Branschkoll får ny chefredaktör

Ola Karlsson och Claes Nordström på Branschkoll.
Ola Karlsson och Claes Nordström på Branschkoll. Magnus Thorkildsen

Claes Nordström blir ny chefredaktör för två av tre bevakningsområden på Branschkoll.

Claes Nordström har från den 4 mars rollen som chefredaktör och konsult på Branschkoll. Han är utbildad journalist och har de senaste åtta åren jobbat som bland annat chefredaktör och ansvarig utgivare för Sign & Print.

2017 var David Linnér med och startade upp Branschkoll Promotion och har de senaste åren fokuserat allt mer specifikt på den delbranschen. Detta blir nu Davids fokus till hundra procent till fördel för alla läsare.

På Branschkoll kommer Claes att ansvara för områdena Print & Media samt Pack & Etikett.

Placering i Malmö

Claes kommer att utgå från Malmö, där han bor, och därmed får Branschkoll också en bredare geografisk täckning.

– Den erfarenhet och det stora nätverk i branschen som Claes har är ett bra tillskott till Branschkolls redaktion och det kommer att märkas direkt genom mer och bättre innehåll, säger Ola Karlsson, vd på Branschkoll.

Mer information om branschens utveckling

Branschkolls grundare Ola Karlsson kommer, förutom att fortsätta jobba som redaktör och konsult, att fokusera på att ta fram nya typer av innehåll till beslutsfattare i branschen.

– Att ha rätt information om vad som händer i branschen ger ett övertag och det ska vi nu ge ännu mer av till våra prenumeranter.

Det handlar dels om det kortsiktigt där den som har ett informationsövertag kan fånga affärsmöjligheter som dyker upp.

– Det dyker hela tiden upp nya möjligheter och där ska vi vara den omvärldsbevakningstjänst som hjälper kunderna att hitta dessa.

Med det långsiktiga perspektivet handlar det om branschens framtidsfrågor och där kommer vi också jobba mycket mer.

– Vart är branschen på väg? Det är en fråga som företagare ställer sig varje dag och vi ska göra vårt bästa för att hjälpa dem besvara detta.

Om Branschkoll

Branschkoll är branschens mest omfattande omvärldsbevakningstjänst som hjälper beslutsfattare i det fysiska mediets värdekedja att hålla sig uppdaterade och spara tid. Vi bevakar tre områden – Print & Media, Promotion & Workwear samt Pack & Label.

Branschtorget som vi startade 2023 finns nyheter om maskiner, material och verktyg samt ett Leverantörsregister som kopplar samman nyheterna med rätt leverantör.

Annons

Team Workwear släpper reklamfilm om vikten av rätt utrustning

team workwear
Ämnen i artikeln: Team Workwear

”Med en humoristisk ton är förhoppningen att nå fram på ett effektivt sätt och förmedla det viktiga budskapet om att bära rätt arbetskläder och skydd”, så beskriver Team Workwear sin nya reklamfilm.

Frågor om säkerhet på arbetsplatser och även vikten av personligt skydd får allt större utrymme och vi märker även vissa beteendeförändringar bland kunderna som tar dessa aspekter på allt större allvar. Men det finns fortfarande mer att göra och det finns flera anledningarna till varför korrekt personligt skydd inte alltid används. Ett skäl är att det som kund kan vara en djungel att hitta rätt bland alla produkter och skyddsklasser, skriver Team Workwear på Linkedin.

Se filmen här nedan.

Ämnen i artikeln: Team Workwear
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ordningen återställd på Gildan – eller?

tshirt gildan web

Följetongen på Gildan, en av världens största leverantörer av kläder till profilbranschen, har fått en minst sagt explosiv final.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Stort intresse att köpa Hjalmar E i konkurs

HjalmarE anbud

✔️Redan tio initierade intressenter av konkursboet ✔️Nu går prospektet ut ✔️Sista anbudsdagen i juni.

Tryckeri- och skyltföretaget Hjalmar E är på obestånd och ansökte om konkurs 13 maj hos Skellefteå tingsrätt, något som Branschkoll avslöjade efter en intervju med företagets vd Andreas Strömgren.

Konkursförvaltaren, advokat Simon Engman på Kaiding advokatbyrå, säger till Branschkoll att de redan har fått in intressenter. Och nu är planen att gå ut med prospektet brett, vilket ligger på konkursförvaltarens webbplats.

Han säger att huvudspåret och förhoppningen är en överlåtelse för att verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas i nuvarande lokaler, med de nuvarande anställda och den kompetensen de besitter i dag. Men, samtidigt får man också vara öppen för andra idéer, säger han.

– Det finns bra kundunderlag, bra kunder och alla förutsättningar för att ta omsättningen till den nivån som krävs för att nå lönsamhet. Det är vår förhoppning att en ny ägare, eller ägarkonstellation, ska kunna komma in och rädda verksamheten.

