Sörmlands Grafiska, kommer att fortsätta arbeta för företaget som Senior Advisor till styrelsen och verkställande direktören. Hans kommer att fortsätta att spela en betydande roll i utvecklingen av innovativa och integrerade lösningar för kunder i regionen.

För vidare information – Jose Maria Camacho, CEO,  josemaria.camacho@impresia.es eller Seppo Rantala, VD Helprint/Sörmlands Grafiska AB, seppo.rantala@helprint.fi

 

Posterföretag i konkurs

Andra aktörer ser fortsatt positiv utveckling i nischen.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Naturvårdsverkets fakta om plast – och hur den kan hanteras bättre

Ämnen i artikeln: ÅtervinningPlast

IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en checklista på hur företag jobba smartare med plast.

Ämnen i artikeln: ÅtervinningPlast
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nytt samarbete ska få fler att panta sina förpackningar

Ämnen i artikeln: ÅtervinningBower

Förpackningsinsamlingen, FTI, har inlett ett samarbete med återvinningsappen Bower med målet att ännu fler förpackningar ska lämnas till återvinning.

Ämnen i artikeln: ÅtervinningBower
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ketchup i pappersflaska

Kraft Heinz Company har aviserat att de startar ett samarbete med förpackningsutvecklaren Pulpex för att tillsammans ta fram en träfiberbaserad flaska för Heinz ketchup.

Denna flaska är en del i arbetet för företaget att uppnå målet att alla förpackningar ska vara helt återvinningsbara, återanvändbara eller komposterbara senast 2025. Förutom detta så har företaget målet att vara nettonollutsläppare av växthusgaser senast 2050, säger man i ett pressmeddelande.

– Förpackningsavfall är en utmaning som vi alla måste göra vårt bästa för att ta itu med. Det är därför vi är fast beslutna att vidta åtgärder för att ta fram hållbara förpackningslösningar för våra varumärken. Den nya flaskan är ett exempel på hur vi tillämpar kreativitet och innovation för att utforska nya metoder för att förse konsumenterna med hållbara förpackningar, säger Kraft Heinz vd Miguel Patricio.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Sex hållbarhetsrapporter från förpackningsbranschen

Hållbarhetsrapporten, där man öppet delar med sig av framsteg (och motgångar) i sitt hållbarhetsarbete, håller på att bli standard för alla företag. För att du ska kunna inspireras och lära av kollegor i branschen har vi här samlat sex förpackningsföretags rapporter.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

De får stöd för att utveckla PFAS- och plastfria livsmedelsförpackningar

Vinnova går in med pengar.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Framtidens förpackning ska utnyttja naturens uppfinningsrikedom

Ämnen i artikeln: Pida

It’s a Wild Life! Det är dags för Pida och i år ska deltagarna hämta inspiration från naturen.

It’s a Wild Life! är temat för Billerudkorsnäs designtävling Pida 2022, där 350 designelever från sju länder gör sitt bästa för att inspirera och imponera med egna tolkningar av vad förpackningsdesign kan lära av naturen.

Pidas idé är att lyfta fram unga, nytänkande talanger för att främja hela förpackningsindustrins utveckling.

It’s a Wild Life är ett tema som uppmuntrar deltagarna att utforska naturens egen uppfinningsrikedom, säger Anders Gathu, Marketing Manager Cartonboard på Billerudkorsnäs som arrangerar Pida. De får hitta egna sätt att använda sig av de vackra och sinnrika lösningar som finns överallt i naturen när det gäller former, mönster, funktioner och hållbarhet.

Packaging Impact Design Award (PIDA) har sedan starten 2005 engagerat tusentals designelever över hela världen. Lokala event kommer att ske under maj och juni och en internationell vinnare kommer att krönas vid den förpackningsmässan Luxe Pack Monaco den 3 oktober 2022.

Mer information om Pida 2022 finns här.

– Vi skapade PIDA för att röra om i grytan och utmana inom förpackningsbranschen, säger Lena Dahlberg, Manager Application Development Paperboard på BillerudKorsnäs. Och det tycker vi att vi lyckats med. PIDA är en frisk fläkt för hela branschen, och eleverna överträffar sig själva år efter år, säger hon i ett pressmeddelande.

Ämnen i artikeln: Pida
redaktionen@branschkoll.se

Pacson rekryterar nyckelpersoner inom hållbarhet

Ämnen i artikeln: Pacson

Sedan några veckor tillbaka är Henric Wahlgren och Henri Waher på plats hos på Pacson.

Henric kommer senast från en tjänst som projektledare hållbar utveckling på Södra Munksjön Utveckling och blir ny hållbarhetsstrateg hos Pacson.

Henri rekryterades från AW technologies där han varit projektledare kvalitetsutveckling och går in i en roll som kvalitetsansvarig på Pacson, enligt ett linkedininlägg.

Ämnen i artikeln: Pacson
redaktionen@branschkoll.se

Finsk förpackningstryckare investerar i tiofärgare

Ämnen i artikeln: Walki

En tiofärgs flexopress med 1.600 mm bredd.

Ämnen i artikeln: Walki
redaktionen@branschkoll.se

E-handlare i försök att skippa kartongförpackningen

Målet med projektet är en förpackningslös leverans.

redaktionen@branschkoll.se
[esi bk-get-single-ad group_id="2165" cache="public" ttl="0"] [esi bk-get-single-ad group_id="2167" cache="public" ttl="0"]
[esi bk-get-single-ad group_id="2168" cache="public" ttl="0"]