Bong fortsätter att minska klimatpåverkan av sina produkter

Pressmeddelande från Bong 2013-08-07

Bong tillkännager att de har omcertifierats med rätten att bära Carbon Trust Label Carbon Reduction på post- och förpackningslösningar tillverkade av DuPont ™ Tyvek®.

De produkter som tilldelats Carbon Reduction Label är post- och förpackningslösningar i Tyvek®material som tillverkas av DuPont de Nemours (Luxemburg). Dessa produkter var de första europeiska postförsändelser att någonsin uppnå Carbon Trust produktcertifiering gällande koldioxidavtryck i juni 2010, och marknadsförs exklusivt över hela Västeuropa, Polen och Ryssland av Bong AB.

”Vi är glada över att finna att vårt fortsatta engagemang och åtagande att minska koldioxidutsläppen från våra produkter, vår produktion, lager och distribution process har lett till en ny certifiering av Carbon Reduction Label vilket ursprungligen tilldelades oss under 2010.” säger Bill Callcut, European Product och Marketing Manager, Bong Security Solutions SA.

”Denna certifiering fortsätter att förse våra kunder med tillförlitliga och oberoende kontrollerade uppgifter som de använder när de bedömer de miljövänliga fördelarna med att välja post- och förpackningslösningar tillverkade av Tyvek®. Certifieringen har också visat sig vara ett effektivt och värdefullt incitament för oss att ytterligare minska klimatpåverkan av vår lagerhållning och distribution process. Vi vill att europeiska företag som söker robusta och pålitliga post- eller förpackningsemballage med starka gröna meriter ska se postförsändelser gjorda av Tyvek® som sitt första val. ”

Carbon Reduction Label gäller alla Tyvek® post- och förpackningsemballage som produceras av Bong Security Solutions SA i Luxemburg, ett dotterbolag till Bong AB.

För att en produkt ska bli certifierad och tilldelas rätten att använda Carbon Reduction Label, utför Carbon Trust en självständig och noggrann bedömning av produktens klimatpåverkan och att denna visar en reell minskning. Producenter måste åta sig att över tid aktivt minska klimatpåverkan av de certifierade produkterna.

Enligt forskning som utförts av Carbon Trust, vill nästan nio av tio konsumenter att deras favoritvarumärken hjälper till att bekämpa hotet från klimatförändring genom att minska sina koldioxidutsläpp.

Darran Messem, VD för certifiering, Carbon Trust, sade:

”Vi gratulerar Bong till deras fortsatta engagemang i att minska miljöpåverkan från sina Tyvek®produkter. En omcertifiering påvisar att genom att arbeta tillsammans med distributionskedjan är det möjligt att mäta och minska hela produktlivscykeln, från utveckling av råvaror, ända fram till de färdiga produkter som säljs, och hanteras av konsumenterna.”

Emballator stor-investerar i ny tryckpress

Investerar 60 miljoner kronor i Ulricehamn och nu leter man efter fler företag att förvärva ute i Europa.

redaktionen@branschkoll.se

Startup tillverkar helt nedbrytbart förpackningsmaterial av svamp – flera stora varumärken bland kunderna

redaktionen@branschkoll.se

Lyckad ”flexo switch” för tryckeri med ny digital etikettpress från Durst

Även större upplagor etiketter ska nu tryckas digitalt.

redaktionen@branschkoll.se

Ny teknik för etikettryck ska helt eliminera materialspillet

redaktionen@branschkoll.se