NewFormat

NewFormat

NewFormat AB verkar som återförsäljare och systemintegratör av lösningar för tillgänglig PDF, dokumenthantering, tryck, publicering, förpackningsdesign och e-arkivering baserade på erkända öppna standarder som är fritt tillgängliga och implementerbara.

  • Prepress, tryck/print och publicering.
  • Förpackningsdesign.
  • Datafångst/digitalisering/lagring och dokumenthantering.
  • Dokumentkonvertering inför e-arkivering/långtidsbevaring.