Branschkoll breddar med norska branschnyheter

Svenska Branschkoll och norska Media Monitor har ingått ett avtal kring omvärldsbevakning av den grafiska branschen i de två länderna. Avtalet innebär att kunderna till de digitala premium-tjänsterna i de båda länderna får tillgång till lokal information om branschutvecklingen i respektive land.

– Den grafisk branschen i de två länderna har många gemensamma nämnare och nu får båda företagens kunder bättre koll på utvecklingen. Alla är vinnare på det här samarbetet säger Ola Karlsson och Kjetil Fless som driver Branschkoll respektive Media Monitor i ett pressmeddelande.

Relevanta nyheter från de två tjänsterna kommer kontinuerligt att kors-publiceras till prenumeranter i respektive land.

Ett ökat nordiskt behov

Branschkoll har sedan starten 2010 byggt upp en bred omvärldsbevakningstjänst för alla i trycksakens värdekedja. Kunderna finns bland papperstillverkare och tryckerier men även stora trycksaksköpare som förlag och varumärkesägare är prenumeranter på Branschkolls premiumtjänst.

I takt med att allt fler aktörer verkar i flera av de nordiska länderna ökar behovet av nordisk branschbevakning.

– Jag ser en ökad efterfrågan på lokal branschbevakning från de andra nordiska länderna och samarbetet med Media Monitor är ett första steg mot en modern nordisk omvärldsbevakningstjänst för alla som finns i trycksakens värdekedja, säger Ola Karlsson som driver Branschkoll i Sverige.

Media Monitor startade sommaren 2014 som en nyhetsblogg för den grafiska branschen i Norge. När en ny version nu öppnas ökar informationsutbudet kraftigt och en helt nyutvecklad premiumtjänst startar i mitten av januari.

– Att kunna erbjuda en bevakning av den svenska grafiska branschen genom samarbetet med Branschkoll är en stor styrka. Branschkoll har en ypperlig informationstjänst från ett stort nätverk av bra källor, säger Kjetil Fless, redaktör för Media Monitor.

Samarbetet startar omgående och innebär att de båda tjänsterna byter utvalt redaktionellt material med varandra. Inga ekonomiska transaktioner görs och Branschkoll respektive Media Monitor ägs även fortsättningsvis av de ursprungliga grundarna.

Denna text har skickats som ett pressmeddelande från Branschkoll och Media Monitor gemensamt.

Åtta.45 investerar i ny plattform för digitaltryck – köper tre nya pressar

Åtta.45 investerar i flera inkjetpressar, en arkpress och ny mjukvara.

redaktionen@branschkoll.se

De köper Lenanders Grafiska

Stora förändringar i produktionen.

redaktionen@branschkoll.se

Startup bygger ny marknadsplats där företag kan byta till miljösmarta förpackningar

Ska bli länken som effektiviserar och automatiserar processen mellan förpackningsleverantörer och köpare. Målet är att hjälpa alla små och medelstora företag att byta till förpackningar som är bättre för miljön.

redaktionen@branschkoll.se

Industrigrupp förvärvar sin tredje etikett-aktör på kort tid – köper också in sig i Norge

Etikettmarknaden konsolideras ytterligare på den svenska marknaden.

redaktionen@branschkoll.se