Bonniers kunddatabashantering strider mot personuppgiftslagen

Man måste nu rensa sin databas på personuppgifter senast ett år efter att kundförhållandet upphört.