Redan ett tiotal intressenter

Ett tiotal branschaktörer har redan hört av sig och visat intresse för Hjalmar E, både lokala och nationella, säger Simon Engman och tillägger att hans reflektion på det hela är att de fått kännedom om det efter Branschkolls artikelpublicering.

– Det är ett större intresse än vad som är brukligt när det gäller sånt här skulle jag säga.

– Det är initierade aktörer och det är klart att den typen av intressenter har vi gärna dialog med. De ställer rätt frågor direkt för hur man skulle kunna ta det vidare.

Vad är din uppfattning som förvaltare att företaget har hamnat på obestånd?

– Jag delar nog den bild som Andreas (Hjalmar E:s vd, red anm) har gett att man har tappat ett par större viktiga kunder vilket gjort att omsättningen har sjunkit till en nivå som gör att kostnadsbasen är för stor helt enkelt. Den här organisationen, verksamheten och lokalen är anpassad för en högre omsättning, säger han och fortsätter:

– Kan man bara komma upp på den omsättningen igen så tror jag det finns alla förutsättningar att få lönsamhet i verksamheten.

Annons

Verksamheten är igång

Han säger att verksamheten fortfarande pågår, men då i konkursboets regi. Och i samband med att konkursen blev ett faktum trädde den statliga lönegarantin in för att trygga de anställdas löner.

– I det här fallet har vi gjort bedömningen att det finns förutsättningar att driva verksamheten vidare. De förutsättningarna är att kunder vill ha leveranser, att leverantörer kan leverera in och att de anställda är motiverade att tillverka produkterna. Det är först och främst för att underlätta för en ny ägare att kunna kliva in och kunna fortsätta med verksamheten utan att det blir ett avbrott.

De stora företagsvärdena är dels produktionsavdelningen som är fullständig för den verksamhet som bolaget bedrivit, dels materiella värden och kunskapen som finns hos personalen. Men också kundunderlagen, enligt Engman.

Hur snabbt måste en ny ägare komma på plats?

– Med anledning av semestertider ser vi gärna att man har en överenskommelse eller i vart fall en principiell överenskommelse innan semestertiden.

Det finns förutsättningar

Sista anbudsdag är 7 juni. Simon Engman har goda förhoppningar att en ny ägare ska ta vid. Med det sagt säger han att det alltid är svårt att sia om saken sett till omvärldsförutsättningar och ränteläget.

– Men att det redan nu finns ett antal intressenter som hört av sig talar för att det finns förutsättningar för en fortsättning. Sedan tycker jag att den kontakt vi haft med kunder och anställda också talar i den riktningen – en fortsättning för verksamheten.

På frågan hur mycket skulderna i bolaget uppgår till säger Simon Engman att de ännu inte har sammanställts och hänvisar till att en konkursboförteckning brukligt görs inom två månader från och med konkursdagen.

– Huvudsakligt fokus inledningsvis är att hantera de anställda att de känner trygghet i lön och att driva verksamheten vidare och fokusera på överlåtelsen och så kommer den andra delen sen.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Här är nyheterna i Landas uppgraderade pressar

Landa Inkish 1800
Ämnen i artikeln: Landa

Landas tryckpressar ska återigen visas upp för branschen på en Drupamässa. Här får du en förhandsvisning av vad som väntar av de uppgraderade modellerna.

Ämnen i artikeln: Landa
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Kartongbolaget har växt över 100 procent på fem år

IMG 0196 2 1800
Ämnen i artikeln: Kartongbolaget

Etikettgruppens vårmöte inleddes med ett studiebesök hos Kartongbolaget på Långeberga industriområde dit företaget flyttade 2019.

Ämnen i artikeln: Kartongbolaget
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Besök på spännande tillväxtföretag när Etikettgruppen höll vårmöte

Etikettgruppen2
Ämnen i artikeln: Etikett

✔️”Vi ska veta vad kunden vill ha om fem år” ✔️Lektion i AI ✔️Förpackningsföretag i tillväxt

Ämnen i artikeln: Etikett
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Matproducent går över till flergångsförpackning

Gordon circular

Levererar nu mat i förpackningar som snabbt får lägre klimatpåverkan jämfört med alternativ av papper.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Planerad utbyggnad av svensk förpackningsfabrik stoppas

Pure Fibre 0118 – Salad bowl with hand and herbal tray 1800

Den planerade investeringen i kraftigt ökad produktion av formad fiber avbryts.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Höjer priserna på förpacknings- och etikettmaterial

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nu pantar vi ännu mer

panta
Ämnen i artikeln: Återvinning

Stockholmare är sämst på att panta – Värmlänningar bäst!

Ämnen i artikeln: Återvinning
redaktionen@branschkoll.se
Annons